20. honvéd gyalogezred emlékműve

Nagykanizsa, Erzsébet tér
Archív képek
További képek a Fotólistában

Nagykanizsa
Erzsébet tér
A tér délkeleti sarkán áll.

Felállítás1930. június 6.

Krausz Ferenc (bronzöntő, közreműködő)

Hoszi
2008.02.14. 00:02
Hybl József alkotása az Erzsébet tér délkeleti sarkán, mely az ezred első világháborúban elesett hősi halottainak állít emléket. A háborút túlélt bajtársak adományaiból, Budapesten, a Vigadóban tartott díszhangverseny jövedelméből és a városi tanács hozzájárulásából gyűlt össze az emlékműalap. A szobor elkészítésére 1929. június 6-án kiírt pályázaton indult Istók János, Hybl József, Thúry Jobbágy Miklós, de megbízás útján elvállalta volna Kisfaludy Strobl Zsigmond és Zala György is. A 9 szoborterv közül végül a “Dalolva mentek csatáról csatára” jeligés tervet fogadták el, Hybl József alkotását. A szobor helyét először a Deák téren, majd hosszú vita után az Erzsébet téren jelölték ki. A bronz szobormű a rohamra induló öreg népfelkelőt és a fiatal honvédet ábrázolja. Felirata a győztes pályázat jeligéje maradt: “Dalolva mentek csatáról csatára 1914–1918.” és “A 20-as Honvédek és Népfelkelők emlékének”. Haraszti mészkőből készült talapzat két oldalán az ezred által vívott csaták helyeit örökítették meg. A szobrot mészkőből és kovácsoltvasból készült kerítés vette körül. Az emlékmű témájához kapcsolódott a kertészeti kiképzés is, virágokból kirakva a Szózat sorai voltak olvashatók: “Még jőni kell, még jőni fog egy jobb kor”. Az ünnepi leleplező beszédet 1930. június 1-jén József főherceg mondta. Az emlékmű 1965-ben a Széchenyi térre, majd a Hevesi Sándor Művelődési Központ építésekor a Sétakertbe került át. 1993-ban helyezték vissza eredeti helyére, az Erzsébet térre. Az áttelepítési terveket Berkes József készítette, a kivitelezést és a rekonstrukciós munkákat a KOBO
Kőfeldolgozó Bt. végezte. Ünnepélyes átadására 1993. október 23-án került sor. 1997-ben egy kőoszlopos alacsony kerítést helyeztek el az emlékmű körül, mely szintén a KOBO Bt. munkája. (Forrás: Kanizsa Enciklopédia)
Papp János
2012.05.13. 20:03
2012. május 9-én az Erzsébet tér felújítását végző Szabadics Zrt. ajándékaként - ugyanazzal a módszerrel, mint négy éve a 48. gyalogezred emlékművét - megtisztították, képek hozzátöltve.
Orbán Róbert
2019.12.21. 19:16
Az emlékmű történetéről is közöl adatokat Szepessy-Bugsch Aladár A m. kir. nagykanizsai 20-ik Báró Szurmay Sándor honvéd gyalogezred története a világháborúban. c. művében. Szegedy-Bugsch szerint az avatásra 1930. június 1-én került sor.
"A volt 20-as honvéd és népfölkelő tisztek 1925-ben Budapesten végrehajtó bizottságot alakítottak, amely adományok gyűjtésével a 20-as hősi emlékművet megvalósítsa. Reischl Richard népfölkelő százados irányításával a végrehajtó bizottság ötévi lankadatlan és akadályt nem ismerő kitartással valóra váltotta törekvésünket.
.... [részletes kimutatás az adományokról és bevételekről] .....
A benyújtott 9 pályamű közül Hybl József kispesti szobrászművész nyerte el a megbízást, aki az itt közölt fénykép szerint örökítette meg a 20-as honvéd és népfölkelő dicsőségét.
Az elől látható felírással ellenkező oldalon „Királyért és hazáért" jelmondat van megörökítve. Az emlékmű lábát elől egy, Markó Lajos tartalékos főhadnagy, festőművész által tervezett 20-as relief díszíti, amelynek felső köralakú részén egy rohamsisak és babérkoszorú nyugszik.
A világháborút követő 12-ik esztendőben, 1930. június 1-én tizenkétezer ember áldozott a 20-as hősi halottak emlékének : e napon lepleztük le az emlékszobrot József királyi herceg, tábornagy úr 0 Fensége, a 20-as honvédek ezredtulajdonosa, uzsoki vitéz Szurmay Sándor báró, gyalogsági tábornok úr, volt honvédelmi miniszter és négy volt ezredparancsnok jelenlétében. Zala vármegye és Nagykanizsa város közönsége, élükön Gvömörey György főispánnal és Veszprém vármegye és Pápa város küldöttsége is eljött leróni kegyeletét a 20-as hősök emlékének.
Az ezredtulajdonos bevezető beszéde után lehullott a lepel, mire József királyi herceg Ő Fensége szíveket megható emlékbeszédet mondott : megemlékezett a 20-asoknak, a magyar honvédségnek és a népfölkelésnek a négyéves világháborúban tanúsított példás vitézségéről és önfeláldozó hazaszeretetéről.
Az emlékbeszéd után dr. Krátky István polgármester Nagykanizsa közönsége nevében átvette gondozásba az emlékszobrot.
Az emlékszobor megkoszorúzását félóráig tartó díszelvonulás követte 0 Fensége és kísérete előtt. Ebben a katonaságon kívül a volt 20-asok és volt 48-asok századai, a frontharcosok, cserkészek, leventék, zászlósegyesületek, iskolák is résztvettek. " [1]
Források:
[1] Szepessy-Bugsch Aladár A m. kir. nagykanizsai 20-ik Báró Szurmay Sándor honvéd gyalogezred története a világháborúban. II. k., Sopron, 1931, 247 - 249. p. - https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/MEVH_AlakulatTort_095_2/?query=%22h%C5%91si%20eml%C3%A9k%22&pg=246&layout=s

Normál és archív fotók

"20. honvéd gyalogezred emlékműve" c. alkotás fotói Nagykanizsa településről

Feltöltő
Azonosító
2796
Feltöltve
2008.02.14.

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Hoszi 08.02.14.

"20. honvéd gyalogezred emlékműve" c. alkotás fotói Nagykanizsa településről

Feltöltő
Azonosító
2797
Feltöltve
2008.02.14.

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Hoszi 08.02.14.

"20. honvéd gyalogezred emlékműve" c. alkotás fotói Nagykanizsa településről

Feltöltő
Azonosító
2798
Feltöltve
2008.02.14.

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Hoszi 08.02.14.

"20. honvéd gyalogezred emlékműve" c. alkotás fotói Nagykanizsa településről

Feltöltő
Azonosító
2799
Feltöltve
2008.02.14.

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Hoszi 08.02.14.

"20. honvéd gyalogezred emlékműve" c. alkotás fotói Nagykanizsa településről

Feltöltő
Azonosító
2800
Feltöltve
2008.02.14.

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Hoszi 08.02.14.

"20. honvéd gyalogezred emlékműve" c. alkotás fotói Nagykanizsa településről

Feltöltő
Azonosító
9883
Feltöltve
2008.02.14.

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Exit 08.02.14.

"20. honvéd gyalogezred emlékműve" c. alkotás fotói Nagykanizsa településről

Feltöltő
Azonosító
9884
Feltöltve
2008.02.14.

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Exit 08.02.14.

"20. honvéd gyalogezred emlékműve" c. alkotás fotói Nagykanizsa településről

Feltöltő
Azonosító
9885
Feltöltve
2008.02.14.

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Exit 08.02.14.

"20. honvéd gyalogezred emlékműve" c. alkotás fotói Nagykanizsa településről

Feltöltő
Azonosító
26911
Feltöltve
2009.09.03. 20:24

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

Neszták Béla 09.09.03. 20:24

"20. honvéd gyalogezred emlékműve" c. alkotás fotói Nagykanizsa településről

Feltöltő
Azonosító
26912
Feltöltve
2009.09.03. 20:26

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

Neszták Béla 09.09.03. 20:26

"20. honvéd gyalogezred emlékműve" c. alkotás fotói Nagykanizsa településről

Feltöltő
Azonosító
26913
Feltöltve
2009.09.03. 20:27

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

Neszták Béla 09.09.03. 20:27

"20. honvéd gyalogezred emlékműve" c. alkotás fotói Nagykanizsa településről

Feltöltő
Azonosító
28194
Feltöltve
2009.09.14. 21:43

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

Jakabfi Zoltán 09.09.14. 21:43

"20. honvéd gyalogezred emlékműve" c. alkotás fotói Nagykanizsa településről

Feltöltő
Azonosító
28202
Feltöltve
2009.09.14. 21:47

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

Jakabfi Zoltán 09.09.14. 21:47

"20. honvéd gyalogezred emlékműve" c. alkotás fotói Nagykanizsa településről

A 2012. évi tisztítás után
Feltöltő
Azonosító
110733
Fotózva
2003. augusztus
Évszám
2012
Feltöltve
2012.05.13. 20:05
EXIF információk...
FUJIFILM / FinePix S7000
ƒ700/100 • 1/480 • ISO200

Felhasználási jogok
Nevezd meg! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Papp János 12.05.13. 20:05
2003. augusztus
A 2012. évi tisztítás után

"20. honvéd gyalogezred emlékműve" c. alkotás fotói Nagykanizsa településről

82 év mocskától megtisztítva
Feltöltő
Azonosító
110734
Fotózva
2003. augusztus
Feltöltve
2012.05.13. 20:06
EXIF információk...
FUJIFILM / FinePix S7000
ƒ700/100 • 1/550 • ISO200

Felhasználási jogok
Nevezd meg! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Papp János 12.05.13. 20:06
2003. augusztus
82 év mocskától megtisztítva

"20. honvéd gyalogezred emlékműve" c. alkotás fotói Nagykanizsa településről

Megújult téren megtisztított szobor
Feltöltő
Azonosító
111134
Fotózva
2003. augusztus
Feltöltve
2012.05.21. 11:18
EXIF információk...
FUJIFILM / FinePix S7000
ƒ800/100 • 1/600 • ISO200

Felhasználási jogok
Nevezd meg! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Papp János 12.05.21. 11:18
2003. augusztus
Megújult téren megtisztított szobor

"20. honvéd gyalogezred emlékműve" c. alkotás fotói Nagykanizsa településről

A felújított szobor éjszakai díszkivilágítással
Feltöltő
Azonosító
114610
Feltöltve
2012.07.21. 22:01
EXIF információk...
Apple / iPhone 4
ƒ14/5 • 1/15 • ISO100

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

peterakos 12.07.21. 22:01
A felújított szobor éjszakai díszkivilágítással

"20. honvéd gyalogezred emlékműve" c. alkotás fotói Nagykanizsa településről

Feltöltő
Azonosító
116380
Fotózva
2005. január
Feltöltve
2012.08.15. 19:36
EXIF információk...
OLYMPUS IMAGING CORP. / FE100,X710
ƒ45/10 • 1/400 • ISO64

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Aerdna 12.08.15. 19:36
2005. január

"20. honvéd gyalogezred emlékműve" c. alkotás fotói Nagykanizsa településről

Feltöltő
Azonosító
116381
Fotózva
2005. január
Feltöltve
2012.08.15. 19:37
EXIF információk...
OLYMPUS IMAGING CORP. / FE100,X710
ƒ38/10 • 1/600 • ISO64

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Aerdna 12.08.15. 19:37
2005. január

"20. honvéd gyalogezred emlékműve" c. alkotás fotói Nagykanizsa településről

Feltöltő
Azonosító
116382
Fotózva
2005. január
Feltöltve
2012.08.15. 19:37
EXIF információk...
OLYMPUS IMAGING CORP. / FE100,X710
ƒ42/10 • 1/700 • ISO64

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Aerdna 12.08.15. 19:37
2005. január

"20. honvéd gyalogezred emlékműve" c. alkotás fotói Nagykanizsa településről

Feltöltő
Azonosító
147511
Feltöltve
2013.09.16. 18:04
EXIF információk...
Canon / Canon PowerShot SX30 IS
ƒ40/10 • 1/1000 • ISO100

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Láng György Géza 13.09.16. 18:04

"20. honvéd gyalogezred emlékműve" c. alkotás fotói Nagykanizsa településről

Feltöltő
Azonosító
162184
Feltöltve
2014.04.08. 23:35
EXIF információk...
PENTAX Corporation / PENTAX Optio V10
ƒ46/10 • 1/250 • ISO50

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

László Mária 14.04.08. 23:35

"20. honvéd gyalogezred emlékműve" c. alkotás fotói Nagykanizsa településről

Feltöltő
Azonosító
181352
Feltöltve
2014.09.28. 14:36
EXIF információk...
Canon / Canon PowerShot SX40 HS
ƒ40/10 • 1/1250 • ISO200

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

H.István 14.09.28. 14:36

"20. honvéd gyalogezred emlékműve" c. alkotás fotói Nagykanizsa településről

Feltöltő
Azonosító
181353
Feltöltve
2014.09.28. 14:37
Képinfó
Szignó a képen
EXIF információk...
Canon / Canon PowerShot SX40 HS
ƒ50/10 • 1/640 • ISO200

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

H.István 14.09.28. 14:37

"20. honvéd gyalogezred emlékműve" c. alkotás fotói Nagykanizsa településről

Feltöltő
Azonosító
219155
Feltöltve
2015.10.01. 22:25
Képinfó
Szignó a képen
EXIF információk...
SONY / DSC-HX50
ƒ63/10 • 1/250 • ISO160

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

TundeK62 15.10.01. 22:25

"20. honvéd gyalogezred emlékműve" c. alkotás fotói Nagykanizsa településről

Feltöltő
Azonosító
219156
Feltöltve
2015.10.01. 22:25
EXIF információk...
SONY / DSC-HX50
ƒ50/10 • 1/320 • ISO80

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

TundeK62 15.10.01. 22:25

"20. honvéd gyalogezred emlékműve" c. alkotás fotói Nagykanizsa településről

Feltöltő
Azonosító
219157
Feltöltve
2015.10.01. 22:26
EXIF információk...
SONY / DSC-HX50
ƒ56/10 • 1/320 • ISO80

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

TundeK62 15.10.01. 22:26

Archív fotók

"20. honvéd gyalogezred emlékműve" c. alkotás fotói Nagykanizsa településről

Feltöltő
Azonosító
58325
Feltöltve
2010.06.23. 16:43
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Sila 10.06.23. 16:43
Archív felvétel

"20. honvéd gyalogezred emlékműve" c. alkotás fotói Nagykanizsa településről

Feltöltő
Azonosító
129397
Forrás
Képeslap.
Feltöltve
2013.01.23. 11:17
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Sila 13.01.23. 11:17
Archív felvétel

Adalék vagy máshol

"20. honvéd gyalogezred emlékműve" c. alkotás fotói Nagykanizsa településről

Feltöltő
Azonosító
28198
Feltöltve
2009.09.14. 21:46
Képinfó
Adalék

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

Jakabfi Zoltán 09.09.14. 21:46
Összesen 30 fotó

Műlap története

19.12.21. 19:16
A Közösség megszavazta a 20. honvéd gyalogezred emlékműve műlapon várakozó szerkesztést.
19.02.11. 14:26
Megérintettem a "20. honvéd gyalogezred emlékműve" alkotást!
15.10.10. 10:21
A "20. honvéd gyalogezred emlékműve" műlapon jóváhagyásra került egy szerkesztés.
15.10.01. 22:26
1 új fotót töltöttem a "20. honvéd gyalogezred emlékműve" műlaphoz!
15.10.01. 22:25
1 új fotót töltöttem a "20. honvéd gyalogezred emlékműve" műlaphoz!
15.10.01. 22:25
1 új fotót töltöttem a "20. honvéd gyalogezred emlékműve" műlaphoz!
15.06.16. 12:01
A "20. honvéd gyalogezred emlékműve" műlapon jóváhagyásra került egy szerkesztés.
14.09.28. 14:37
1 új fotót töltöttem a "20. honvéd gyalogezred emlékműve" műlaphoz!
14.09.28. 14:36
1 új fotót töltöttem a "20. honvéd gyalogezred emlékműve" műlaphoz!
14.04.08. 23:35
1 új fotót töltöttem a "20. honvéd gyalogezred emlékműve" műlaphoz!
13.09.16. 18:04
1 új fotót töltöttem a "20. honvéd gyalogezred emlékműve" műlaphoz!
13.01.23. 11:17
1 új fotót töltöttem a "20. honvéd gyalogezred emlékműve" műlaphoz!
12.08.15. 19:37
1 új fotót töltöttem a "20. honvéd gyalogezred emlékműve" műlaphoz!
12.08.15. 19:37
1 új fotót töltöttem a "20. honvéd gyalogezred emlékműve" műlaphoz!
12.08.15. 19:36
1 új fotót töltöttem a "20. honvéd gyalogezred emlékműve" műlaphoz!
12.07.21. 22:01
1 új fotót töltöttem a "20. honvéd gyalogezred emlékműve" műlaphoz!
12.05.21. 11:18
1 új fotót töltöttem a "20. honvéd gyalogezred emlékműve" műlaphoz!
12.05.13. 20:06
1 új fotót töltöttem a "20. honvéd gyalogezred emlékműve" műlaphoz!
12.05.13. 20:05
1 új fotót töltöttem a "20. honvéd gyalogezred emlékműve" műlaphoz!
10.06.23. 16:43
1 új fotót töltöttem a "20. honvéd gyalogezred emlékműve" műlaphoz!
09.09.14. 21:47
1 új fotót töltöttem a "20. honvéd gyalogezred emlékműve" műlaphoz!
09.09.14. 21:46
1 új fotót töltöttem a "20. honvéd gyalogezred emlékműve" műlaphoz!
09.09.14. 21:43
1 új fotót töltöttem a "20. honvéd gyalogezred emlékműve" műlaphoz!
09.09.03. 20:27
1 új fotót töltöttem a "20. honvéd gyalogezred emlékműve" műlaphoz!
09.09.03. 20:26
1 új fotót töltöttem a "20. honvéd gyalogezred emlékműve" műlaphoz!
09.09.03. 20:24
1 új fotót töltöttem a "20. honvéd gyalogezred emlékműve" műlaphoz!
08.02.14.
Hoszi publikálta "20. honvéd gyalogezred emlékműve" c. műlapját!
Ebben a listában időrendi csökkenő sorrendben nyomon követheted a műlap változásait, bővüléseit és minden lényeges eseményét. Ez a publikus lista minden látogatónk számára elérhető.