Országház - nyugati homlokzat: Mária Terézia főhercegnő

Budapest, V. kerület, Pesti alsó rakpart 11

Alternatív, helyi címek:II. Mária magyar királynő

Budapest
V. kerület, Pesti alsó rakpart 11
Az Országház képviselőházi szárnyának homlokzatán látható.

Avatás1996
Avatás1905


ATTILA SISKOVITS
2011.05.27. 22:52
VI. Károly császár, III. Károly néven magyar király: az osztrák tartományokban, majd Cseho.-ban, és végül Mo.-on is, elismertette lánya (Mária Terézia) örökösödési jogát.
Mivel Mária Terézia (1740-ben történt) trónra lépése után: Franciao. Spanyolo. és II. Frigyes porosz kir. sem ismerte el a nőági öröklés révén kialakult hatalmi pozicíókat, a porosz hadsereg betört Sziléziába.
A bajorok francia segítséggel Csehország és Felső-Ausztria jelentős területeit foglalták el. A nápolyi és spanyol hadak pedig az itáliai osztrák birtokokat támadták meg.
Mária Terézia a m. rendektől várva segítséget 1741. jún. 25-én Pozsonyban megkoronáztatta magát, majd szept. 11-én elérte, hogy a m. ogy.-en kimondják a nemesi felkelést.
Az osztrák örökösödési háború (1740 – 48) folyamán meg tudta védeni tartományait és csak az 1742 végén Poroszo.-gal kötött békében kényszerült arra, hogy Poroszo. javára Sziléziáról lemondjon.
Az állami centralizálás, az adók emelése és a hadsereg fejlesztése után, 1756-ban (Szilézia visszaszerzése érdekében) újabb háborút indított Poroszország ellen.
Az un. hétéves háború végén minden területi nyereség nélkül volt kénytelen megkötni a hubertusburgi békét (1763).
Mária Terézia férje 1765-ben bekövetkezett halála után: fia József, társuralkodó (Mitregent) lett.
Mária Terézia: fia felvilágosodott abszolutizmus szellemében sürgetett reformtörekvéseit ellenezte.
Az államhatalom centralizálása során megvonta az osztrák és cseh rendek kiváltságainak java részét; az 1760-ban általa felállított legfőbb közigazgatási szervből, az államtanácsból teljesen kihagyta a magyarokat. A m. rendek előjogainak megnyirbálására, az adó emelésére és a jobbágyi terhek valamelyes könnyítésére irányuló törekvései az 1764 – 65-i ogy.-en a rendek heves ellenállásán meghiúsultak.
A háborúit messzemenően támogató m. rendek előjogaihoz ezután nem nyúlt, sőt különféle lényegtelen, külsőségekre irányuló kedvezések révén igyekezett őket szorosan magához kapcsolni.
Az úrbériség rendezésére irányuló rendeleteit a nemesi tiltakozás ellenére 1767-től életbe léptette, rendeleteivel korlátok közé szorította a jobbágyok kizsákmányolását és gátat vetett a nemesi földrablásnak.
A számára sikertelen ogy. után teljesen mellőzte a törvényhozási szerveket és 15 évig rendeletekkel kormányzott. Gazdaságpolitikáját, amelynek révén az osztrák tartományok ipari fejlődését igyekezett támogatni, a Mo. számára hátrányos vámrendszer, a m. iparfejlődést korlátozó és a mezőgazdasági kivitelt Ausztriába terelő intézkedések jellemzik. Uralkodása második felében hozott néhány intézkedése a felvilágosult abszolutizmus térhódítását jelezte. 1775-ben szabályozta a szegényügyet, a szegényházak, dologházak és árvaházak felállításával a munkanélküliek ipari munkára kényszerítését tűzte ki célul. Megteremtette az egészségügyi igazgatás alapjait, elrendelte, hogy minden megyében és városban diplomás orvos és járásonként vizsgázott bába működjék; megszüntette a kínvallatást. Vallási kérdésekben csak igen csekély mértékben engedett a felvilágosodás követelményének, a protestánsok közigazgatási elnyomását mégis némiképpen korlátozta, fokozottan érvényesítette a kat. egyházzal szemben az állami jogokat és 1773-ban hozzájárult a jezsuita rend feloszlatásához.
A nevelésügy terén általa tett lépéseket 1777-ben a Ratio Educationis kiadása tetőzte be. A tanügy irányítását az egyház kezéből elvéve állami feladattá tette azt, a nevelés vallásos szellemét érintetlenül hagyva korszerűsíttette a közoktatás tematikáját és anyagait.
Forrás: http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC09732/10024.htm

( A szobrász fejedelmi díszben, kezében királyi pátenssel ábrázolta
az uralkodónőt.)
Aerdna
2014.09.25. 10:47
Mária Terézia szobra az Országház kilencven külső homlokzati szobra közül a képviselőház déli szárnyán, a nyugati homlokzaton helyezkedik el. A szobor másolat, eredetijét 1996-ban restaurálták, és a homlokzat alatti árkádsoron helyezték el.

Az Országház épületének főhomlokzata a Duna felé néz. Az épület szobrait úgynevezett „baldachinos szoborkonzolokon” helyezték el az ablakcsoportokat elválasztó falszakaszokon, az épület külső szobrainak többsége itt, a nyugati homlokzaton látható. Mária Terézia szobra a lépcsőtől jobbra, a hármas szoborcsoporttól számított negyedik szobor.

Mária Terézia uralkodása idején személyesen is sokat dolgozott, rendeletetek sokasága született keze alatt, ezekkel segítette elő a kormányzást, miután mellőzte a törvényhozási szervek közreműködését a kormányzati munkában. Ezt jelképezi a jobb kezében látható papírtekercs.
Források:
http://www.muemlekem.hu/muemlek?id=509
Gedai István: Magyar uralkodók pénzeiken, Zrínyi Kiadó, Budapest, 1991. 127-129. o.Közös gyűjteményben
Országház szobrai

Cím alapján hasonló

"Országház - nyugati homlokzat: Mária Terézia főhercegnő" c. alkotás fotói Budapest településről

Feltöltő
Azonosító
82209
Fotózva
2010. március
Feltöltve
2011.04.07. 03:22
EXIF információk...
NIKON CORPORATION / NIKON D700
ƒ100/10 • 1/160 • ISO200

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

ATTILA SISKOVITS 11.04.07. 03:22
2010. március

"Országház - nyugati homlokzat: Mária Terézia főhercegnő" c. alkotás fotói Budapest településről

Az eredeti szobor helyén: annak pontos másolata látható, az Országház dunai (fő) homlokzatán!
Feltöltő
Azonosító
85893
Feltöltve
2011.05.31. 00:57
EXIF információk...
NIKON CORPORATION / NIKON D700
ƒ140/10 • 1/2500 • ISO500

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

ATTILA SISKOVITS 11.05.31. 00:57
Az eredeti szobor helyén: annak pontos másolata látható, az Országház dunai (fő) homlokzatán!

"Országház - nyugati homlokzat: Mária Terézia főhercegnő" c. alkotás fotói Budapest településről

Feltöltő
Azonosító
85895
Fotózva
2010. március
Feltöltve
2011.05.31. 01:00
EXIF információk...
NIKON CORPORATION / NIKON D700
ƒ100/10 • 1/250 • ISO200

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

ATTILA SISKOVITS 11.05.31. 01:00
2010. március

"Országház - nyugati homlokzat: Mária Terézia főhercegnő" c. alkotás fotói Budapest településről

Feltöltő
Azonosító
85894
Feltöltve
2011.05.31. 00:59
EXIF információk...
NIKON CORPORATION / NIKON D700
ƒ110/10 • 1/2500 • ISO200

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

ATTILA SISKOVITS 11.05.31. 00:59

"Országház - nyugati homlokzat: Mária Terézia főhercegnő" c. alkotás fotói Budapest településről

II. Mária magyar királynő szobra: az Országház - nyugati homlokzatán, a képviselőházi ülésterem (hármas ablaknyílásai) alatti árkádsor (balról - jobbra) utolsó oszlopfőjén látható.
Feltöltő
Azonosító
101106
Feltöltve
2011.12.04. 22:30
EXIF információk...
NIKON CORPORATION / NIKON D700
ƒ110/10 • 1/1000 • ISO200

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

ATTILA SISKOVITS 11.12.04. 22:30
II. Mária magyar királynő szobra: az Országház - nyugati homlokzatán, a képviselőházi ülésterem...Teljes szövegII. Mária magyar királynő szobra: az Országház - nyugati homlokzatán, a képviselőházi ülésterem (hármas ablaknyílásai) alatti árkádsor (balról - jobbra) utolsó oszlopfőjén látható.Kevesebb szöveg

"Országház - nyugati homlokzat: Mária Terézia főhercegnő" c. alkotás fotói Budapest településről

Singer Antal készítette (eredeti) szoborfigura,
a képviselőházi ülésterem alatti árkádsor
homlokfalán (elhelyezve: 1996).
Feltöltő
Azonosító
101115
Fotózva
2011. május
Évszám
1996
Feltöltve
2011.12.04. 23:43
EXIF információk...
NIKON CORPORATION / NIKON D700
ƒ130/10 • 1/100 • ISO500

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

ATTILA SISKOVITS 11.12.04. 23:43
2011. május
Singer Antal készítette (eredeti) szoborfigura,
a képviselőházi ülésterem alatti árkádsor
homlokfalán (elhelyezve: 1996).

"Országház - nyugati homlokzat: Mária Terézia főhercegnő" c. alkotás fotói Budapest településről

Az Országház nyugati homlokzat, képviselőszárny alatti árkádsor
(restaurált, eredeti alkotásokat bemutató)
szoborgalériája.
Feltöltő
Azonosító
101116
Fotózva
2011. május
Feltöltve
2011.12.04. 23:43
EXIF információk...
NIKON CORPORATION / NIKON D700
ƒ130/10 • 1/500 • ISO400

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

ATTILA SISKOVITS 11.12.04. 23:43
2011. május
Az Országház nyugati homlokzat, képviselőszárny alatti árkádsor
(restaurált, eredeti alkotásokat bemutató)
szoborgalériája.

"Országház - nyugati homlokzat: Mária Terézia főhercegnő" c. alkotás fotói Budapest településről

A restaurálás és az eredetiség tanúsítványa, rézlemezbe vésve.
Feltöltő
Azonosító
101117
Fotózva
2011. május
Feltöltve
2011.12.05. 00:15
EXIF információk...
NIKON CORPORATION / NIKON D700
ƒ130/10 • 1/320 • ISO500

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

ATTILA SISKOVITS 11.12.05. 00:15
2011. május
A restaurálás és az eredetiség tanúsítványa, rézlemezbe vésve.

"Országház - nyugati homlokzat: Mária Terézia főhercegnő" c. alkotás fotói Budapest településről

Az eredeti Mária Terézia szobor, restaurálás után!
Feltöltő
Azonosító
87636
Feltöltve
2011.06.20. 20:48
EXIF információk...
LG Electronics / KU990
ƒ28/10 • 1/100 • ISO53

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

Zoli 11.06.20. 20:48
Az eredeti Mária Terézia szobor, restaurálás után!

"Országház - nyugati homlokzat: Mária Terézia főhercegnő" c. alkotás fotói Budapest településről

2014
Feltöltő
Azonosító
180980
Évszám
2014
Feltöltve
2014.09.25. 08:35
EXIF információk...
Canon / Canon PowerShot SX160 IS
ƒ59/10 • 1/160 • ISO160

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Aerdna 14.09.25. 08:35
2014
2014

"Országház - nyugati homlokzat: Mária Terézia főhercegnő" c. alkotás fotói Budapest településről

2014
Feltöltő
Azonosító
180981
Évszám
2014
Feltöltve
2014.09.25. 08:35
EXIF információk...
Canon / Canon PowerShot SX160 IS
ƒ59/10 • 1/160 • ISO160

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Aerdna 14.09.25. 08:35
2014
2014

"Országház - nyugati homlokzat: Mária Terézia főhercegnő" c. alkotás fotói Budapest településről

2014
Feltöltő
Azonosító
180982
Évszám
2014
Feltöltve
2014.09.25. 08:36
EXIF információk...
Canon / Canon PowerShot SX160 IS
ƒ59/10 • 1/160 • ISO125

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Aerdna 14.09.25. 08:36
2014
2014

"Országház - nyugati homlokzat: Mária Terézia főhercegnő" c. alkotás fotói Budapest településről

2014
Feltöltő
Azonosító
180983
Évszám
2014
Feltöltve
2014.09.25. 08:37
EXIF információk...
Canon / Canon PowerShot SX160 IS
ƒ50/10 • 1/125 • ISO100

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Aerdna 14.09.25. 08:37
2014
2014
Összesen 13 fotó

Műlap története

18.11.16. 15:46
Megérintettem az "Országház - nyugati homlokzat: Mária Terézia főhercegnő" alkotást!
17.08.11. 17:44
Megérintettem az "Országház - nyugati homlokzat: Mária Terézia főhercegnő" alkotást!
15.10.28. 15:34
Megérintettem az "Országház - nyugati homlokzat: Mária Terézia főhercegnő" alkotást!
14.09.26. 21:31
Az "Országház - nyugati homlokzat: Mária Terézia főhercegnő" műlapon jóváhagyásra került egy szerkesztés.
14.09.25. 08:37
1 új fotót töltöttem az "Országház - nyugati homlokzat: Mária Terézia főhercegnő" műlaphoz!
14.09.25. 08:36
1 új fotót töltöttem az "Országház - nyugati homlokzat: Mária Terézia főhercegnő" műlaphoz!
14.09.25. 08:35
1 új fotót töltöttem az "Országház - nyugati homlokzat: Mária Terézia főhercegnő" műlaphoz!
14.09.25. 08:35
1 új fotót töltöttem az "Országház - nyugati homlokzat: Mária Terézia főhercegnő" műlaphoz!
11.06.20. 20:48
1 új fotót töltöttem az "Országház - nyugati homlokzat: Mária Terézia főhercegnő" műlaphoz!
11.05.27. 22:52
ATTILA SISKOVITS publikálta "Országház - nyugati homlokzat: Mária Terézia főhercegnő" c. műlapját!
Ebben a listában időrendi csökkenő sorrendben nyomon követheted a műlap változásait, bővüléseit és minden lényeges eseményét. Ez a publikus lista minden látogatónk számára elérhető.