1938-as év ünnepi eseményei

Székesfehérvár, Városház tér 1.
További képek a Fotólistában

Székesfehérvár
Városház tér 1.
Az alkotás a Városháza folyosójának kiöblösödő lépcsőházi részének három falán látható.

Felállítás1941


Nem köztéri:Egyéb intézmény területe
Aerdna
2011.12.06. 21:18
Aba-Novák Miklós pannója, a 'Francia-magyar kapcsolatok' 1937-ben elnyerte a párizsi Világkiállítás Grand-prix díját. Így nem volt kétséges, hogy a Székesfehérváron, az ünnepi szentév okán kiemelt jelentőséggel bíró egykori koronázó városban is megbízást kap a művész.

Az Országgyűlés 1938. augusztus 18-án – államalapító királyunk halálának 900. évfordulóján – Székesfehérváron meghozott törvénnyel (1938. évi XXIV. törvény) emelte állami ünnep rangjára Szent István ünnepét, tisztelegve a város sok évszázados történelmi és közjogi szerepét elismerő esemény előtt.

Ennek az ünnepi évnek az eseményeit mutatja be Aba-Novák Vilmos Városházán található seccója, melyet a művész betegsége, majd halála miatt nem tudott sajnos befejezni.

Az alkotás három falat beborító, az ünnepi emlékév eseményeit bemutató mű – a három fal három esemény bemutatását ábrázolja:

1938. május 22.: vitézavatás napja. Ezen a napon 1903 fő vitézi avatására került sor Szent István Bazilikájának romjai (a Romkert) területén. Ekkor avatta fel Horthy Miklósné a város Szent István Központi Elemi Iskoláját (ma Széna Téri Általános Iskola), ahol megnyitották a 2. Tanügyi kiállítást. E napon helyezte el Horthy Miklós kormányzó a vitézi székház (később a szakszervezeti székházzal egybeépítésre került épület) alapkövét, illetve Horthy Miklósné az Úrinők Otthona alapkövét.
Az alkotáson egyértelműen felismerhető Horthy Miklós kormányzó.

1938. június 1.: Szent Jobb ünnepe. Ezen a napon fogadták Szent István ereklyéjét, mely az Aranyvonaton érkezett második állomására a XXXIV. Eucharisztikus Kongresszus évében. A fogadóbizottság tagjai József főherceg, Mikecz Ödön, Hóman Bálint, Széchényi Viktor, Csitáry G. Emil, Sónyi Hugó, Temesy Milán voltak. A Szent Jobbot a Boldogasszony térre kísérték (mai Piac tér), ahol egy ideiglenes kétemeletes oltárnál Angelo Rotta címzetes érsek mondta el Szent Istvánhoz a könyörgést, majd misét pontifikált. Előző napon emelték ki Prohászka Ottokár megyéspüspököt Hosszú temetői sírjából, majd a Szent Jobb ünnepén, a közszemlére kitett Szent Jobb és a Szent István koponyaereklye előtti térről, a Romkertből temették el, innen vitték végső nyughelyére, a Prohászka-emléktemplomba.

Az alkotáson szereplő azonosított személyek: Habsburg József főherceg, Hóman Bálint tárca nélküli miniszter, Havranek József alispán, Serédi Jusztínián bíboros hercegprímás, esztergomi érsek, Balassa Brúnó, kir. tankerületi főigazgató, Angelo Rotta, budapesti pápai nuncius, Eugenio Pacelli bíboros államtitkár, a pápa legátusa, Shvoy Lajos, a székesfehérvári egyházmegye püspöke, Glattfelder Gyula csanádi érsek, Horthy Miklós kormányzó, Teleki Pál gróf, vallás- és közoktatásügyi és miniszter, Werner Adolf zirci apát, Thaisz Andor főispáni államtitkár, Széchényi Viktor gróf főispán, Schmidl Ferenc műszaki tanácsos, Csitáry G. Emil polgármester, Farkas Sándor polgármester helyettes, Kaltenecker Viktor, Székesfehérvár felsőházi követe, Poós Rezső vitézi székkapitány, Terbócz Miklós miniszteri tanácsos, Szűcs István altiszt.

1938. augusztus 18.: ünnepi országgyűlés. Az országgyűlést eredetileg augusztus 21-re tűzték ki, de a német kancellár e napon fogadta Horthy Miklóst, így a kihelyezett országgyűlésre augusztus 18-án került sor. A Székesfehérvárra kihelyezett országgyűlés Felsőházának és Képviselőházának ülése délután 5 óra 3 perctől 6 óra 20 percig tartott. Itt alkották meg a fentebb már említett törvényt, mely alapján augusztus 20-a Szent István király dicső emlékére nemzeti ünnep lett. Ezt követően került sor Sidló Ferenc Szent István lovasszobrának felavatására.

Az alkotáson szereplő azonosított személyek: Kaltenecker Viktor, Székesfehérvár felsőházi követe, Lits Ferenc, a Székesfehérvári Gazdakör elnöke, Reményi-Schellner Lajos pénzügyminiszter, Mikecz Ödön igazságügy-miniszter, Say Géza miniszteri tanácsos, Németh Antal, a Nemzeti Színház igazgatója, Imrédy Béla miniszterelnök, Habsburg József Ferenc főherceg, Habsburg József főherceg, Habsburg Albrecht főherceg, Horthy Miklós kormányzó, Hóman Bálint nyugalmazott miniszter, Tasnádi Nagy András vallás- és közoktatásügyi és minisztériumi államtitkár, Kunder Antal kereskedelem és közlekedésügyi minisztériumi államtitkár, Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter, Kánya Kálmán külügyminiszter, Radvánszky Albert báró, a felsőház alelnöke, Herczeg Ferenc író, felsőházi tag, Tildy Zoltán képviselő, Gerevich Tibor, a Műemlékek Országos Bizottsága elnöke, Kornis Gyula, a képviselőház elnöke, Rátz Jenő honvédelmi miniszter.

Egyéb események is zajlottak az ünnepi év kapcsán (országos levente ünnep, jubileumi dalosverseny, sportesemények, kettős katonai ünnep), az alkotásokon azonban a főbb események szerepelnek, így ezekről írtam néhány sort bővebben.

1939. augusztus 30-án a dr. Csitáry G. Emil polgármester, dr. Kaltenecker Viktor, dr. Kepes János, valamint Schmidl Ferenc műszaki tanácsos alkotta bizottság megállapította, hogy a művész falképei (ezen a nyáron készült el a Romkertben található Szent István Mauzóleumának seccója) az eredetileg elfogadott tervek szerint készültek el, és művészi szempontból a hozzá fűzött elvárásokat teljes mértékben kielégítették.

A Városháza lépcsőházában látható secco előkészületei során a falat vízszigeteléssel, rabicbeton védőburkolattal, salétrommal és egyéb kivirágzásmentes vakolással látták el. A lépcsőház mennyezetét áttörték, és üvegfelülettel látták el, ezáltal természetes fényt biztosítva az alkotásnak. Ezt követően kezdődött el a művészi munka.

Aba Novák Vilmos a secco készítése közben megbetegedett, majd sajnálatos módon elhunyt. A harmadik fal, a vitézi avatás képei nem készültek el teljesen. A város akkori vezetése úgy döntött, hogy nem bíznak meg más művészt az alkotás befejezésével, a művész iránti tisztelet miatt befejezetlenül hagyták az alkotást. Az alkotást 1942. őszén Soós István rögzítette, elpasztellesedés miatt.

A mondatszalagok verseit Berczeli A. Károly írta.

Az ötvenes években – politikai okokból – mindkét alkotást lefestették, a Romkertben találhatót lemeszelték, a Városházán található művet pedig olajtartalmú festékkel fedték le. A két művet az 1990-es években Hernádi György restaurálta, a Városházán található ünnepi év eseményeit bemutató alkotást 1991-1993 között, a Szent István Mauzóleumának falképét pedig 1992-ben kezdte, és 1996-ra fejezte be. A városházi mű esetében csak a festék eltávolítása egy esztendőt vett igénybe. Jártam annak idején a Városháza épületében, amikor még le voltak festve a falak, tényleg semmi nem látszott az alkotásból.

A két secco készítéséről és restaurálásáról 2011. novemberében a székesfehérvári Városi Levéltár ingyenesen megtekinthető Kamarakiállítást rendezett.

2010. végén Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megalkotta a 742/2010. (XII.9.) számú határozatát, mely szerint 2013. évet, Szent István halálának 975., és az 1938-as ünnepi év 75. évfordulóját ünnepi emlékévvé nyilvánította, melynek keretében több köztéri alkotás is elhelyezésre kerül a városban, illetve méltó módon emlékeznek meg a '38-as év ünnepi eseményeiről.

A Városháza épülete nyilvántartott műemlék.

Forrás: Demeter Zsófia-Gelencsér Ferenc: Örvendezz, királyi város! 159-186. o.
Aba-Novák Vilmos művek helyreállítása - kamarakiállítás, 2011. november, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Levéltára (a kiállításon engedéllyel fotózhattam a kiállítás anyagát - a restaurálás folyamatáról készült fotókat, és írásokat). Az összefoglalót Végh Ákos írta.
A képeken látható személyek felsorolásának forrása: a falkép előtt elhelyezett táblák.

Köszönöm Tamásnak, hogy a fotókat ilyen nagy számban tölthettem fel.

Aerdna műlapja


Cím alapján hasonló

"1938-as év ünnepi eseményei" c. alkotás fotói Székesfehérvár településről

Feltöltő
Azonosító
91093
Feltöltve
2011.08.04. 14:35

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Aerdna 11.08.04. 14:35

"1938-as év ünnepi eseményei" c. alkotás fotói Székesfehérvár településről

Feltöltő
Azonosító
91096
Feltöltve
2011.08.04. 14:39

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Aerdna 11.08.04. 14:39

"1938-as év ünnepi eseményei" c. alkotás fotói Székesfehérvár településről

Feltöltő
Azonosító
91098
Feltöltve
2011.08.04. 14:42

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Aerdna 11.08.04. 14:42

"1938-as év ünnepi eseményei" c. alkotás fotói Székesfehérvár településről

Feltöltő
Azonosító
91099
Feltöltve
2011.08.04. 14:43

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Aerdna 11.08.04. 14:43

"1938-as év ünnepi eseményei" c. alkotás fotói Székesfehérvár településről

Feltöltő
Azonosító
91101
Feltöltve
2011.08.04. 14:44

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Aerdna 11.08.04. 14:44

"1938-as év ünnepi eseményei" c. alkotás fotói Székesfehérvár településről

Feltöltő
Azonosító
91102
Feltöltve
2011.08.04. 14:44

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Aerdna 11.08.04. 14:44

"1938-as év ünnepi eseményei" c. alkotás fotói Székesfehérvár településről

Feltöltő
Azonosító
91104
Feltöltve
2011.08.04. 14:47

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Aerdna 11.08.04. 14:47

"1938-as év ünnepi eseményei" c. alkotás fotói Székesfehérvár településről

Feltöltő
Azonosító
91105
Feltöltve
2011.08.04. 14:48

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Aerdna 11.08.04. 14:48

"1938-as év ünnepi eseményei" c. alkotás fotói Székesfehérvár településről

Feltöltő
Azonosító
91106
Feltöltve
2011.08.04. 14:49

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Aerdna 11.08.04. 14:49

"1938-as év ünnepi eseményei" c. alkotás fotói Székesfehérvár településről

Feltöltő
Azonosító
91107
Feltöltve
2011.08.04. 16:07

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Aerdna 11.08.04. 16:07

"1938-as év ünnepi eseményei" c. alkotás fotói Székesfehérvár településről

Feltöltő
Azonosító
91108
Feltöltve
2011.08.04. 16:10

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Aerdna 11.08.04. 16:10

"1938-as év ünnepi eseményei" c. alkotás fotói Székesfehérvár településről

Feltöltő
Azonosító
91109
Feltöltve
2011.08.04. 16:14

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Aerdna 11.08.04. 16:14

"1938-as év ünnepi eseményei" c. alkotás fotói Székesfehérvár településről

Feltöltő
Azonosító
91110
Feltöltve
2011.08.04. 16:15

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Aerdna 11.08.04. 16:15

"1938-as év ünnepi eseményei" c. alkotás fotói Székesfehérvár településről

Feltöltő
Azonosító
91112
Feltöltve
2011.08.04. 16:20

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Aerdna 11.08.04. 16:20

"1938-as év ünnepi eseményei" c. alkotás fotói Székesfehérvár településről

Feltöltő
Azonosító
91113
Feltöltve
2011.08.04. 16:23

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Aerdna 11.08.04. 16:23

"1938-as év ünnepi eseményei" c. alkotás fotói Székesfehérvár településről

Feltöltő
Azonosító
91114
Feltöltve
2011.08.04. 16:24

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Aerdna 11.08.04. 16:24

"1938-as év ünnepi eseményei" c. alkotás fotói Székesfehérvár településről

Feltöltő
Azonosító
91115
Feltöltve
2011.08.04. 16:25

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Aerdna 11.08.04. 16:25

"1938-as év ünnepi eseményei" c. alkotás fotói Székesfehérvár településről

Feltöltő
Azonosító
91116
Feltöltve
2011.08.04. 16:26

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Aerdna 11.08.04. 16:26

"1938-as év ünnepi eseményei" c. alkotás fotói Székesfehérvár településről

2019
Feltöltő
Azonosító
350609
Feltöltve
2019.04.12. 17:59
EXIF információk...
Samsung / SM-A320FL
ƒ19/10 • 1/33 • ISO160

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Aerdna 19.04.12. 17:59
2019

"1938-as év ünnepi eseményei" c. alkotás fotói Székesfehérvár településről

Feltöltő
Azonosító
354055
Feltöltve
2019.05.07. 21:22
EXIF információk...
Canon / Canon PowerShot SX160 IS
ƒ35/10 • 1/20 • 5mm • ISO400

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Aerdna 19.05.07. 21:22

"1938-as év ünnepi eseményei" c. alkotás fotói Székesfehérvár településről

Feltöltő
Azonosító
354056
Feltöltve
2019.05.07. 21:23
EXIF információk...
Canon / Canon PowerShot SX160 IS
ƒ35/10 • 1/20 • 5mm • ISO500

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Aerdna 19.05.07. 21:23

"1938-as év ünnepi eseményei" c. alkotás fotói Székesfehérvár településről

Feltöltő
Azonosító
354057
Feltöltve
2019.05.07. 21:23
EXIF információk...
Canon / Canon PowerShot SX160 IS
ƒ35/10 • 1/20 • 5mm • ISO400

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Aerdna 19.05.07. 21:23

"1938-as év ünnepi eseményei" c. alkotás fotói Székesfehérvár településről

Feltöltő
Azonosító
354065
Feltöltve
2019.05.07. 23:25
EXIF információk...
NIKON / COOLPIX B700
ƒ45/10 • 1/15 • 15.2mm • ISO400

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Rolf Singer 19.05.07. 23:25

"1938-as év ünnepi eseményei" c. alkotás fotói Székesfehérvár településről

Feltöltő
Azonosító
354066
Feltöltve
2019.05.07. 23:26
EXIF információk...
NIKON / COOLPIX B700
ƒ53/10 • 1/15 • 39.4mm • ISO450

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Rolf Singer 19.05.07. 23:26

"1938-as év ünnepi eseményei" c. alkotás fotói Székesfehérvár településről

Feltöltő
Azonosító
354067
Feltöltve
2019.05.07. 23:28
EXIF információk...
NIKON / COOLPIX B700
ƒ45/10 • 1/15 • 15.2mm • ISO560

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Rolf Singer 19.05.07. 23:28

Archív fotók

"1938-as év ünnepi eseményei" c. alkotás fotói Székesfehérvár településről

Az alkotó a városházi secco vitézavatás-jelenetének felvázolása közben, 1941-ben. forrás: Demeter Zsófia-Gelencsér Ferenc: Örvendezz, királyi város! 63. o.
Feltöltő
Azonosító
91117
Évszám
1941
Feltöltve
2011.08.04. 16:36
Képinfó
Archív fotó
EXIF információk...
HP / HP Scanjet djf2100

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Aerdna 11.08.04. 16:36
1941, Archív felvétel
Az alkotó a városházi secco vitézavatás-jelenetének felvázolása közben, 1941-ben. forrás:...Teljes szövegAz alkotó a városházi secco vitézavatás-jelenetének felvázolása közben, 1941-ben. forrás: Demeter Zsófia-Gelencsér Ferenc: Örvendezz, királyi város! 63. o.Kevesebb szöveg

"1938-as év ünnepi eseményei" c. alkotás fotói Székesfehérvár településről

Az archív képen még nem készültek el a mondatszalagok feliratai - 1941. Forrás: Demeter Zsófia-Gelencsér Ferenc: Örvendezz, királyi város! 63. o.
Feltöltő
Azonosító
91118
Évszám
1941
Feltöltve
2011.08.04. 16:40
Képinfó
Archív fotó
EXIF információk...
HP / HP Scanjet djf2100

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Aerdna 11.08.04. 16:40
1941, Archív felvétel
Az archív képen még nem készültek el a mondatszalagok feliratai - 1941. Forrás: Demeter...Teljes szövegAz archív képen még nem készültek el a mondatszalagok feliratai - 1941. Forrás: Demeter Zsófia-Gelencsér Ferenc: Örvendezz, királyi város! 63. o.Kevesebb szöveg

"1938-as év ünnepi eseményei" c. alkotás fotói Székesfehérvár településről

A történelmi secco két jelenete archív felvételen egy régi képeslapon. Forrás: http://www.profila.hu/auctions/toc/-34426723/page-40?
Feltöltő
Azonosító
91119
Feltöltve
2011.08.04. 16:43
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Aerdna 11.08.04. 16:43
Archív felvétel
A történelmi secco két jelenete archív felvételen egy régi képeslapon. Forrás:...Teljes szövegA történelmi secco két jelenete archív felvételen egy régi képeslapon. Forrás: http://www.profila.hu/auctions/toc/-34426723/page-40?Kevesebb szöveg
Összesen 28 fotó

Műlap története

19.09.22. 11:30
Megérintettem a "1938-as év ünnepi eseményei" alkotást!
19.05.07. 23:28
1 új fotót töltöttem a "1938-as év ünnepi eseményei" műlaphoz!
19.05.07. 23:26
1 új fotót töltöttem a "1938-as év ünnepi eseményei" műlaphoz!
19.05.07. 23:25
1 új fotót töltöttem a "1938-as év ünnepi eseményei" műlaphoz!
19.05.07. 21:23
2 új fotót töltöttem a "1938-as év ünnepi eseményei" műlaphoz!
19.05.07. 21:22
1 új fotót töltöttem a "1938-as év ünnepi eseményei" műlaphoz!
17.06.02. 11:22
Megérintettem a "1938-as év ünnepi eseményei" alkotást!
11.12.06. 21:18
Aerdna publikálta "1938-as év ünnepi eseményei" c. műlapját!
Ebben a listában időrendi csökkenő sorrendben nyomon követheted a műlap változásait, bővüléseit és minden lényeges eseményét. Ez a publikus lista minden látogatónk számára elérhető.