Budapest, XV. kerület, Széchenyi tér - Fő út sarok
Archív képek
További képek a Fotólistában

Állapot: Megrongálódott

Budapest
XV. kerület, Széchenyi tér - Fő út sarok
A felújított kőszobor a Fő utca és a Széchenyi tér sarkán áll.

Avatás1908. október 18.

Seenger Béla (kőfaragó, közreműködő)

ATTILA SISKOVITS
2010.01.26. 01:48
Kossuth Lajost gyújtó hangulatú beszéd közben ábrázoló faragott kőszobor országos jelentőségű idegenforgalmi nevezetesség: az ország 'elsőként készített' Kossuth szobrának címére igényt tartó alkotások egyike.
Monolitikus felépítésű, valójában három kőtömbből kifaragott 3 méteres nagyságú félalak. A szobor alulról feleféle növekvő részletezettséggel van kifaragva, míg alul csak durva vonássokkal érzékelteti a művész Kossuth körvonalát, addig deréktól fölfelé aprólékos művészi finomsággal munkálta ki a részleteket. A szobornak ez a finom-durva duális oppozíciója számos metaforikus gondolatot ébreszthet a szemlélőben.

A szobrot Barcza Lajos tervezte. Felállítása 1908. október 18-án történt.
'Egy palotai parasztember, Varga Vince gyűjtést szervezett a szobor felállítására, megérdemli, hogy az utókor megjegyezze a nevét.'
További linkek
Kossuth Lajos hangja fonográffelvételen http://www.youtube.com/watch?v=x_SBwVB83WU&feature=related
Seenger Győzőné
2021.02.21. 22:40
(Az ötvenötödik és a többi készülő Kossuth-szobor.) Most vasárnap, október 18-án, leplezik le az ötvenötödik Kossuth-szobrot Rákospalotán nagy ünnepség között. Pestmegyében ez lesz immár a kilencedik Kossuth-szobor és az egész országban az első, amely nagy hazankfiát márványban örökíti meg. Ezt a szobrot Barcza Lajos rákospalotai szobrász mintázta igen sikerülten.
Pesti Hírlap, 30. évfolyam, 248. szám. 1908. október 16.

A rákospalotai Kossuth-szobor / Barcza Tibor
1908. szeptember 9-én a szoborbizottság tagjai közül dr. Szabó Ferenc, Gyökössy Károly, Penák Pál, Péter Pál, Novák József, Ferk Vilmos és Paál József látogatást tettek a II., Kis Rókus. u. 21–23 sz. alatti Seenger Béla-féle kőfaragó telepen, ahol az alkotóművész vezetése mellett megtekintették a már majdnem kész Kossuth-szobrot.
Népszabadság, Budapest melléklet, 2002. szeptember 18.
Göröntsér Vera
2022.08.29. 18:29
Meglepett, pedig már az előző leírás is említi, a szobor, amire erősen ráférni egy restaurálás, fehér márványból készült. Ahogy a Művészeti Lexikonban (is) olvasom, ez volt az első, köztéri, márványból faragott szobra. [1]
További meglepetés, a Pesti Hírlap, a fenti leírás forrásaként jelölt cikk megjelenését követő egy hét múlva újabb cikket jelentetett meg a szoborról. Értékelő, méltató írás, méltó a megidézésre.
"A Kossuth-szobrok egy igazán sikerült alkotással gyarapodtak a rákospalotai Kossuth-szoborral, mely Barcza Lajos jeles szobrászunk vésőjét dicséri. Intim művészi finomságokkal ékeskedik ez a szobor, amely tekintve a szerény összeget, tízezer koronát, melyet Rákospalota hazafias közönsége e célra áldozott, igazán érdemes alkotás. E tízezer koronáért a szobrász elsőrangú, bár nem nagy méretű, nem is épen kicsiny szobrot alkotott. Érdemes ezen gondolkodni, midőn szoborrendelésekre manapság csak úgy hullanak a százezer és félmillió koronák. Barcza e művével megmutatta, hogy ily igénytelen öszszegért is lehet művészi dolgot alkotni. Művét fehér hazai márványból véste, ő maga volt a szobrász és a talapzatművész egy személyben. Ép ezért is, ami mindjárt első pillanatban szembeötlik, mint a mű egyik főerénye, a szobor egységes volta. — Mellszobornak nem nevezhetjük ezt a szobrot, mert több annál, amennyiben Kossuthot, a szónokot is kifejezi ez a „mellszobor“, amennyiben a karok is szerepet játszanak, közvetlen és méltóságteljes pózban. E téren egészen új és szokatlan ez a szobor. Egy mellszobor, amely mozdulatot és cselekvést ábrázol és a karok alatti részében igen sikerült, szinte természetes átmenetben a talapzattal olvad öszsze. Egy darabig maga a sziklaformájú talapzat is Kossuth alakját látszik ábrázolni, míg végre lejebb, teljesen sziklaformát vesz fel a szobor. A szobrásznak ez a nyelvezete igen alkalmas a szemlélőben a rendkívüli férfiú, a nagy sziklaember érzetét fölkelteni, amely érzet fönt az alakban mint Kossuth Lajos alakja kristályosodik ki a szemlélő előtt. Nagyon szerencsés útmutatás ez arra, hogy a szobrász lehetőleg saját maga képzelje el a talapzatot is, a szobrot is egyszerre, mert igazán csak így alkothat egységes művet. A négy méter magas szobron Kossuth egyik kezét szívére nyomva, másik kezével gesztikulálva, mint szónok is nyugalmat és méltóság teljességet árul el. A szónoki, póz igen helyesen van megválasztva. Nem túlságosan heves, mert az ilyen túlságos lendület ellenkezik a szobor természetével, a monumentalitással. A gesztikuláló kar nem fölfelé mozog, mert ezáltal túlságosan elválva a törzstől, a szobor egységességét és kompakt tömegét zavarná, hanem csekély elhajlással a törzstől előre és lefelé mozog, a képzeletet ki nem fárasztva. Ez a szónoki helyzet, ha hoszszasabban szemléljük a szobrot, épen a lendület felé tereli a képzeletet, míg ellenben a túlságos heves helyzet ábrázolása a szobornál rendesen a kifárasztás felé tereli a fantáziát. Ezt a laokooni bölcs mértékletességet igen szerencsésen alkalmazta itt a szobrász. Maga Kossuth feje úgy karakterben, mint artisztikusságban igen elkelő fölfogásra vall. Azt hiszszük, Kossuth Lajosnak egyik legjobban sikerült arcmása, melynél Barcza több egykorú, hiteles arcmásból vonta ki azon formákat és arcvonásokat, amelyekből a művészi igaz megfigyelés nyomait ki érezte, és ezek segélyével alkotta meg Kossuth Lajos arcmását harmonikus egészszé. Rákospalota e szoborral nemcsak hazafias kegyeletét rótta le, hanem egy szép és művészi díszszel gazdagodott meg. A szobor a rákospalotai Szabadság-téren áll, hátterében régies, érdekes földszintes és parasztházakkal, oldalt pedig a gyönyörű rom. kath., román stílusu templommal. Egyébként ez Kossuthnak az első márványszobra az országban. És úgy érezzük, hogy Kossuth alakjának ábrázolására sokkal alkalmasabb is a fehér márvány, mint az idővel megfeketedő bronz. "
Források:
[1] Művészeti lexikon szócikk/Barcza (1935), (előfizetéssel): https://adt.arcanum.com/hu/view/Lexikon_MuveszetiLexikon_1/?query=Kossuth%20Barcza%20%20szobr%C3%A1sz&pg=69&layout=s
[2] A rákospalotai Kossuth-szobor (Pesti Hírlap, 1908. október 21) , p.10. (előfizetéssel): https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiHirlap_1908_10/?query=Kossuth%20Barcza%20%20szobr%C3%A1sz&pg=723&layout=sKözös gyűjteményben
Kossuth-szobrok

Cím alapján hasonló

Normál és archív fotók

"Kossuth Lajos-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Barcza LajosSeenger Béla (kőfaragó, közreműködő)
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
41448
Feltöltve
2010.01.24. 12:10

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

ATTILA SISKOVITS 10.01.24. 12:10

"Kossuth Lajos-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Barcza LajosSeenger Béla (kőfaragó, közreműködő)
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
41449
Feltöltve
2010.01.24. 12:11

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

ATTILA SISKOVITS 10.01.24. 12:11

"Kossuth Lajos-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Barcza LajosSeenger Béla (kőfaragó, közreműködő)
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
41450
Feltöltve
2010.01.24. 12:12

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

ATTILA SISKOVITS 10.01.24. 12:12

"Kossuth Lajos-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Barcza LajosSeenger Béla (kőfaragó, közreműködő)
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
41451
Feltöltve
2010.01.24. 12:14

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

ATTILA SISKOVITS 10.01.24. 12:14

"Kossuth Lajos-szobor" c. alkotás fotói

Monolitikus felépítésű, valójában három kőtömbből kifaragott 3 méteres nagyságú félalak. A szobor alulról feleféle növekvő részletezettséggel van...Teljes szövegMonolitikus felépítésű, valójában három kőtömbből kifaragott 3 méteres nagyságú félalak. A szobor alulról feleféle növekvő részletezettséggel van kifaragva, míg alul csak durva vonássokkal érzékelteti a művész Kossuth körvonalát, addig deréktól fölfelé aprólékos művészi finomsággal munkálta ki a részleteket. A szobornak ez a finom-durva duális oppozíciója számos metaforikus gondolatot ébreszthet a szemlélőben.

A szobrot Barcza Lajos tervezte és faragta.
Felállítása 1908 október 18-án történtKevesebb szöveg
Alkotó
Barcza LajosSeenger Béla (kőfaragó, közreműködő)
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
41452
Évszám
1908
Feltöltve
2010.01.24. 12:15

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

ATTILA SISKOVITS 10.01.24. 12:15
1908
Monolitikus felépítésű, valójában három kőtömbből kifaragott 3 méteres nagyságú félalak. A...Teljes szövegMonolitikus felépítésű, valójában három kőtömbből kifaragott 3 méteres nagyságú félalak. A szobor alulról feleféle növekvő részletezettséggel van kifaragva, míg alul csak durva vonássokkal érzékelteti a művész Kossuth körvonalát, addig deréktól fölfelé aprólékos művészi finomsággal munkálta ki a részleteket. A szobornak ez a finom-durva duális oppozíciója számos metaforikus gondolatot ébreszthet a szemlélőben.

A szobrot Barcza Lajos tervezte és faragta.
Felállítása 1908 október 18-án történtKevesebb szöveg

"Kossuth Lajos-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Barcza LajosSeenger Béla (kőfaragó, közreműködő)
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
44878
Feltöltve
2010.03.03. 17:54

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

András 10.03.03. 17:54

"Kossuth Lajos-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Barcza LajosSeenger Béla (kőfaragó, közreműködő)
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
44879
Feltöltve
2010.03.03. 17:56

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

András 10.03.03. 17:56

"Kossuth Lajos-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Barcza LajosSeenger Béla (kőfaragó, közreműködő)
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
44877
Feltöltve
2010.03.03. 17:53

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

András 10.03.03. 17:53

"Kossuth Lajos-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Barcza LajosSeenger Béla (kőfaragó, közreműködő)
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
102123
Feltöltve
2011.12.31. 01:26

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

ATTILA SISKOVITS 11.12.31. 01:26

"Kossuth Lajos-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Barcza LajosSeenger Béla (kőfaragó, közreműködő)
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
110313
Feltöltve
2012.05.07. 11:21
EXIF információk...
NIKON CORPORATION / NIKON D700
ƒ56/10 • 1/1600 • ISO200

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

ATTILA SISKOVITS 12.05.07. 11:21

"Kossuth Lajos-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Barcza LajosSeenger Béla (kőfaragó, közreműködő)
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
110314
Feltöltve
2012.05.07. 11:21
EXIF információk...
NIKON CORPORATION / NIKON D700
ƒ56/10 • 1/400 • ISO200

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

ATTILA SISKOVITS 12.05.07. 11:21

"Kossuth Lajos-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Barcza LajosSeenger Béla (kőfaragó, közreműködő)
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
376811
Feltöltve
2019.10.03. 13:03
EXIF információk...
FUJIFILM / FinePix HS35EXR
ƒ500/100 • 1/900 • 4.2mm • ISO400

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Dénes Ildikó 19.10.03. 13:03

"Kossuth Lajos-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Barcza LajosSeenger Béla (kőfaragó, közreműködő)
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
376813
Feltöltve
2019.10.03. 13:03
EXIF információk...
FUJIFILM / FinePix HS35EXR
ƒ560/100 • 1/800 • 4.2mm • ISO400

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Dénes Ildikó 19.10.03. 13:03

"Kossuth Lajos-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Barcza LajosSeenger Béla (kőfaragó, közreműködő)
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
376817
Feltöltve
2019.10.03. 13:03
EXIF információk...
FUJIFILM / FinePix HS35EXR
ƒ450/100 • 1/950 • 5.4mm • ISO200

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Dénes Ildikó 19.10.03. 13:03

"Kossuth Lajos-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Barcza LajosSeenger Béla (kőfaragó, közreműködő)
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
376818
Feltöltve
2019.10.03. 13:03
EXIF információk...
FUJIFILM / FinePix HS35EXR
ƒ640/100 • 1/950 • 8.9mm • ISO400

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Dénes Ildikó 19.10.03. 13:03

"Kossuth Lajos-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Barcza LajosSeenger Béla (kőfaragó, közreműködő)
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
376814
Feltöltve
2019.10.03. 13:03
EXIF információk...
FUJIFILM / FinePix HS35EXR
ƒ640/100 • 1/800 • 29.1mm • ISO400

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Dénes Ildikó 19.10.03. 13:03

"Kossuth Lajos-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Barcza LajosSeenger Béla (kőfaragó, közreműködő)
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
376812
Feltöltve
2019.10.03. 13:03
EXIF információk...
FUJIFILM / FinePix HS35EXR
ƒ500/100 • 1/900 • 26.9mm • ISO100

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Dénes Ildikó 19.10.03. 13:03

"Kossuth Lajos-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Barcza LajosSeenger Béla (kőfaragó, közreműködő)
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
376815
Feltöltve
2019.10.03. 13:03
EXIF információk...
FUJIFILM / FinePix HS35EXR
ƒ450/100 • 1/850 • 59mm • ISO100

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Dénes Ildikó 19.10.03. 13:03

"Kossuth Lajos-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Barcza LajosSeenger Béla (kőfaragó, közreműködő)
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
376816
Feltöltve
2019.10.03. 13:03
EXIF információk...
FUJIFILM / FinePix HS35EXR
ƒ710/100 • 1/900 • 4.2mm • ISO200

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Dénes Ildikó 19.10.03. 13:03

"Kossuth Lajos-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Barcza LajosSeenger Béla (kőfaragó, közreműködő)
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
498993
Feltöltve
2022.08.29. 15:44
EXIF információk...
SONY / DSC-HX60
ƒ56/10 • 1/500 • 14mm • ISO80

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Göröntsér Vera 22.08.29. 15:44

"Kossuth Lajos-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Barcza LajosSeenger Béla (kőfaragó, közreműködő)
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
498994
Feltöltve
2022.08.29. 15:44
EXIF információk...
SONY / DSC-HX60
ƒ63/10 • 1/250 • 24.5mm • ISO80

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Göröntsér Vera 22.08.29. 15:44

"Kossuth Lajos-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Barcza LajosSeenger Béla (kőfaragó, közreműködő)
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
498995
Feltöltve
2022.08.29. 15:44
EXIF információk...
SONY / DSC-HX60
ƒ56/10 • 1/250 • 22.2mm • ISO80

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Göröntsér Vera 22.08.29. 15:44

"Kossuth Lajos-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Barcza LajosSeenger Béla (kőfaragó, közreműködő)
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
498996
Feltöltve
2022.08.29. 15:44
EXIF információk...
SONY / DSC-HX60
ƒ63/10 • 1/250 • 66mm • ISO125

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Göröntsér Vera 22.08.29. 15:44

"Kossuth Lajos-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Barcza LajosSeenger Béla (kőfaragó, közreműködő)
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
498997
Feltöltve
2022.08.29. 15:44
EXIF információk...
SONY / DSC-HX60
ƒ63/10 • 1/250 • 51.6mm • ISO125

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Göröntsér Vera 22.08.29. 15:44

"Kossuth Lajos-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Barcza LajosSeenger Béla (kőfaragó, közreműködő)
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
498998
Feltöltve
2022.08.29. 15:44
EXIF információk...
SONY / DSC-HX60
ƒ50/10 • 1/200 • 11.7mm • ISO80

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Göröntsér Vera 22.08.29. 15:44

"Kossuth Lajos-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Barcza LajosSeenger Béla (kőfaragó, közreműködő)
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
498999
Feltöltve
2022.08.29. 15:44
EXIF információk...
SONY / DSC-HX60
ƒ35/10 • 1/800 • 4.3mm • ISO80

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Göröntsér Vera 22.08.29. 15:44

"Kossuth Lajos-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Barcza LajosSeenger Béla (kőfaragó, közreműködő)
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
499000
Feltöltve
2022.08.29. 15:44
EXIF információk...
SONY / DSC-HX60
ƒ45/10 • 1/800 • 9.2mm • ISO80

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Göröntsér Vera 22.08.29. 15:44

"Kossuth Lajos-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Barcza LajosSeenger Béla (kőfaragó, közreműködő)
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
499001
Feltöltve
2022.08.29. 15:44
EXIF információk...
SONY / DSC-HX60
ƒ56/10 • 1/400 • 9.2mm • ISO80

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Göröntsér Vera 22.08.29. 15:44

"Kossuth Lajos-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Barcza LajosSeenger Béla (kőfaragó, közreműködő)
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
556470
Feltöltve
2024.04.01. 20:47
EXIF információk...
SONY / DSC-HX60
ƒ63/10 • 1/500 • 11mm • ISO80

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Göröntsér Vera 24.04.01. 20:47

"Kossuth Lajos-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Barcza LajosSeenger Béla (kőfaragó, közreműködő)
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
556471
Feltöltve
2024.04.01. 20:47
EXIF információk...
SONY / DSC-HX60
ƒ63/10 • 1/640 • 8.3mm • ISO80

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Göröntsér Vera 24.04.01. 20:47

Archív fotók

"Kossuth Lajos-szobor" c. alkotás fotói

Képeslap.
Alkotó
Barcza LajosSeenger Béla (kőfaragó, közreműködő)
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
176935
Feltöltve
2014.08.25. 12:03
Képinfó
Archív fotó
EXIF információk...
Canon / Canon PowerShot G1 X
ƒ35/10 • 1/13 • ISO100

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Sila 14.08.25. 12:03
Archív felvétel
Képeslap.

"Kossuth Lajos-szobor" c. alkotás fotói

Képeslap.
Alkotó
Barcza LajosSeenger Béla (kőfaragó, közreműködő)
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
141313
Feltöltve
2013.06.22. 18:08
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Sila 13.06.22. 18:08
Archív felvétel
Képeslap.

"Kossuth Lajos-szobor" c. alkotás fotói

Alkotó
Barcza LajosSeenger Béla (kőfaragó, közreműködő)
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
55267
Feltöltve
2010.05.29. 12:44
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

ocsovai andrás 10.05.29. 12:44
Archív felvétel

"Kossuth Lajos-szobor" c. alkotás fotói

A mellszobor, hátterében az azóta elbontott házzal.
Alkotó
Barcza LajosSeenger Béla (kőfaragó, közreműködő)
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
128404
Forrás
Rákospalota Anno Képei Facebook-oldal
Feltöltve
2013.01.07. 09:47
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Csuhai István 13.01.07. 09:47
Archív felvétel
A mellszobor, hátterében az azóta elbontott házzal.

Adalék vagy máshol

"Kossuth Lajos-szobor" c. alkotás fotói

Kép az avatásról.
Alkotó
Barcza LajosSeenger Béla (kőfaragó, közreműködő)
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
141312
Forrás
Képes Pesti Hírlap
Feltöltve
2013.06.22. 18:06
Képinfó
Avatást látunk
Adalék
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Sila 13.06.22. 18:06
Archív felvétel
Kép az avatásról.
Összesen 35 fotó

Műlap története

2 perce
2 új fotót töltöttem a "Kossuth Lajos-szobor" műlaphoz
22.11.05. 19:48
A "Kossuth Lajos-szobor" műlapon jóváhagyásra került egy szerkesztés
22.08.30. 15:29
A "Kossuth Lajos-szobor" műlapon jóváhagyásra került egy szerkesztés
22.08.29. 18:29
A "Kossuth Lajos-szobor" műlapon jóváhagyásra került egy szerkesztés
22.08.29. 15:44
9 új fotót töltöttem a "Kossuth Lajos-szobor" műlaphoz
21.02.22. 17:55
A "Kossuth Lajos-szobor" műlapon jóváhagyásra került egy szerkesztés
21.02.22. 15:41
A "Kossuth Lajos-szobor" műlapon jóváhagyásra került egy szerkesztés
21.02.22. 10:52
A "Kossuth Lajos-szobor" műlapon jóváhagyásra került egy szerkesztés
21.02.22. 10:18
A "Kossuth Lajos-szobor" műlapon jóváhagyásra került egy szerkesztés
19.10.03. 13:03
8 új fotót töltöttem a "Kossuth Lajos-szobor" műlaphoz
14.08.25. 12:03
1 új fotót töltöttem a "Kossuth Lajos-szobor" műlaphoz
13.06.22. 18:08
1 új fotót töltöttem a "Kossuth Lajos-szobor" műlaphoz
13.06.22. 18:06
1 új fotót töltöttem a "Kossuth Lajos-szobor" műlaphoz
13.01.07. 09:47
1 új fotót töltöttem a "Kossuth Lajos-szobor" műlaphoz
10.05.29. 12:44
1 új fotót töltöttem a "Kossuth Lajos-szobor" műlaphoz
10.03.03. 17:56
1 új fotót töltöttem a "Kossuth Lajos-szobor" műlaphoz
10.03.03. 17:54
1 új fotót töltöttem a "Kossuth Lajos-szobor" műlaphoz
10.03.03. 17:53
1 új fotót töltöttem a "Kossuth Lajos-szobor" műlaphoz
10.01.26. 08:25
A "Kossuth Lajos-szobor" műlapon jóváhagyásra került egy szerkesztés
10.01.26. 01:48
ATTILA SISKOVITS publikálta "Kossuth Lajos-szobor" c. műlapját
Ebben a listában időrendi csökkenő sorrendben nyomon követheted a műlap változásait, bővüléseit és minden lényeges eseményét. Ez a publikus lista minden látogatónk számára elérhető.