Dugonics András-emlékszobor

Szeged, Dugonics tér
Archív képek
További képek a Fotólistában


Avatás1895
Avatás1876. augusztus 19.


Kozma János
2008.01.25. 00:00
Avatta Reizner János 1876. augusztus 19-én. Emlékszobor, bronz, másfélszeres életnagyságú. Szeged első hagyományos értelembe vett köztéri szobra a Dugonics szobor. Máig a legjelentősebb szegedi szobrok egyike, nemcsak elsősége jogán, hanem mert igazi szobrásznagyság volt az alkotója. A szobor állítás gondolata már 1830-ba felvetődik. 1859-be szobor alapot hoznak létre. 1873-ba Izsó Miklóst javasolták egy mellszobor megalkotására. Az első vázlat Dugonics arcképe alapján 1874-be el is készül, közben a szobor alap tőkéje megnövekszik, ami lehetőséget biztosít, most már egy egész alakos szobor megrendelésére. a második szobor vázlat is elnyeri megbízói tetszését. Mindössze annyit kötnek ki, hogy Dugonicsot egy kissé idősebbre formálja és mint 'tudóst, hazafit és papot tüntesse fel'. Izsó a megállapodást írásba fogalja, aláírására már nem kerülhetett sor, mert 1875. május 28-án tüdővészben meghalt. Végül Huszár Adolf, Izsó tanítványa, Madarász Viktor felügyelete mellett - Izsó nagyon részletes kis mintája alapján - végzi el az agyagminta felnagyítását, melyet 1876-ban hagynak jóvá, kisebb módosítások mellett. A szobrot Röhlich bécsi műhelye öntötte ki.
Izsónak életében csak a debreceni Csokonai szobrot sikerült sajátjaként befejeznie.
Dugonics-szobornál Izsó helyénvalóan alkalmazta az attribútumot. Az író keresztbe font jobb kezében könyvet tart és ezzel azt a benyomást kelti, hogy gondolatba mélyedve felejtette kezébe. A könyv fedőlapján fő művének a címe olvasható: ETELKA. Luigi Conti - a talapzat építője - léptékében kitűnően alkalmazkodott a szobor méreteihez, arányaihoz. A párkányzatok szolidak és mértéktartóak.
Irodalom: Soós Gyula: A szegedi Dugonics szobor 1957. 2.-3. szám
Tóth Attila: Szeged szobrai és muráliái (Szeged, 1993);
Péter László: Szegedi örökség; Soós Gyula: Izsó Miklós. 1966;
Apró Ferenc: Százéves a Dugonics szobor DM 1969.okt. 26.;
Szeged története 3/2. 1016-1020.
Források:
http://www.drtothattila.info/koenyvek
http://www.staff.u-szeged.hu/~peterl/
További linkek
http://hu.wikipedia.org/wiki/Dugonics_Andr%C3%A1s
Cedrus
2013.11.06. 08:50
"A Du­go­nics-szo­bor ere­de­ti­leg kö­rül­be­lül ott áll­ha­tott, ahol most a szö­kő­kút van, és Du­go­nics a vá­ros fe­lé né­zett, há­ta mö­gött volt az egye­tem – ma­gya­ráz­za Tol­nay Jó­zsef, mi­köz­ben né­hány ré­gi ké­pes­la­pot tesz elém. A szo­bor tal­pa­za­tát iszt­ri­ai szür­ke­már­vány-tömb­ből fa­rag­ta Luigi Con­ti, a Mo­nar­chia egyik leg­ne­ve­sebb kő­fa­ra­gó­ja. A szo­bor­hoz egyéb­ként több ki­sebb anek­do­ta is kap­cso­ló­dik. A városi legenda ar­ról szólt, hogy ké­sőbb, mi­kor a té­ren hát­rébb ke­rült Du­go­nics, és szem­be­for­dí­tot­ták az épü­let­tel, azon tű­nő­dött, ho­gyan ke­rül­het­ne fel az épü­let te­te­jé­re, a szfin­xek közé… – me­sé­li mo­so­lyog­va a szak­em­ber. Az 1876-ban fel­ava­tott szob­rot egyéb­ként 1895-ben he­lyez­ték a tér kö­ze­pé­re, mai he­lyé­re. Az ak­ko­ri hir­te­len át­he­lye­zés nyo­mán ke­let­ke­zett a sze­ge­di mon­dás: „Möglépött, mint Du­go­nics.”
Források:
http://www.u-szeged.hu/szegedi-egyetem/riport/szfinxek-visszaternek

Kozma János műlapja


Kapcsolódó
Izsó Miklós

Cím alapján hasonló

"Dugonics András-emlékszobor" c. alkotás fotói

A szobrot Röhlich bécsi műhelye öntötte ki. Huszár Adolf Madarász Viktorral 1876. junius 29-én Szegedre jött, hogy az emlékmű pontos helyét...Teljes szövegA szobrot Röhlich bécsi műhelye öntötte ki. Huszár Adolf Madarász Viktorral 1876. junius 29-én Szegedre jött, hogy az emlékmű pontos helyét kijelőljék. A főreáliskolának háttal helyezték el, a mostani szökőkút környékén. 1895. májusában lebontották és junius 13-án újra felállították a mai helyén a tér közepén. Megfordították, most arra az épületre tekint melynek húsz évig hátat fordított.Kevesebb szöveg
Alkotók
Település
Szeged
Feltöltő
Azonosító
2002
Feltöltve
2008.01.25.

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

Kozma János 08.01.25.
A szobrot Röhlich bécsi műhelye öntötte ki. Huszár Adolf Madarász Viktorral 1876. junius 29-én...Teljes szövegA szobrot Röhlich bécsi műhelye öntötte ki. Huszár Adolf Madarász Viktorral 1876. junius 29-én Szegedre jött, hogy az emlékmű pontos helyét kijelőljék. A főreáliskolának háttal helyezték el, a mostani szökőkút környékén. 1895. májusában lebontották és junius 13-án újra felállították a mai helyén a tér közepén. Megfordították, most arra az épületre tekint melynek húsz évig hátat fordított.Kevesebb szöveg

"Dugonics András-emlékszobor" c. alkotás fotói

Alkotók
Település
Szeged
Feltöltő
Azonosító
2033
Feltöltve
2008.01.25.

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

Kozma János 08.01.25.

"Dugonics András-emlékszobor" c. alkotás fotói

Alkotók
Település
Szeged
Feltöltő
Azonosító
2034
Feltöltve
2008.01.25.

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

Kozma János 08.01.25.

"Dugonics András-emlékszobor" c. alkotás fotói

Alkotók
Település
Szeged
Feltöltő
Azonosító
2035
Feltöltve
2008.01.25.

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

Kozma János 08.01.25.

"Dugonics András-emlékszobor" c. alkotás fotói

Alkotók
Település
Szeged
Feltöltő
Azonosító
2036
Feltöltve
2008.01.25.

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

Kozma János 08.01.25.

"Dugonics András-emlékszobor" c. alkotás fotói

Alkotók
Település
Szeged
Feltöltő
Azonosító
196170
Fotózva
2014. június
Feltöltve
2015.02.20. 18:06
EXIF információk...
Canon / Canon PowerShot SX40 HS
ƒ45/10 • 1/250 • ISO200

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

H.István 15.02.20. 18:06
2014. június

"Dugonics András-emlékszobor" c. alkotás fotói

Alkotók
Település
Szeged
Feltöltő
Azonosító
196171
Fotózva
2014. június
Feltöltve
2015.02.20. 18:07
EXIF információk...
Canon / Canon PowerShot SX40 HS
ƒ45/10 • 1/400 • ISO200

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

H.István 15.02.20. 18:07
2014. június

"Dugonics András-emlékszobor" c. alkotás fotói

Alkotók
Település
Szeged
Feltöltő
Azonosító
196172
Fotózva
2014. június
Feltöltve
2015.02.20. 18:07
EXIF információk...
Canon / Canon PowerShot SX40 HS
ƒ40/10 • 1/1250 • ISO200

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

H.István 15.02.20. 18:07
2014. június

"Dugonics András-emlékszobor" c. alkotás fotói

Alkotók
Település
Szeged
Feltöltő
Azonosító
335485
Feltöltve
2018.12.15. 17:08
EXIF információk...
Canon / Canon PowerShot SX40 HS
ƒ40/10 • 1/1250 • ISO160

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

H.István 18.12.15. 17:08

"Dugonics András-emlékszobor" c. alkotás fotói

Alkotók
Település
Szeged
Feltöltő
Azonosító
335486
Feltöltve
2018.12.15. 17:09
EXIF információk...
Canon / Canon PowerShot SX40 HS
ƒ45/10 • 1/500 • ISO200

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

H.István 18.12.15. 17:09

"Dugonics András-emlékszobor" c. alkotás fotói

Alkotók
Település
Szeged
Feltöltő
Azonosító
335487
Feltöltve
2018.12.15. 17:09
EXIF információk...
Canon / Canon PowerShot SX40 HS
ƒ45/10 • 1/800 • ISO200

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

H.István 18.12.15. 17:09

"Dugonics András-emlékszobor" c. alkotás fotói

Alkotók
Település
Szeged
Feltöltő
Azonosító
405019
Fotózva
2019. április
Feltöltve
2020.06.01. 18:17
EXIF információk...
Panasonic / DC-FZ82
ƒ56/10 • 1/80 • 71.7mm • ISO80

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Dr. Pinczés Sándor 20.06.01. 18:17
2019. április

"Dugonics András-emlékszobor" c. alkotás fotói

Alkotók
Település
Szeged
Feltöltő
Azonosító
405020
Fotózva
2019. április
Feltöltve
2020.06.01. 18:17
EXIF információk...
Panasonic / DC-FZ82
ƒ59/10 • 1/125 • 215mm • ISO125

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Dr. Pinczés Sándor 20.06.01. 18:17
2019. április

"Dugonics András-emlékszobor" c. alkotás fotói

Alkotók
Település
Szeged
Feltöltő
Azonosító
515811
Feltöltve
2023.02.05. 13:29
EXIF információk...
NIKON / COOLPIX L830
ƒ45/10 • 1/800 • 18.7mm • ISO125

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Cedrus 23.02.05. 13:29

"Dugonics András-emlékszobor" c. alkotás fotói

Alkotók
Település
Szeged
Feltöltő
Azonosító
515812
Feltöltve
2023.02.05. 13:29
EXIF információk...
NIKON / COOLPIX L830
ƒ57/10 • 1/400 • 69mm • ISO125

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Cedrus 23.02.05. 13:29

"Dugonics András-emlékszobor" c. alkotás fotói

Alkotók
Település
Szeged
Feltöltő
Azonosító
515813
Feltöltve
2023.02.05. 13:29
EXIF információk...
NIKON / COOLPIX L830
ƒ34/10 • 1/1250 • 6.8mm • ISO125

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Cedrus 23.02.05. 13:29

Archív fotók

"Dugonics András-emlékszobor" c. alkotás fotói

Mozaik képeslap.
Alkotók
Település
Szeged
Feltöltő
Azonosító
125624
Feltöltve
2012.11.26. 11:13
Képinfó
Archív fotó
EXIF információk...
Canon / Canon PowerShot G5
ƒ40/10 • 1/50

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Sila 12.11.26. 11:13
Archív felvétel
Mozaik képeslap.

"Dugonics András-emlékszobor" c. alkotás fotói

A trieszti Luigi Conti kőfaragó által tervezett talapzat isztriai szürke márványból készült. 1876. Augusztus 1-jén érkezett Szegedre.
Alkotók
Település
Szeged
Feltöltő
Azonosító
2003
Feltöltve
2008.01.25.
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

Kozma János 08.01.25.
Archív felvétel
A trieszti Luigi Conti kőfaragó által tervezett talapzat isztriai szürke márványból készült....Teljes szövegA trieszti Luigi Conti kőfaragó által tervezett talapzat isztriai szürke márványból készült. 1876. Augusztus 1-jén érkezett Szegedre.Kevesebb szöveg
Összesen 18 fotó

Műlap története

épp most
3 új fotót töltöttem a "Dugonics András-emlékszobor" műlaphoz
21.07.06. 11:58
Megérintettem a "Dugonics András-emlékszobor" alkotást
20.06.01. 18:17
2 új fotót töltöttem a "Dugonics András-emlékszobor" műlaphoz
20.03.05. 15:15
A "Dugonics András-emlékszobor" műlapon jóváhagyásra került egy szerkesztés
19.01.26. 20:47
A "Dugonics András-emlékszobor" műlapon jóváhagyásra került egy szerkesztés
18.12.15. 17:09
1 új fotót töltöttem a "Dugonics András-emlékszobor" műlaphoz
18.12.15. 17:09
1 új fotót töltöttem a "Dugonics András-emlékszobor" műlaphoz
18.12.15. 17:08
1 új fotót töltöttem a "Dugonics András-emlékszobor" műlaphoz
17.09.05. 10:26
Megérintettem a "Dugonics András-emlékszobor" alkotást
17.03.25. 11:35
Megérintettem a "Dugonics András-emlékszobor" alkotást
16.09.27. 20:46
Megérintettem a "Dugonics András-emlékszobor" alkotást
15.02.20. 18:07
1 új fotót töltöttem a "Dugonics András-emlékszobor" műlaphoz
15.02.20. 18:07
1 új fotót töltöttem a "Dugonics András-emlékszobor" műlaphoz
15.02.20. 18:06
1 új fotót töltöttem a "Dugonics András-emlékszobor" műlaphoz
13.06.22. 21:12
A "Dugonics András-emlékszobor" műlapon jóváhagyásra került egy szerkesztés
12.11.26. 11:13
1 új fotót töltöttem a "Dugonics András-emlékszobor" műlaphoz
08.01.25.
Kozma János publikálta "Dugonics András-emlékszobor" c. műlapját
Ebben a listában időrendi csökkenő sorrendben nyomon követheted a műlap változásait, bővüléseit és minden lényeges eseményét. Ez a publikus lista minden látogatónk számára elérhető.