Erzsébet királyné szobra

Budapest, VI. kerület, Bajza u. 41.
Archív képek
További képek a Fotólistában

Budapest
VI. kerület, Bajza u. 41.
Az Epreskertben látható.

Avatás1950
Avatás1910


Aerdna
2009.04.30. 16:59
Ez egy igazi csemege. Évek óta a kert egyik eldugott raktárában áll. Eredetileg az Országházba szánt szoborcsoport része volt. Carrarai márványból készült egészalakos szobor. Szerintem az egyik legreálisabb Erzsébet ábrázolás. A végzős hallgatók felajánlották, hogy kiegészítve elkészítik a teljes szoborcsoportot, de sajnos ebben az ügyben évek óta nincs döntés. Kár, mert ugyan így a kert egyik legszebb dísze, de máshol lenne a helye. Az alkotója után még nyomozok, de biztos hogy nem jelentéktelen művész volt. Ha valaki tud róla valamit, szívesen rögzítjük, hátha valaki felfigyel rá.
Emmertné Szerőczei Dóra
2010.01.26. 14:04
A műalkotást az Országház kupolacsarnokában akarták felállítani, de alapozási nehézségek miatt ez nem történt meg.
1910. május 25-én a Műegyetem ünnepélyes zárókő letételén az uralkodó, Ferenc József is részt vett. Látogatása emlékére gróf Khuen-Héderváry Károly miniszterelnök a Műegyetemnek ajándékozta a királyi párt ábrázoló carrarai márványból készült szobrot. A szoborcsoportot, - melynek alakjait Szécsi Antal műegyetemi szobrásztanár, alapzatát Steindl Imre műegyetemi ny. r. tanár tervezte, - a Műegyetemi Könyvtár előcsarnokában, a mai kölcsönzési tér helyén helyezték el. A könyvtár épületében esett 2. világháborús károk helyreállításával egyidejűleg eltávolították a királyi házaspárt ábrázoló márvány szoborcsoportot, anyagát oktatási célokra a Képzőművészeti Főiskolának átadva.
fgaben
2011.01.12. 08:16
Farkas Zsuzsa művészettörténész e szoborról szóló tanulmányában olvashatjuk:
«Széll Kálmán miniszterelnök 1900-ban az országház épület-díszítésének további fejlesztéséről terveztet nyújtott be az országgyűlésnek. A program egy monumentális emlékmű felállítását célozta meg. Az elfogadott tervezet alapján szűk körű pályázatot hirdettek két művész részére, Szécsi Antal (1865-1904) és Mayer Ede (1857-1908) is elkészítettek egy-egy mintát őfelségeik emlékművéről, melyet a kiírás szerint a főlépcsőcsarnokban akartak elhelyezni. A szobrászművészeti bizottság Szécsi Antalt jelölte ki a mű megvalósítójának, majd megállapodtak, hogy a lépcsőházban az ívszerkezet a szobrot nem tudja megtartani, ezért új helyéül a kupolacsarnokot jelölték meg. A szoborcsoport új helye a kupolacsarnok kiemelt pontja volt: „körülbelül azon a helyen (áll), ahol az ezredéves díszülés alkalmából a szentkorona volt kiállítva”. Szécsi Antalnak a szobor elhelyezése miatt módosítania kellett a mintáját. (Műcsarnok 1900. 26.sz. október 2. 362.) 1904-ben hirtelen meghalt a művész, nekrológjában megemlítették ezt a készülő monumentumot is: „Király-csoport, az új parlament kupolacsarnokában, melyet még csak ezután fognak márványból kifaragni” (D.I. Szécsi Antal. Művészet 1904. 258-260.) A szobormintát Mayer Ede fejezte be, ennek alapján a gipszműről a márványszobrot Firenzébe faragták ki. (Vasárnapi Újság 1905. 19. sz. május 7.) 1908-ban Mayer Ede halálakor szintén megemlítették a művet. (Művészet 1908. 203.)
A monumentális, öt méter nagyságú szoborcsoportot a király és a királyné egymás mellett álló és kétfelé tekintő teljes alakja képezi. A magas, két méteres talapzatra állított királyi alakokat két figura egészíti ki: Hungária alakja olajágat és kisgyermeket tart a kezében a király oldalán. A királyné mellett egy allegorikus férfialak: „a nemzet ajánlja fel kard formájában oltalmát és védelmező erejét. Más értelmezés szerint a két oldalsó alak az osztrák és a magyar nép hódolatát jelképezi, a női alak a magyar, a férfi alak az osztrák népet.
(…) A belsőben a kupolacsarnok tizenhat pillérének bronzból öntött és aranyozott baldachinjai alá a honfoglaló fejedelmek, királyok és az erdélyi fejedelmek legkiválóbbjainak horgany szobrai kerültek. Erzsébet királyné és a király másfél életnagyságú fehér márványból készített művét Árpád és Szent István szobra közötti térben állították fel. A nagyméretű, impozáns mű költsége 218.080 forint volt, míg a figurális szobrászati munkák összköltsége 287.560 forint. Kiemelkedően magas összegbe került ez az alkotás, melyről korabeli utalásokat és híradásokat nem találunk. Annyi bizonyos, hogy Szécsi Antal gipszmintáját Mayer Ede fejezte be, ezt fölállították a kupolateremben az Országházban. Itt fényképezte le az emlékművet Divald Károly készülő impozáns országházi-albuma számára, mely 1906-ban jelent meg. Az 1906-os év politikai zavargásai elterelték a figyelmet e műről.» (1)

A szobor további sorsáról két műben is találunk utalást:
Az egyik Dr. Héberger Károly által szerkesztett, Műegyetem Története 1782-1967-ig című mű (2.) :
„1905-1911
A. Jónás Ödön műegyetemi rektori működése alatt költözött át az egyetem a jelenlegi, dunaparti helyére. A Petz Samu tervezte neogótikus könyvtár aulájában elhelyezésre került egy szoborcsoport, „Hódolat Ferenc József és Erzsébet királyné előtt” címmel.
Az építkezés 1906 őszén indult meg és 1909 őszén fejeződött be.
Az ünnepélyes zárókőletételt elhalasztották olyan időpontra, amikor azon a király is részt vehetett. -1910. május 25.
1946-1949
Dr. Csűrös Zoltán rektor
A Műegyetemi Könyvtár első főhivatású igazgatója Dr. Radó Aurél 14 évi munkája után 1947. Július 27-én áthelyezésre került, s állására Dr. Herpey Árpádot, a kolozsvári Egyetemi Könyvtár volt igazgatóját nevezték ki. Jó elképzelésekkel látott munkához, melyet gyorsan megvalósított. Célkitűzései az olvasói forgalom korszerűsítésére irányultak. Az épület előterében a király és a királyné márvány szobrai helyén rendeztette be a kölcsönzési szolgálatot. - ahogy most is látható. Az újjáépített nagyolvasótermet az 1949/50-es tanévben nyitották meg.”

A másik pedig Medvey Lajos: Vezető Budapest szobrai megtekintéséhez című munkája (3.):
„Könyvtár lépcső: Hódolat Ferenc József és Erzsébet előtt, car, t. sik, Szécsi Antal. Ez a szoborcsoport eredetileg az Országház középső kupolacsarnokába volt szánva, azonban nagy súlya és amiatt, hogy a díszüléseken éppen az államfői emelvényt foglalta volna el, idekerült. Itt azelőtt Pallas Athéne állott.
Az 1950-es években az Epreskertbe, szoboranyagnak került át a szoborcsoport. A 4 szoborból szóbeli közlések alapján már csak 3 érkezett meg. Ferenc József és a katona alakja sérülten. Egyrészt a bombázások következményeként beomlott könyvtár, másrészt a szállítás eredményeként rongálódtak. Valószínűleg Erzsébet szobrának jelenlegi állapota is ezt tükrözi.”

Tehát ez a csodálatos szoborkompozíció is áldozatává vált a történelem viharainak. Farkas Zsuzsa így ír erről:

„A király és az oldalsó férfialak a diákok anyagává változott, kivéve a király bal kezét, amelyben az országalmát tartotta. Ezt a töredéket egyik szobrászművészünk megőrizte. Erzsébet királyné alakja viszont épségben átvészelte a sötét időket. Az Epreskertben a szobor a szabadban állt, ezért felülete erősen és sok helyen tönkrement, letörött az előrenyúló bal karja és hiányzik a kezéből a legyezője. Káldi Richárd restaurálta a szobrot, így régi fényében láthatjuk újra a 260 cm-es kiválóan faragott művet. Az időjárás viszontagságának nyomait letisztította a restaurátor, és megtervezte a kéz hiányzó mintáját is.” (1.)

Káldi Richárd restaurátor elmondta, hogy negyedéves hallgatóként a gyakorlati képzés keretében nagyrészt ezzel a szoborral foglalkozott. A szobron több csorbulás is volt (pl. a ruharedőkön), de kiegészítéseket csak az értelmezést segítő részeken végzett. Ilyen volt az orr, a jobb kéz a legyezővel és a bal kar. A bal kart elkészítette és márványba faragta, de nem ragasztotta fel a szállítással járó sérülést megelőzendő. A következő tanévben sajnos nem maradhatott tovább a szobor a műteremben és ideiglenesen át kellett szállítani a féltető alá.

A szobor sorsa még mindig nem dőlt el, de remélem, hogy hamarosan méltó körülmények közé kerülhet ez a hányatott sorsú Erzsébet királyné emlék is. Addig pedig tovább árválkodik a két és fél méter magas márványszobor a „fészerben”.

1. Farkas Zsuzsa: Szécsi Antal-Mayer Ede: Hódolat I. Ferenc József és Erzsébet királyné előtt (tanulmány)
2. Dr. Héberger Károly szerk.: Műegyetem Története 1782-1967-ig című 5 kötetes műve alapján. Bp.1979.
3. Medvey Lajos: Vezető Budapest szobrai megtekintéséhez. Mérnökök Nyomdája, Bp.1939.

képek restaurálás előtt, után: http://www.erzsebetszobor.eoldal.hu/fotoalbum/szobrok-magyarorszagon/budapest---epreskert---magyarorszag

Blogbejegyzések a műlapról
Album és gyűjtemény
Pál Tamás blogja @ 2010.03.02. 01:04
Az új verzióban lehetőség lesz arra, hogy az alkotásokat csoportokba helyezzük. Ezek a csoportok lehetnek saját albumok, vagy közös gyűjtemények. A saját albumokat mindig a felhasználó hozza létre, és c...

Neszták Béla készítette a műlapot


Közös gyűjteményben
Erzsébet királyné szobrok

Cím alapján hasonló

"Erzsébet királyné szobra" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
17403
Feltöltve
2009.04.30. 16:40

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

Neszták Béla 09.04.30. 16:40

"Erzsébet királyné szobra" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
17404
Feltöltve
2009.04.30. 16:41

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

Neszták Béla 09.04.30. 16:41

"Erzsébet királyné szobra" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
17405
Feltöltve
2009.04.30. 16:42

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

Neszták Béla 09.04.30. 16:42

"Erzsébet királyné szobra" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
17406
Feltöltve
2009.04.30. 16:43

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

Neszták Béla 09.04.30. 16:43

"Erzsébet királyné szobra" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
17407
Feltöltve
2009.04.30. 16:44

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

Neszták Béla 09.04.30. 16:44

"Erzsébet királyné szobra" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
122974
Fotózva
2009. április
Feltöltve
2012.10.30. 17:21
EXIF információk...
Vivitar / Vivicam 8400
ƒ56/10 • 1/34 • ISO64

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

2009. április

"Erzsébet királyné szobra" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
122975
Fotózva
2009. április
Feltöltve
2012.10.30. 17:22
EXIF információk...
Vivitar / Vivicam 8400
ƒ48/10 • 1/44 • ISO64

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

2009. április

"Erzsébet királyné szobra" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
149843
Fotózva
2007. április
Feltöltve
2013.10.21. 13:39
EXIF információk...
Canon / Canon DIGITAL IXUS 400
ƒ49/10 • 1/640

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Neményi Margó 13.10.21. 13:39
2007. április

"Erzsébet királyné szobra" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
153230
Feltöltve
2013.12.08. 16:45
EXIF információk...
FUJIFILM / FinePix S5600
ƒ320/100 • 1/10 • ISO800

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Dénes Ildikó 13.12.08. 16:45

"Erzsébet királyné szobra" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
540395
Feltöltve
2023.09.29. 18:03
EXIF információk...
SONY / DSC-HX60
ƒ50/10 • 1/80 • 12.8mm • ISO640

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Göröntsér Vera 23.09.29. 18:03

"Erzsébet királyné szobra" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
540396
Feltöltve
2023.09.29. 18:03
EXIF információk...
SONY / DSC-HX60
ƒ63/10 • 1/250 • 32.5mm • ISO2500

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Göröntsér Vera 23.09.29. 18:03

"Erzsébet királyné szobra" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
540397
Feltöltve
2023.09.29. 18:03
EXIF információk...
SONY / DSC-HX60
ƒ63/10 • 1/100 • 32.5mm • ISO800

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Göröntsér Vera 23.09.29. 18:03

"Erzsébet királyné szobra" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
540398
Feltöltve
2023.09.29. 18:03
EXIF információk...
SONY / DSC-HX60
ƒ56/10 • 1/125 • 21.4mm • ISO500

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Göröntsér Vera 23.09.29. 18:03

"Erzsébet királyné szobra" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
540399
Feltöltve
2023.09.29. 18:03
EXIF információk...
SONY / DSC-HX60
ƒ35/10 • 1/50 • 5.3mm • ISO200

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Göröntsér Vera 23.09.29. 18:03

"Erzsébet királyné szobra" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
540400
Feltöltve
2023.09.29. 18:03
EXIF információk...
SONY / DSC-HX60
ƒ56/10 • 1/100 • 15.4mm • ISO1000

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Göröntsér Vera 23.09.29. 18:03

"Erzsébet királyné szobra" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
540401
Feltöltve
2023.09.29. 18:03
EXIF információk...
SONY / DSC-HX60
ƒ56/10 • 1/100 • 15.4mm • ISO640

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Göröntsér Vera 23.09.29. 18:03

"Erzsébet királyné szobra" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
540402
Feltöltve
2023.09.29. 18:03
EXIF információk...
SONY / DSC-HX60
ƒ63/10 • 1/125 • 42.3mm • ISO800

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Göröntsér Vera 23.09.29. 18:03

Archív fotók

"Erzsébet királyné szobra" c. alkotás fotói

Az eredeti szoborcsoport
Alkotó
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
41606
Feltöltve
2010.01.26. 14:10
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

Archív felvétel
Az eredeti szoborcsoport

"Erzsébet királyné szobra" c. alkotás fotói

Az eredeti szoborcsoport a Műegyetemi Könyvtár előcsarnokában
Alkotó
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
41607
Feltöltve
2010.01.26. 14:12
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

Archív felvétel
Az eredeti szoborcsoport a Műegyetemi Könyvtár előcsarnokában

"Erzsébet királyné szobra" c. alkotás fotói

A szoborcsoport gipszmintája az Országházban 1906. forrás: Káldi Richárd
Alkotó
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
75329
Évszám
1906
Feltöltve
2011.01.12. 08:17
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

fgaben 11.01.12. 08:17
1906, Archív felvétel
A szoborcsoport gipszmintája az Országházban 1906. forrás: Káldi Richárd

"Erzsébet királyné szobra" c. alkotás fotói

Restaurálás előtt 1997-ben, fotó: Káldi Richárd
Alkotó
Település
Budapest
Feltöltő
Azonosító
75330
Évszám
1997
Feltöltve
2011.01.12. 08:20
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

fgaben 11.01.12. 08:20
1997, Archív felvétel
Restaurálás előtt 1997-ben, fotó: Káldi Richárd
Összesen 21 fotó

Műlap története

27 napja
Az "Erzsébet királyné szobra" műlapon jóváhagyásra került egy szerkesztés
09.29. 18:03
8 új fotót töltöttem az "Erzsébet királyné szobra" műlaphoz
17.05.29. 17:10
Megérintettem az "Erzsébet királyné szobra" alkotást
13.12.08. 16:45
1 új fotót töltöttem az "Erzsébet királyné szobra" műlaphoz
13.10.21. 13:39
1 új fotót töltöttem az "Erzsébet királyné szobra" műlaphoz
13.04.01. 13:40
Az "Erzsébet királyné szobra" műlap gondozása átadásra kerültAerdna tagunknak
12.10.30. 17:22
1 új fotót töltöttem az "Erzsébet királyné szobra" műlaphoz
12.10.30. 17:21
1 új fotót töltöttem az "Erzsébet királyné szobra" műlaphoz
11.01.12. 08:20
1 új fotót töltöttem az "Erzsébet királyné szobra" műlaphoz
11.01.12. 08:17
1 új fotót töltöttem az "Erzsébet királyné szobra" műlaphoz
10.01.26. 14:12
1 új fotót töltöttem az "Erzsébet királyné szobra" műlaphoz
10.01.26. 14:10
1 új fotót töltöttem az "Erzsébet királyné szobra" műlaphoz
10.01.26. 14:04
Az "Erzsébet királyné szobra" műlapon jóváhagyásra került egy szerkesztés
09.04.30. 16:59
A közösség publikálta Aerdna "Erzsébet királyné szobra" c. műlapját
Ebben a listában időrendi csökkenő sorrendben nyomon követheted a műlap változásait, bővüléseit és minden lényeges eseményét. Ez a publikus lista minden látogatónk számára elérhető.