Debrecen, Egyetem sugárút
További képek a Fotólistában

Állapot: Lebontott

Alternatív, helyi címek:Tanácsköztársasági emlékmű
Angol cím:Proletar - Monument of the Hungarian Soviet Republic

Debrecen
Egyetem sugárút
A mai Egyetem sugárút, az akkori Tanácsköztársaság útja tengelyében állt a szobor.

Elbontás1990. március 20.
Avatás1961. június 25.


Berci
2009.11.13. 14:00
Debrecen Megyei Jogú Város Tanácsa 1959-ben adott megbízást az Egyetem felé vezető sugárút tengelyében, a később Március 21. térnek nevezett közterületen álló korábbi szobor helyére, egy munkásmozgalmi emlékmű megvalósítására. 1959 júliusában került sor a helyszíni szemlére. 'Egyalakos, áttört, gazdag sziluettű, vertikális tendenciájú, 2 m magas architektúrán 5 m magas szobor helyezendő el, kiviteli anyaga bronz.' - hangzott a határozat. Kiss Istvánt, Kucs Bélát, Mészáros Dezsőt és Somogyi Árpádot jelölték a pályázók közé. 1959. december 8-án kerül sor a bírálatra, egyhangúlag Kiss István tervét támogatja a szakzsűri. A posztamens tervezője Dávid Károly. 1960 októberében kerül sor az 1:1 arányú gipszmodell bírálatára, a szobor kis változtatásokkal fémbe önthető. (A Lektorátus adatai.) 1961-ben került köztérre, Debrecen mezővárossá nyilvánításának 600. évfordulója alkalmából.

' A belvárost és az Egyetem teret összekötő, több kilométer hosszú sugárút tengelyében már messziről feltűnik a hatalmas ... emlékmű. Baljában leeresztett fegyvert tart, mintegy jelezve az átmeneti vereséget, a Tanácsköztársaság bukását, jobbját magasra, ökölbe szorítva emeli, a harc továbbfolytatására utalva. Ruhája személytelen, korhoz nem kötődő, leegyszerűsített. Nem a részletek kidolgozására, s a testarányok pontos visszaadására törekedett a szobrász, hanem az expresszivitásra, a kifejezés erejére. Mint egy felkiáltójel, mint egy jelkép áll előttünk a szobor, amely a figura nagysága mellett szellemi, eszmei nagyságot is kifejez.' (Sz. Kürti Katalin: Köztéri szobrok és épületdíszítő alkotások Debrecenben és Hajdú-Biharban)

1973-ban a Városi Tanács szerette volna áthelyezni az alkotást a főútvonal bővítése, a térkialakítás megváltoztatása miatt. 1974-ben került sor végül helyszíni szemlére, az akkori főépítész, Radnai Pál részvételével. A bizottság nem értett egyet az áthelyezéssel és nem engedélyezte, indoklása a következő volt: 'Ez az országban az egyik legjobban elhelyezett, kiemelkedő színvonalú alkotás. Az alkotók a művet az adott helyre komponálták. ... Az áthelyezésre kijelölt térrész semmilyen emlékmű elhelyezésére sem alkalmas. Sem politikai, sem kultúrpolitikai szempontból nem helyeselhető a mű elmozdítása.' A tanács fellebbez, amelynek a Lektorátus helyt ad, de végül mégsem helyezik át a szobrot, hanem az út terveit módosítják. (A Lektorátus adatai.)

A hatásosan elhelyezett, szigorú, propagandisztikus szobor természetesen nem maradhatott a helyén mégsem, a rendszerváltás indulatai elsöpörték, a szobrot ledöntötték talapzatáról, majd maradékait lebontották. '1990. március 21-én, a Tanácsköztársaság kikiáltásának emléknapján, egyben négy nappal a rendszerváltást realizáló első szabad választások előtt nyilvános, szervezett szobordöntés zajlott Debrecenben és Budapesten. Debrecenben Kiss István Tanácsköztársasági emlékművé-nek gépfegyveres alakját darus kocsival és drótkötéllel rántották le talapzatáról: az eseményről a Magyar Televízió Híradó című műsora tudósított.' - számol be róla Wehner Tibor, Értékek és kordokumentumok elvesztése – avagy hogyan tüntessünk el egy szobrot? c. írásában. (http://www.jamk.hu/ujforras/0810_15.htm)

A városképet egykor meghatározó szobor jelenleg lappang. Tünde azonban látta a szobrot a kilencvenes években egy Debrecen környéki, szabadidőközpontként működő majorban, fényképeket is rendelkezésre bocsátott róla. Kérésemre volt olyan szíves és megpróbált utánajárni - amit megtudott, a következő: a szobrot állítólag 1990-ben a Víkend-major tulajdonosa megvásárolta, Tünde ott találkozott a ledöntött szobor fekvő torzójával.

Nehéz helyesen besorolni az alkotás státuszát, hiszen teljesen nem pusztult el a szobor egyelőre, bár csak torzóként maradt fenn, viszont maradékait lebontották, így mégis a lebontott kategóriát választottam. Ha nagyon akarnák, restaurálható, vagy jelen állapotában is bemutatható volna. Ezen kívül a városképiségnél a városképi jelentőségűt jelöltem, bár ma már nem áll a szobor, kétségkívül korábban a városképet nagyban meghatározó elem volt.
Ády
2018.02.21. 10:43
Szobor nagytakarítás

"A történelem elsöpri a tegnapi szobor-jelképeket. Némelyiket már ledöntötték a forradalmi idők viharában, némelyik felett pedig most folyik a meditáció: mi legyen a volt jelképek, az új rendet irritáló alkotások sorsa?
Kiss István néhány szobra felett is, úgy tetszik, eljárt az idő.
— A televízióból tudtam meg, hogy Debrecenben levették és összetörték a Proletár szobromat — meséli az idős szobrászművész. Kiss István a Százados úti művésztelepen.
— Szavaiból úgy érzem, fájdalmasan érintette ez az ügy?
— Hát, hogy a fenébe ne! — tör ki. Ez történelem- hamisítás! Ami történelmileg hiteltelenné válik, azt Úgyis elfogyasztja az idő, de ebben a szoborba azokat a mezítlábas, a frontról hazatérő katonákat örökítettem meg, akik 1919-ben újra fegyvert fogva próbálták megállítaná a cseheket, a románokat, s nem egy ideológiáért, hanem a hazájukért harcoltak. Köztük volt az Isonzótól visszatérő apám is...."
Források:
Békés Megyei Hírlap, 1991. november 30. (46. évfolyam, 281. szám)
Havas Péter
2022.06.08. 11:10
„Az idén húsz esztendeje annak, hogy Debrecenben felállították Kalló Viktor Lenin-szobrát a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Ifjúsági Ház előtti téren […].
A szobrot 1990. március 20-án eltávolították talapzatáról. […] Az akció vezéregyénisége Szabó Lukács […] volt. A szobrot annak idején hivatalosan kirendelt munkagépekkel a műszaki felügyelet segítségével döntötte le, majd lelkes csapata élén a mai Egyetem sugárúton lévő Tanácsköztársaság-emlékműhöz is átvonult, és azt is eltávolította talapzatáról. Ez utóbbi akció azonban az előkészítetlenség miatt nem volt olyan eredményes, mint az engedélyes szobordöntés, így Kiss István alkotásának a bal lábfeje a talapzaton maradt.
A csonkot a március 21-ről 22-re virradó éjszakán ismeretlen kezek gyertyakoszorúval kerítették körbe.
Szakértői vélemény Kalló Viktor Lenin-szobráról: »…magassága 375 cm. A szobor eltávolítása a kb. három köbméteres mészkő talapzattal együtt sérülésmentesen történt. Tekintettel erre, a szobor értékét a jelenlegi állapotában figyelembe véve, hogy hasonló méretű szobornak mennyi az előállítási költsége, beleértve a szerzői és kivitelezési költséget – 3,3-4 millió forint összegben javasoljuk megállapítani.«
»…Kiss István 1961-ben felállított Tanácsköztársaság-emlékművének bronzalakja… a szakszerűtlenség következtében durva sérüléseket szenvedett… A szobor felületén nem a ledöntésből származó, hanem tudatos rongálás is tapasztalható: a fegyver végétől mintegy 20 cm-re fűrészelési, a törés felületénél kalapálási nyomok találhatók. Feltehetően a tudatos rongálásnak ereklyeszerzési szándéka volt… A szobor sérülés előtti értékét a szakértők 7,5-8 millió forint összegben javasolják megállapítani.«
– Szó sem volt ott ereklyeszerzési szándékról – mondja az egyik alkalmi munkás, akit Piszi néven ismernek. – A bronz kellett, kérem, a bronz. Egy olyan országban, ahol már a rézkábeleket is kivágják a vasút mentén, hogyne lenne értékes az ilyen színesfém…
A Lenin-szobrot, illetve a tanácsköztársasági emlékművet tavaly nyáron egy vállalkozásnak adta oda a debreceni városháza illetékes osztálya.
Az ügylet – mondjuk így – nullszaldós barter.
A szerződő cég […] arra vállalkozott, hogy 15 éven át megőrzi az eredeti helyükről eltávolított szobrok »állagát«. Ennek fejében egy erre a célra használt helyen kiállíthatják azokat.
Ez a hely a Debrecenhez közeli Paci-erdő mintegy tízhektáros területe. A két cégalapító […] korábban azt hitte, hogy expo is lesz, pénzük is lesz – erre alapozták a vállalkozást. Vígkend Major néven nem kevés pénzért meg is terveztették azt a szórakoztatóközpontot, amelyben egyebek között lakodalmas házat, motelt, kempinget és állattartó épületeket akartak kialakítani. Ezenkívül pedig szoborparkot is. Az expo álma azonban a fizetőképességükkel együtt elszállt. Ami eddig megvan, az egy farm, szürke marhákkal, mangalica sertésekkel és tyúkokkal.
Ezenkívül pedig – lévén a […] megvásárolt terület a volt szovjet katonai reptér csatolt része – egy felhagyott bombaraktár. Abban áll a Lenin-szobor, és a közelében fekszik a színesfémgyűjtők által időközben alaposan amputált »tanácsköztársasági fiú«.”
Források:
Rác T. János: Debreceni dilemma: szoborpark Lenineknek? In: Népszabadság, 1995. február 7. (53. évf. 32. sz.), 12. o.; ADT https://adt.arcanum.com/hu/view/Nepszabadsag_1995_02/?pg=131&layout=s
Havas Péter
2022.06.08. 11:11
„Kiss István Tanácsköztársasági emlékműve, amelyet a debreceni humor »stoppos szoborként« emlegetett, a hozzá nem értés áldozata lett. Bal lába makacsul ragaszkodott a posztamenshez, amelyre hajdan állították, a daru sem tudta betonágyából kiszakítani. A csonka láb hosszú hónapokig őrizte az értelmetlen pusztítás emlékét a közben Nagy Lajos király nevét magára öltött téren. Sokak számára persze nem volt több, mint »EZ A TISZA CIPŐ« (amiként a ráfestett felirat sokáig hirdette).” […]
A Lenin-szobor [https://www.kozterkep.hu/7447/lenin] és a vaskos öklű katona az AKSD Vértesi úti telepének elkülönített szegletében pihen a kerítés mellett, hanyatt fektetve, fekete fóliával letakarva. Meddig? Két esztendeje fel-felmerül: meg kellene már nyílnia az országban valahol annak a parknak, ahol a muzeális értékké vált alkotásokat fel lehetne állítani. Amíg ez nem történik meg, a Debrecenben ledöntött szobrok is maradnak azon a helyen, amelyet az új rendszer képviselői átmeneti elhelyezésükre találtak. Az elárvult emelvények bontásáról Péterné Baranyai Mária, a beruházási és üzemeltetési iroda munkatársa elmondta, hogy a posztamens elszállítása a Nagy Lajos király térről 180 ezer forintba került. A ledöntött Lenin-szobor mögötti gránitfal elbontására és az emelvény helyreállítására ötszázezer forintot szavazott meg a közgyűlés.”
Források:
Balázs Melinda: Szobrok a debreceni szeméttelepen. In: Hajdú-bihari Napló, 1992. március 23. (49. évf. 70. sz.), 3. o.; ADT https://adt.arcanum.com/hu/view/HajduBihariNeplapNaplo_1992_03/?pg=306&layout=s
Angol leírás, sztori
Berci
2009.11.13. 14:00
The Proletar Monument was demolished after the political changes of 1989-90.

http://en.wikipedia.org/wiki/Hungarian_Soviet_Republic

Berci műlapja


Cím alapján hasonló

Normál és archív fotók

"Proletár" c. alkotás fotói

Centrális Galéria, recepcióspult. Fotó: Ády
Alkotó
Település
Debrecen
Feltöltő
Azonosító
69446
Feltöltve
2010.10.21. 13:39

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

Berci 10.10.21. 13:39
Centrális Galéria, recepcióspult. Fotó: Ády

"Proletár" c. alkotás fotói

Centrális Galéria, recepcióspult. Fotó: Ády
Alkotó
Település
Debrecen
Feltöltő
Azonosító
69447
Feltöltve
2010.10.21. 13:39

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

Berci 10.10.21. 13:39
Centrális Galéria, recepcióspult. Fotó: Ády

"Proletár" c. alkotás fotói

Centrális Galéria, recepcióspult. Fotó: Ády
Alkotó
Település
Debrecen
Feltöltő
Azonosító
69448
Feltöltve
2010.10.21. 13:40

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

Berci 10.10.21. 13:40
Centrális Galéria, recepcióspult. Fotó: Ády

Archív fotók

"Proletár" c. alkotás fotói

Orig: Rádió és Televízió Újság (~1959)
Fotó - 56549
Alkotó
Település
Debrecen
Feltöltő
Azonosító
163053
Forrás
fortepan.hu
Évszám
1959
Feltöltve
2014.04.18. 12:58
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Ády 14.04.18. 12:58
1959, Archív felvétel
Orig: Rádió és Televízió Újság (~1959)
Fotó - 56549

"Proletár" c. alkotás fotói

Képeslap. (Köszönöm Tündének.)
Alkotó
Település
Debrecen
Feltöltő
Azonosító
35266
Feltöltve
2009.11.13. 13:56
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

Berci 09.11.13. 13:56
Archív felvétel
Képeslap. (Köszönöm Tündének.)

"Proletár" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Debrecen
Feltöltő
Azonosító
381145
Feltöltve
2019.10.30. 14:11
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Ády 19.10.30. 14:11
Archív felvétel

"Proletár" c. alkotás fotói

1966
FORTEPAN
orig: Szánthó Zoltán
képszám: 25315
Alkotó
Település
Debrecen
Feltöltő
Azonosító
174410
Évszám
1966
Feltöltve
2014.08.01. 23:43
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Nyul Imre 14.08.01. 23:43
1966, Archív felvétel
1966
FORTEPAN
orig: Szánthó Zoltán
képszám: 25315

"Proletár" c. alkotás fotói

képeslap 1963
Alkotó
Település
Debrecen
Feltöltő
Azonosító
42209
Évszám
1963
Feltöltve
2010.02.02. 13:02
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Ády 10.02.02. 13:02
1963, Archív felvétel
képeslap 1963

"Proletár" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Debrecen
Feltöltő
Azonosító
123051
Forrás
Képeslap
Feltöltve
2012.10.31. 12:01
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Ády 12.10.31. 12:01
Archív felvétel

"Proletár" c. alkotás fotói

Forrás: Saját Debrecen Panoráma útikönyv
Alkotó
Település
Debrecen
Feltöltő
Azonosító
58520
Feltöltve
2010.06.25. 15:13
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Ády 10.06.25. 15:13
Archív felvétel
Forrás: Saját Debrecen Panoráma útikönyv

"Proletár" c. alkotás fotói

Az emlékmű mögött, a sugárút végén látszik az egyetem főépülete
Alkotó
Település
Debrecen
Feltöltő
Azonosító
195280
Forrás
1976-os idegenforgalmi kiadvány Debrecenről
Évszám
1976
Feltöltve
2015.02.12. 20:10
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

TundeK62 15.02.12. 20:10
1976, Archív felvétel
Az emlékmű mögött, a sugárút végén látszik az egyetem főépülete

"Proletár" c. alkotás fotói

Képeslap. (Köszönöm Tündének.)
Alkotó
Település
Debrecen
Feltöltő
Azonosító
35267
Feltöltve
2009.11.13. 13:56
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

Berci 09.11.13. 13:56
Archív felvétel
Képeslap. (Köszönöm Tündének.)

"Proletár" c. alkotás fotói

Forrás: Tasnádi Attila: Kiss István, Budapest, Corvina, 1982
Alkotó
Település
Debrecen
Feltöltő
Azonosító
35074
Évszám
1982
Feltöltve
2009.11.10. 21:08
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

Berci 09.11.10. 21:08
1982, Archív felvétel
Forrás: Tasnádi Attila: Kiss István, Budapest, Corvina, 1982

"Proletár" c. alkotás fotói

Képeslap 1962.
Alkotó
Település
Debrecen
Feltöltő
Azonosító
100365
Évszám
1962
Feltöltve
2011.11.21. 16:35
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Ády 11.11.21. 16:35
1962, Archív felvétel
Képeslap 1962.

"Proletár" c. alkotás fotói

A Lenin-szobor és háttérben a Proletár, az 1990-es években, egy Debrecen közelében lévő szabadidő-központban. (Fotó: TundeK62, köszönöm!)
Alkotó
Település
Debrecen
Feltöltő
Azonosító
35268
Évszám
1990
Feltöltve
2009.11.13. 13:57
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

Berci 09.11.13. 13:57
1990, Archív felvétel
A Lenin-szobor és háttérben a Proletár, az 1990-es években, egy Debrecen közelében lévő...Teljes szövegA Lenin-szobor és háttérben a Proletár, az 1990-es években, egy Debrecen közelében lévő szabadidő-központban. (Fotó: TundeK62, köszönöm!)Kevesebb szöveg

"Proletár" c. alkotás fotói

A Proletár maradványai az 1990-es években, egy Debrecen közelében lévő szabadidő-központban. (Fotó: TundeK62, köszönöm!)
Alkotó
Település
Debrecen
Feltöltő
Azonosító
35269
Évszám
1990
Feltöltve
2009.11.13. 13:57
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

Berci 09.11.13. 13:57
1990, Archív felvétel
A Proletár maradványai az 1990-es években, egy Debrecen közelében lévő szabadidő-központban. (Fotó: TundeK62, köszönöm!)

"Proletár" c. alkotás fotói

A talapzat bontása. (Köszönöm Tündének a fotót.)
Alkotó
Település
Debrecen
Feltöltő
Azonosító
35265
Feltöltve
2009.11.13. 13:55
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

Berci 09.11.13. 13:55
Archív felvétel
A talapzat bontása. (Köszönöm Tündének a fotót.)

Adalék vagy máshol

"Proletár" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Debrecen
Feltöltő
Azonosító
148027
Forrás
Hajdú-bihari Napló, 1961, december 30.
Évszám
1961
Feltöltve
2013.09.24. 01:29
Képinfó
Adalék
Archív fotó
EXIF információk...
OLYMPUS IMAGING CORP. / VR340,D750
ƒ30/10 • 1/50 • ISO100

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

TundeK62 13.09.24. 01:29
1961, Archív felvétel

"Proletár" c. alkotás fotói

Korabeli fotó a szobor felállításáról. Az első képes hír róla a helyi újságban.
Alkotó
Település
Debrecen
Feltöltő
Azonosító
148025
Forrás
Hajdú-bihari Napló, 1961, június 1.
Évszám
1961
Feltöltve
2013.09.24. 01:25
Képinfó
Adalék
Archív fotó
EXIF információk...
OLYMPUS IMAGING CORP. / VR340,D750
ƒ30/10 • 1/30 • ISO100

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

TundeK62 13.09.24. 01:25
1961, Archív felvétel
Korabeli fotó a szobor...Teljes szövegKorabeli fotó a szobor felállításáról. Az első képes hír róla a helyi újságban.Kevesebb szöveg

"Proletár" c. alkotás fotói

Fotó az avatásról
Alkotó
Település
Debrecen
Feltöltő
Azonosító
148026
Forrás
Hajdú-bihari Napló, 1961, június 27.
Évszám
1961
Feltöltve
2013.09.24. 01:29
Képinfó
Adalék
Archív fotó
EXIF információk...
OLYMPUS IMAGING CORP. / VR340,D750
ƒ30/10 • 1/30 • ISO100

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

TundeK62 13.09.24. 01:29
1961, Archív felvétel
Fotó az avatásról

"Proletár" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Debrecen
Feltöltő
Azonosító
195279
Forrás
1974-es idegenforgalmi kiadvány Debrecenről
Évszám
1974
Feltöltve
2015.02.12. 20:08
Képinfó
Adalék
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

TundeK62 15.02.12. 20:08
1974, Archív felvétel

"Proletár" c. alkotás fotói

A talapzatáról (nagyrészt) eltávolított szobor 1990. március 20-án. „A hozzá nem értés áldozata lett a Március 21-e téren álló Tan...Teljes szövegA talapzatáról (nagyrészt) eltávolított szobor 1990. március 20-án.
„A hozzá nem értés áldozata lett a Március 21-e téren álló Tanácsköztársaság-emlékmű. A daru nem tudta sérülés nélkül eltávolítani: Kiss István alkotása, a munkásszobor kettétörött, így a 21-i koszorúzástól igen, az utókor számára azonban nem sikerült megmenteni a történelmi jelképet.” (Hajdú-bihari Napló, 1990. március 21., 2. o.)Kevesebb szöveg
Alkotó
Település
Debrecen
Feltöltő
Azonosító
488898
Forrás
Hajdú-bihari Napló, 1990. március 21. (47. évf. 67. sz.), 2. o.; ADT https://adt.arcanum.com/hu/view/HajduBihariNeplapNaplo_1990_03/?pg=189&layout=s
Évszám
1990
Feltöltve
2022.06.08. 02:29
Képinfó
Adalék
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Havas Péter 22.06.08. 02:29
1990, Archív felvétel
A talapzatáról (nagyrészt)...Teljes szövegA talapzatáról (nagyrészt) eltávolított szobor 1990. március 20-án.
„A hozzá nem értés áldozata lett a Március 21-e téren álló Tanácsköztársaság-emlékmű. A daru nem tudta sérülés nélkül eltávolítani: Kiss István alkotása, a munkásszobor kettétörött, így a 21-i koszorúzástól igen, az utókor számára azonban nem sikerült megmenteni a történelmi jelképet.” (Hajdú-bihari Napló, 1990. március 21., 2. o.)Kevesebb szöveg
Összesen 22 fotó

Műlap története

22.06.14. 13:10
A "Proletár" műlapon jóváhagyásra került egy szerkesztés
22.06.08. 11:11
A "Proletár" műlapon jóváhagyásra került egy szerkesztés
22.06.08. 11:10
A "Proletár" műlapon jóváhagyásra került egy szerkesztés
22.06.08. 02:29
1 új fotót töltöttem a "Proletár" műlaphoz
19.10.30. 22:40
A Közösség megszavazta a Proletár műlapon várakozó szerkesztést
19.10.30. 14:11
1 új fotót töltöttem a "Proletár" műlaphoz
15.02.12. 20:10
1 új fotót töltöttem a "Proletár" műlaphoz
15.02.12. 20:08
1 új fotót töltöttem a "Proletár" műlaphoz
14.08.01. 23:43
1 új fotót töltöttem a "Proletár" műlaphoz
14.04.18. 12:58
1 új fotót töltöttem a "Proletár" műlaphoz
13.09.24. 01:29
1 új fotót töltöttem a "Proletár" műlaphoz
13.09.24. 01:29
1 új fotót töltöttem a "Proletár" műlaphoz
13.09.24. 01:25
1 új fotót töltöttem a "Proletár" műlaphoz
13.03.03. 19:24
A "Proletár" műlapon jóváhagyásra került egy szerkesztés
13.03.03. 15:04
A "Proletár" műlapon jóváhagyásra került egy szerkesztés
12.10.31. 12:01
1 új fotót töltöttem a "Proletár" műlaphoz
11.11.21. 16:35
1 új fotót töltöttem a "Proletár" műlaphoz
10.06.25. 15:13
1 új fotót töltöttem a "Proletár" műlaphoz
10.02.02. 13:02
1 új fotót töltöttem a "Proletár" műlaphoz
09.11.13. 14:00
Berci publikálta "Proletár" c. műlapját
Ebben a listában időrendi csökkenő sorrendben nyomon követheted a műlap változásait, bővüléseit és minden lényeges eseményét. Ez a publikus lista minden látogatónk számára elérhető.