Werbőczy István szobra

Budapest, V. kerület, Ferenciek tere
További képek a Fotólistában

Állapot: Lebontott

Budapest
V. kerület, Ferenciek tere
A Klotild-palota Curia felőli része.

Elbontás1945. május 6.
Felállítás1908. december 15.

Seenger Béla (kőfaragó, közreműködő)

Sila
2010.03.05. 17:58
A szobrot 1908. december 15-én avatták fel a Kígyó tér (ma Ferenciek tere) déli oldalán a Belvárosi Kávéház előtt. Egyike volt annak a tíz szobornak, amelyet Ferenc József ajándékozott a fővárosnak. A művész korhű öltözékben ábrázolta Werbőczy Istvánt. Az álló alak mellett iratok, alattuk a híres-hírhedt Tripartitum (Hármaskönyv) volt látható. Mészkőből készült talapzatát a Werbőczy család címere díszítette.

Werbőczy István 1458 körül született az Ugocsa megyei Verbőc faluban, szegény köznemesi család gyermekeként. Hihetetlen karriert csinált a zavaros 16. század Magyarországán. Pályafutása csúcsát 1525-ben érte el, amikor a hatvani országgyűlés nádorrá választotta. Legendás hírnevét mégis inkább jogtudósként szerezte, a Tripartitum opus iuris consuetudinarii inclyti Regni Hungariae (Nemes Magyarország szokásjogának Hármaskönyve) című művével, amelyben összegyűjtötte az akkori viszonyok között érvényesnek tekinthető, jórész szokásjogon alapuló írott és íratlan joganyagot. Az 1514-es rendi országgyűlés a Tripartitumot elfogadta, de a király szentesítése elmaradt, így az nem emelkedett jogerőre. A bíróságok azonban alkalmazni kezdték a fennálló jogot rendszerbe foglaló, s az egymással ütköző, ellentmondásos szabályokat megszüntető jogkönyvet, amely évszázadokra a nemesi jogszolgáltatás alappillérévé vált. A Tripartitum valójában a köznemesség közjogi egyenjogúságának elismertetését vitte diadalra és a három részre szakadt ország egységének szimbóluma lett. Ugyanakkor a Tripartitum évszázadokra konzerválta a jobbágyság intézményét és így gátjává vált a fejlődésnek. Ebből adódik Werbőczy személyének negatív megítélése. Így vált Werbőczy a rendi Magyarország fővédnökévé, vagy egy történész fogalmazása szerint, „a rendi önérzet elfajulásának igazi fajképévé”.

Ezek után nem meglepő, hogy a II. világháború után az alkotás a szobordöntések áldozatává vált. 1945. május 6-án vasárnap fényes nappal döntötték le a szobrot, mely fejjel lefelé derékig a földbe fúródott. Nyakába egy táblát akasztottak a következő szöveggel:
„Ugye mostan lóg az orrod, meghozták a földreformot!”
A megmozdulás „spontán” jellegét jól mutatja, hogy a szobordöntés ideje alatt egyenruhás rézfúvósok szolgáltattak zenét.
Jelképpé vált a szobor lerombolása is, az „úri rend” bukásának jelképévé.
A lerombolt szobor további sorsáról nem maradt fenn adat.
Források:
1. Prohászka László: Szoborsorsok. Kornétás Kiadó Budapest, 1994, 50-52. oldal;
2. Mezey Barna: Werbőczy István. Rubicon 1997/7, 15-20. oldal
Mirror
2016.01.21. 10:25
A Werbőczy szoborról szóló alábbi anekdotát Kenedi Géza írta Anekdoták a magyar közéletből c könyvében. Ebből kiderül, végül miért állt és miért nem ült Werbőczy szobra.

"Miért áll Werbőczy szobra?

Az 1896. évi híres nemzetcsillapító tíz szobor közül az egyik Werbőczy István szobra, a nagy magyar jogtudósé. Ott áll a kőbefaragott jeles jogtudós-olygarcha a király bérpalotája előtt, délcegen. Mellette három nagy könyv, a kezében pecsétes diploma. A baloldalán kard.
A feje remekbe készült. Donath mesternek különösen szívéhez volt nőve ennek a szobornak a terve. Előre is mondta:

− Megmutogatnom akari nekteknek, hogy mi volt az a sogenannt Werbetzy, nemzet magyarnak! Ülni fogja örökkön örökké és nem állja föl, ha ágyuk dörgedeznek is . . . bum, bum! A juristnak nem szabadja félni. Deák Ferenc sem félte magának.

Hja ülni! A szoborbizottságnak − akkor még Podmaniczky Frigyes báró volt az élén − sehogy se ment a fejébe, hogy már megint üljön egy új szobor. Hát nem elegen ülnek már? Deák, Arany, Vörösmarty, Erzsébet királyné, Veress Pálné, Anonymus.

Elővették Donath mestert és puhították, hogy ne üljön, hanem álljon a szobor. A mester feldühödött:

− Nem állja! a filiszter állja, a börziáner állja, a csaposlegény állja. Tudós az ülje. Muszájn!

Nem bírtak a művésszel sehogyan. Mintákat is állítottak a szűk térre. Magyarázták még azt is, hogy csupa magas királyi meg főhercegi paloták állanak körül. Hogyan ülhet ebben a mindenképpen magas környezetben egy − köznemes. A művész dühöngött:

− Was Loyalität. Er war ja kein Lakey ! Éppenséggel muszájn neki ülni ezért is. Ha nem tetszeni így az Excellenceknek, van nekem otthon egy nagy kalapácsod. Majd azzal tanítok meg neki állni. Sajnálok, de szétverek neki a fejem.

Hasztalan volt minden. A. mester nem engedett. Lehet is, hogy neki volt igazsága. Inkább Werbőczy ült volna és Vörösmarty állana.

A konfliktust bejelentették Széli Kálmán miniszterelnöknek, aki szintén azon a nézeten volt, hogy Werbőczy álljon. De δ is éppen olyan jól tudta, hogy Donathnak kemény a feje. No mindegy.

Küldjétek csak ide a mestert, majd leveszem én a lábáról.

A mester meg is jelent. Persze a műterem tele agyagját is magával hozta siettében a kabátján.

A miniszterelnök minden kapacitáló képességét fölhasználta. Ettől a képességtől már a legkeményebb osztrák miniszterek is megszédültek, Donath azonban csak azt mondta rá:

Én ezeket mind nem megtudok magamnak érteni, de a Werbőczynek muszájn ülni. A tripartitumos magyar nem deklamálhatja piacnak, mint egy Komödiant!

A miniszterelnök megfogta a mester kabátján a gombot és jól megrázta:

− Tudja mit barátom? Nekem is vannak olykor művészi ötleteim. Egyezzünk ki. Maga kap a szoborért újabb négyezer forintot, Werbőczy pedig állani fog.

A művész sértődötten lépett hátra:

− És eztetet Excellenciád művészi ötletnek megnevezi?! Hiszen ez megvan egy infám erőszak, egy Gewalt, első rangos. Gewalt ist Gewalt! Nekemnek nincs sem ágyúja, sem Manlicher, sem bajonett. . . Én aláfekszem az erőszaknak. Megmondok Werbőczynek is, szegénynek, hogy muszáj neki állani. Oh a sszegény, hogyan fogja magát búsulni, de parancs megvan parancs!

Ezzel Werbőczy sorsa is meg volt pecsételve. Most ott áll a király háza előtt és állva is dicséri a mestert."
Források:
Kenedi Géza: Anekdoták a magyar közéletből
http://mtdaportal.extra.hu/books/Anekdotak_a_magyar_kozeletbol.pdf
Seenger Győzőné
2019.08.19. 14:45
A Werbőczy szobor talapzatát Seenger Béla cs. és kir. udvari kőfaragócég készítette.

A Werbőczy-szobor talapzatának megrendelése Seenger Béla ...
https://mandadb.hu/.../A_Werboczyszobor_talapzatanak_megrendelese_Seenger_Bela_k...
Magyar nyelvű kézzel írt levél Donáth Gyula aláírásával -- Seenger Béla fejléces, vonalazott papírján ... forrás, Budapesti Történeti Múzeum, Kiscelli Múzeum.

"Budapest, 1907 július hó 10-én
Tekintetes
Seenger Béla úrnak
cs. és kir. udv. kőfaragómester
Budapest

Ezennel átadom Önnek a Budapesten felállítandó „Verbőczy-szobor” talapzatának kőfaragómunkáit, az Ön által f. év január hó 11-én benyújtott költségvetés körülírása és az ebben foglalt kőmetszés szerint, haraszti kőből, 8000.- korona szóval Nyolcezer korona általányösszegért, azon kikötéssel, hogy a talapzat 1908. év április hó 15-igkészen átadandó.
Donáth Gyula"

Blogbejegyzések a műlapról
A tíz szobor
Göröntsér Vera blogja @ 2013.12.22. 22:54
Az Erdélyi Múzeum című lap 1897-es számában megjelent "Történelmünk dicsőítése" című írás így tudósít: "Ezredéves történetünket legújabban két oly páratlan fejedelmi kitüntetés és dicsőítés érte, a mely nemcsak honfitársaink lelkét gyújtotta lángra s szívét árasztotta el édes gyönyörrel, de...

Sila műlapja


Kapcsolódó
Pázmány Péter
Kapcsolódó
Pázmány Péter

Cím alapján hasonló

Archív fotók

"Werbőczy István szobra" c. alkotás fotói

Alkotó
Donáth GyulaSeenger Béla (kőfaragó, közreműködő)
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
45184
Forrás
wikimedia.org
Feltöltve
2010.03.05. 20:27
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Spisák Anita 10.03.05. 20:27
Archív felvétel

"Werbőczy István szobra" c. alkotás fotói

Képeslap.
Alkotó
Donáth GyulaSeenger Béla (kőfaragó, közreműködő)
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
45179
Feltöltve
2010.03.05. 17:52
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Sila 10.03.05. 17:52
Archív felvétel
Képeslap.

"Werbőczy István szobra" c. alkotás fotói

Képeslap.
Alkotó
Donáth GyulaSeenger Béla (kőfaragó, közreműködő)
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
98394
Feltöltve
2011.10.31. 14:08
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Sila 11.10.31. 14:08
Archív felvétel
Képeslap.

"Werbőczy István szobra" c. alkotás fotói

1909
Alkotó
Donáth GyulaSeenger Béla (kőfaragó, közreműködő)
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
129707
Forrás
Képeslap
Évszám
1909
Feltöltve
2013.01.28. 20:26
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Ády 13.01.28. 20:26
1909, Archív felvétel
1909

"Werbőczy István szobra" c. alkotás fotói

Alkotó
Donáth GyulaSeenger Béla (kőfaragó, közreműködő)
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
98393
Feltöltve
2011.10.31. 14:07
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Sila 11.10.31. 14:07
Archív felvétel

"Werbőczy István szobra" c. alkotás fotói

Képeslap.
Alkotó
Donáth GyulaSeenger Béla (kőfaragó, közreműködő)
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
190083
Feltöltve
2014.12.09. 17:27
Képinfó
Archív fotó
EXIF információk...
Canon / Canon PowerShot G1 X
ƒ40/10 • 1/13 • ISO100

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Sila 14.12.09. 17:27
Archív felvétel
Képeslap.

"Werbőczy István szobra" c. alkotás fotói

Képeslap az1920-as évekből. A képen együtt látható a Werbőczy- és a Pázmány-szobor.
Alkotó
Donáth GyulaSeenger Béla (kőfaragó, közreműködő)
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
45180
Feltöltve
2010.03.05. 18:50
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Ády 10.03.05. 18:50
Archív felvétel
Képeslap az1920-as évekből. A képen együtt látható a Werbőczy- és a Pázmány-szobor.

"Werbőczy István szobra" c. alkotás fotói

Werbőczi István szobrának talapzata
Alkotó
Donáth GyulaSeenger Béla (kőfaragó, közreműködő)
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
108756
Feltöltve
2012.04.12. 19:49
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Verbőczi Attila 12.04.12. 19:49
Archív felvétel
Werbőczi István szobrának talapzata

"Werbőczy István szobra" c. alkotás fotói

Alkotó
Donáth GyulaSeenger Béla (kőfaragó, közreműködő)
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
124079
Forrás
fortepan
Feltöltve
2012.11.09. 16:39
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Sila 12.11.09. 16:39
Archív felvétel

"Werbőczy István szobra" c. alkotás fotói

A szobor ledöntése I.
(A fotó Pótó János Emlékművek, politika, közgondolkodás című könyvéből való)
Alkotó
Donáth GyulaSeenger Béla (kőfaragó, közreműködő)
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
84513
Feltöltve
2011.05.06. 15:29
Képinfó
Archív fotó
EXIF információk...
Canon / MP240 series

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Sila 11.05.06. 15:29
Archív felvétel
A szobor ledöntése I.
(A fotó Pótó János Emlékművek, politika, közgondolkodás című könyvéből való)

"Werbőczy István szobra" c. alkotás fotói

A Werbőczi-szobor ledöntése
1945. május 1.
Rév Miklós felvétele
Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtár
Alkotó
Donáth GyulaSeenger Béla (kőfaragó, közreműködő)
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
195074
Forrás
ESZMÉK A KÖZTEREKEN • NAGY ILDIKÓ Az emlékműszobrászat kezdetei Budapesten
Évszám
1945
Feltöltve
2015.02.09. 23:01
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Ády 15.02.09. 23:01
1945, Archív felvétel
A Werbőczi-szobor ledöntése
1945. május 1.
Rév Miklós felvétele
Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtár

"Werbőczy István szobra" c. alkotás fotói

A szobor ledöntése II.
(A fotó Pótó János Emlékművek, politika, közgondolkodás című könyvéből való)
Alkotó
Donáth GyulaSeenger Béla (kőfaragó, közreműködő)
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
45253
Forrás
tankonyvtar.hu
Feltöltve
2010.03.06. 09:37
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Sila 10.03.06. 09:37
Archív felvétel
A szobor ledöntése II.
(A fotó Pótó János Emlékművek, politika, közgondolkodás című könyvéből való)

"Werbőczy István szobra" c. alkotás fotói

A szobor ledöntése III.
(A fotó Pótó János Emlékművek, politika, közgondolkodás című könyvéből való)
Alkotó
Donáth GyulaSeenger Béla (kőfaragó, közreműködő)
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
84515
Feltöltve
2011.05.06. 15:30
Képinfó
Archív fotó
EXIF információk...
Canon / MP240 series

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Sila 11.05.06. 15:30
Archív felvétel
A szobor ledöntése III.
(A fotó Pótó János Emlékművek, politika, közgondolkodás című könyvéből való)

"Werbőczy István szobra" c. alkotás fotói

A szobor üres talapzata 1958-ban. Az északi Klotild palota előtt Pázmány Péter szobra ekkor még állt. Fortepan azonosító: 102863 ...Teljes szövegA szobor üres talapzata 1958-ban. Az északi Klotild palota előtt Pázmány Péter szobra ekkor még állt.

Fortepan azonosító: 102863

Forrás: Fortepan / Budapest Főváros Levéltára. Levéltári jelzet: HU_BFL_XV_19_c_11Kevesebb szöveg
Alkotó
Donáth GyulaSeenger Béla (kőfaragó, közreműködő)
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
251660
Évszám
1958
Feltöltve
2016.09.04. 22:10
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Csuhai István 16.09.04. 22:10
1958, Archív felvétel
A szobor üres talapzata 1958-ban. Az északi Klotild palota előtt Pázmány Péter szobra ekkor még...Teljes szövegA szobor üres talapzata 1958-ban. Az északi Klotild palota előtt Pázmány Péter szobra ekkor még állt.

Fortepan azonosító: 102863

Forrás: Fortepan / Budapest Főváros Levéltára. Levéltári jelzet: HU_BFL_XV_19_c_11Kevesebb szöveg

Adalék vagy máshol

"Werbőczy István szobra" c. alkotás fotói

Megrendelés a szobor elkészítésére.
Alkotó
Donáth GyulaSeenger Béla (kőfaragó, közreműködő)
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
402064
Forrás
https://mandadb.hu/tetel/413918/A_Werboczyszobor_talapzatanak_megrendelese_Seenger_Bela_kofarago_mestertol_1907
Feltöltve
2020.04.20. 07:08
Képinfó
Adalék
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Benkő Gabriella Emese 20.04.20. 07:08
Archív felvétel
Megrendelés a szobor elkészítésére.
Összesen 15 fotó

Műlap története

12 napja
A "Werbőczy István szobra" műlapon jóváhagyásra került egy szerkesztés
21.01.20. 20:53
A "Werbőczy István szobra" műlapon jóváhagyásra került egy szerkesztés
20.04.20. 07:08
1 új fotót töltöttem a "Werbőczy István szobra" műlaphoz
19.08.19. 16:12
A "Werbőczy István szobra" műlapon jóváhagyásra került egy szerkesztés
19.03.07. 20:05
A "Werbőczy István szobra" műlapon jóváhagyásra került egy szerkesztés
16.09.04. 22:10
1 új fotót töltöttem a "Werbőczy István szobra" műlaphoz
15.02.09. 23:01
1 új fotót töltöttem a "Werbőczy István szobra" műlaphoz
13.01.28. 20:26
1 új fotót töltöttem a "Werbőczy István szobra" műlaphoz
12.04.12. 19:49
1 új fotót töltöttem a "Werbőczy István szobra" műlaphoz
10.03.05. 20:27
1 új fotót töltöttem a "Werbőczy István szobra" műlaphoz
10.03.05. 18:50
1 új fotót töltöttem a "Werbőczy István szobra" műlaphoz
10.03.05. 17:58
Sila publikálta "Werbőczy István szobra" c. műlapját
Ebben a listában időrendi csökkenő sorrendben nyomon követheted a műlap változásait, bővüléseit és minden lényeges eseményét. Ez a publikus lista minden látogatónk számára elérhető.