Szigetvár, Mártírok útja 1.

Szigetvár
Mártírok útja 1.
A szobor a könyvtár épülete előtt található.

Avatás2021. szeptember 7.


Borjáti Balázs
2021.09.13. 20:14
2021. szeptemberében, a Zrínyi Napok keretében került sor Molnár Imre helytörténész, középiskolai tanár szobrának felavatására a nevét viselő könyvtár épülete előtt. Az avatóünnepségen dr. Vass Péter polgármester nem volt jelen, beszéde azonban felolvasásra került. Ebben így mutatta be életútjának főbb állomásait:

,,[...] Molnár Imre Sopron megyében, Babóton született 1920. november 2-án. A polgári iskolát Kapuváron, a gimnáziumot Kőszegen, a bencéseknél végezte el.
1942-ben katonai behívót kapott és csaknem 6 évig kint volt a fronton, illetve hadifogságban. Míg mások a túlélésre koncentráltak, addig Molnár Imre ez idő alatt a német és latin nyelvtudása mellé az oroszt is elsajátította.
A háború befejezése után évekkel később, 1949-ben tért haza. Pécsett kezdett dolgozni tanítóként, 1950-1954 között Szakérettségi Tanfolyam igazgatóhelyettese volt. A rá jellemző tudásvágy kielégítésére folyamatosan képezte magát, így a tanítói oklevele mellé előbb orosz, majd magyar-latin szakos tanári diplomát is szerzett.
Életének legfontosabb állomására, Szigetvárra 1952 szeptemberében került.
Legelőször a Várban működő diákotthon vezetésével bízták meg, később nyugdíjazásáig a helyi gimnázium tanára, majd igazgatóhelyettese lett.
A nagy múltú település és a vár atmoszférája jelentős hatást gyakorolt rá és ezért nagy lelkesedéssel vágott bele helytörténetének kutatásába és a közösségfejlesztésbe.
Nagy munkabírása, hatalmas lelkesedése a helyi kulturális élet motorjává tette.
Rendbe hozatta az elhanyagolt várparkot, összegyűjtötte, gondozta a nagy várvédő Zrínyi Miklóshoz köthető helyi és népi hagyományokat, kutatta a település és lakosságának múltját.
A Várbaráti Kör alapítója volt, és 1984-ig az elnöki pozíciót is betöltötte. Az Egri Várbaráti Kör után a szigetvári 1959-ben, az országban másodikként jött létre.
A település 1966-os várossá való nyilvánításában a Várbaráti Kör is és maga Molnár Imre is jelentős szerepet vállalt, szokásához híven rengeteget dolgozott.
Ő azon régi vágású, tisztességes, becsületes, szakmáját szerető pedagógus volt, aki nem azért dolgozott sokat, hogy majd valaki a munkáját elismeri és kitüntetés formájában fejezi ezt ki, hanem azért tevékenykedett, hogy Magyarország történelmének nagy múltú vezéreinek neve ne merüljön feledésbe.
Munkáját mindig csendben és alázattal végezte, minden olyan honfitársát, aki ilyen jellegű kutatásokkal foglalkozott, segítette, jótanácsokkal látta el, és tudását mindig átadta.
Ennek a rengeteg munkának önálló könyvek lettek az eredményei: Szigetvár, Szigeti veszedelem elemzése, Szigetvár és környéke, Szigetvári kis helytörténet, Molnár Imre válogatott írásai. Szigetvár történelmével kapcsolatos könyveket, szakcikkeket is rendszeresen fordított, hogy csak egyet ragadjak ki: Zrínyi Miklós a törökök réme. Franciaországi emlékbeszéd 1665-ból latinul és magyarul.
Így nem véletlen, hogy a városért sokat dolgozó, megbecsült pedagógusát több díjjal is kitüntették: a „Szocialista kultúráért”, „Munkaérdemrend ezüst fokozata”, „Oktatásügy kiváló dolgozója” és végül, de elsősorban Szigetvár Város Díszpolgára.
Az elmondottak alapján úgy gondolom, hogy egyértelmű és mindenki számára elfogadható, hogy Szigetvár város könyvtárát Molnár Imréről neveztük el, és neki ma szobrot avatunk.
Gyakran szoktuk mondani, hogy megtisztelő egy ilyen példamutató, hibátlan életút előtt egy szoborral tisztelegnünk, de higgyék el, hogy ennek minden szava igaz, hiszen, ha van olyan, hogy „jótétlélek”, akkor Molnár Imre igazgatóhelyettes, családapa, Várbaráti Kör elnök, helytörténész esetében ez 100 %-ig igaz.
Gárdonyi Géza szavai nagyon jól illenek Molnár Imre bácsira: „A néptanító szívét vasból alkotta az Isten, hogy elbírja azt a sok kegyetlen lábat, amivel a sorsa meggázolja.”
William Arthur Ward mondta időben és térben kicsit távolabb: „A középszerű tanár magyaráz, a jó tanár indokol. A kiváló tanár demonstrál. A nagyszerű tanár inspirál.” Molnár Imre az utóbbi ember volt, bizonyítja, hogy munkásságát a mai napig tovább viszik tanítványai és azok tanítványai. [...]"

Ezután Ravazdi László nyugalmazott könyvtárigazgató emlékezett meg beszédében Molnár Imréről:

,,Tisztelt érdeklődő közönség! Hölgyeim és Uraim!
Szeretettel köszöntöm Önöket a szigetvári könyvtár névadó ünnepségén és a könyvtár névadója szobrának avatásán.
Bölcs elhatározás volt, hogy Molnár Imre születésének 100. évfordulóján a szigetvári könyvtár felveszi a kiváló középiskolai tanár, helytörténész, a Várbaráti Kör alapítójának nevét.
Jó érzés lesz majd látni, olvasni a minden könyvbe ütött bélyegzőn városunk lelkes kultúraterjesztőjének nevét.
A könyvtár vezetése engem arra kért, hogy Molnár Imrével kapcsolatos szubjektív élményeimről szóljak szobrának avatásakor.
Imre bácsi latintanárom volt a gimnáziumban. Másodéves koromban kiválasztott egy történelmi vetélkedőre, amit a TV is közvetített. Nagy szó volt ez 1963-ban!
A felkészüléshez Szigetvár történetéről szóló könyveket adott, ami annyira megfogta gyermeki fantáziámat, hogy ettől számítom az én
lokálpatriotizmusomat és Molnár Imrével való kapcsolatomat, később az elmélyült barátságunkat. Ezt különösen akkortól éreztem, amikor a könyvtár helyet adott a Várbaráti Kör gyűjteményének és irodájának.
Éveken keresztül minden reggel megjelent nálam és a napi feladatok megbeszélése után elvonult a Várbaráti Kör irodájába. Délelőtt sohasem zavartuk egymást, mindannyian végeztük a munkánkat. Ebéd után azonban egy “fekete” mellett - így nevezte a kávét - lazítottunk egy kicsit. Ekkor indult el a fantáziánk, ekkor tervezgettük a vár rekonstrukcióját, a múzeum visszahozását, a török kapcsolatok kiépítését, a város építésével- szépítésével kapcsolatos teendőket, amit nagyon sokszor a város vezetői felé továbbítottunk. A tanácsokat, javaslatokat legtöbbször megfogadták, a kivitelezésre azonban sem akaratot, sem pénzt nem nagyon adtak.
Imre bácsi azonban nem az az ember volt, aki belenyugodott a megváltozhatatlanba. Érvelt, harcolt és legtöbbször konfrontálódott úgy a párt-, mint a városi vezetéssel. Örömünkre szolgált, hogy legtöbbször elfogadták a javaslatait. Ezek ugyanis mind a város jobbítását szolgálták. Sokszor csodáltam tenni akarását, jobbító szándékú megnyilatkozásait, mert számára a város, a vár volt az első, sokszor a család rovására, mint ahogy azt szeretett felesége szokta nekem mesélni.
Munkájával, személyével kapcsolatban nem akarok nagy, patetikus szavakat használni, Imre bácsi meg is róna érte. Sohasem éreztette senkivel, hogy ő több, mint a másik szigetvári ember.
1953 óta élt közöttünk és a várban lévő lakásában kapta azt az ihletet, hogy neki Szigetvár történetével kell foglalkoznia. A “gyüttmönt”, de ambiciózus fiatalember maga mellé tudta állítani a város lokálpatriótáit és 1959-ben - a megszüntetett Múzeumegyesület helyett - megalakította azt a civil szervezetet, amely máig a legnagyobb összefogója a várost szerető embereknek, műhelye a helyismereti kutatásnak és terjesztője a város nagy múltú történetének. Kiváló pedagógus munkája mellett minden szabadidejét a vár, a város történetének kutatására, a kutatási eredmények közzétételére fordította.
Már az ötvenes években - igaz szűkebb körben - megemlékeztek az 1566-os eseményekről, ahol mindig Ő mondta el emlékező gondolatait.
Már évekkel előtte leírta gondolatait, javaslatait a vár elestének 400. évfordulójának méltó megünnepléséről. Ekkor vetődött fel a nagyközség várossá nyilvánításának lehetősége is, amit Molnár Imre teljes mellszélességgel támogatott, lobbizott és szervezett. Egy évre felmentést kapott a tanári munkavégzés alól és a fennmaradt írások szerint minden részletet kidolgozott.
Elmondhatjuk és akik még emlékeznek rá, bizonyíthatják, hogy Szigetvár történetének legnagyobb ünnepét szervezte meg Molnár Imre.
A nagy ünnepség után sem a jól végzett munka gondolatával pihent, hanem írta a tanulmányait, cikkeit, szerkesztette a városi újságot, múzeumiskolát nyitott, idegenforgalmi képzést szervezett, előadásokat tartott itthon és külföldön egyaránt. Vitte, bele plántálta Szigetvár hősi tettét a hallgatóságba úgy a Honismereti Akadémiákon, mint tudományos üléseken, konferenciákon. Ha Szigetvárról volt szó, fáradhatatlan ember volt. Lelkesedéssel, nagy átéléssel mesélte a város és a vár történelmét úgy a legkisebb tanulóknak, mint az ország vezetőinek, vagy külföldi államfőknek. Szuggesztív előadásmódja hatására az idelátogató turisták közül többen beléptek a Várbaráti Körbe.
Még hosszan sorolhatnám azt a sokféle tevékenységet, amit Imre bácsi tett szeretett városáért, az akkor még omladozó várért, aki példamutatóan végezte munkáját, aki a cél érdekében szembe mert szállni az adott kor hatalmasságaival, de kompromisszumkészségével elérte amit lehetett. Munkája elismeréséül elsőként kapta meg az újjáalapított Szigetvár Díszpolgára címet.
Élete legyen valamennyiünk számára a tudós-tanári és az emberi helytállás példája.
Minden ember azzal a szándékkal éli meg az életét, hogy jelet, emléket hagyjon maga után. Imre bácsinak ez megadatott. Tanításával, műveivel maradandót alkotott.
Amikor itt a könyvtár előtt elsétálnak az Őt nem ismerők, a fiatalabb generáció, és megkérdezik, ki volt Molnár Imre, adjuk a kezükbe a válogatott írásait tartalmazó kötetet, hisz közel 200 írása, tanulmánya, fordítása, könyve jelent meg Szigetvárról.
Hölgyeim és Uraim!
Szobrokat hősök szoktak kapni. Molnár Imre a hétköznapok hőse volt. Az Ő jelleme, tisztessége, gondolkodása, a városért, a közösségért végzett szolgálata méltóvá tette erre.
Külön öröm számomra, hogy a szobrot az ugyancsak köztünk élő kitűnő kortárs szobrász, Vanyúr István, Piru készítette és az ő jelentős művészi értékű alkotásával tovább gazdagodott Szigetvár.
Molnár Imre nagyon szerette a várost és szeretett volna még sokáig alkotni.
Amikor utoljára elbúcsúztunk egymástól, azt mondta, hogy lélekben mindig köztetek maradok. Így igaz, Imre bácsi. Itt vagy velünk!"

A beszéd után Vanyúr István, a szobor alkotója, Varga Zoltán alpolgármester és Ravazdi László ny. könyvtárigazgató leplezte le a szobrot, majd elhelyezésre kerültek a koszorúk. Az avatóünnepségen több lokálpatrióta szám elhangzott a 71PA nevű szigetvári rockzenekar előadásában.

A szobor mészkő posztamensen áll a könyvtár előtti parkosított területen. A felirat mindössze a nevét, valamint születési és halálozási évét tartalmazza. A szobrász zakóban, ingben és nyakkendőben, hátrafésült hajjal ábrázolta Molnár Imrét, a hátoldalon megtalálható az alkotó szignója.
Források:
Beszámoló az avatásról a Molnár Imre Városi Könyvtár Facebook-oldalán. Link: https://hu-hu.facebook.com/szigetvarikonyvtar/posts/1497067990647941?__tn__=K-R
Személyes élményeim.Cím alapján hasonló

"Molnár Imre" c. alkotás fotói Szigetvár településről

Lepelben.
Feltöltő
Azonosító
458510
Feltöltve
2021.09.13. 20:32
Képinfó
Avatást látunk
EXIF információk...
Xiaomi / M2101K6G
ƒ190/100 • 1/553 • 6mm • ISO50

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Borjáti Balázs 21.09.13. 20:32
Lepelben.

"Molnár Imre" c. alkotás fotói Szigetvár településről

A leleplezés 1.
Feltöltő
Azonosító
458511
Feltöltve
2021.09.13. 20:32
Képinfó
Alkotó a képen
(Vanyur István)
Avatást látunk
EXIF információk...
Xiaomi / M2101K6G
ƒ190/100 • 1/172 • 6mm • ISO50

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Borjáti Balázs 21.09.13. 20:32
A leleplezés 1.

"Molnár Imre" c. alkotás fotói Szigetvár településről

A leleplezés 2.
Feltöltő
Azonosító
458512
Feltöltve
2021.09.13. 20:32
Képinfó
Alkotó a képen
(Vanyur István)
Avatást látunk
EXIF információk...
Xiaomi / M2101K6G
ƒ190/100 • 1/162 • 6mm • ISO50

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Borjáti Balázs 21.09.13. 20:32
A leleplezés 2.

"Molnár Imre" c. alkotás fotói Szigetvár településről

Koszorúzás.
Feltöltő
Azonosító
458513
Feltöltve
2021.09.13. 20:33
Képinfó
Alkotó a képen
(Vanyur István)
Avatást látunk
EXIF információk...
Xiaomi / M2101K6G
ƒ190/100 • 1/120 • 6mm • ISO54

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Borjáti Balázs 21.09.13. 20:33
Koszorúzás.

"Molnár Imre" c. alkotás fotói Szigetvár településről

Jobboldalt, közvetlenül a szobor mellett Vanyúr István, az alkotó.
Feltöltő
Azonosító
458519
Feltöltve
2021.09.13. 20:36
Képinfó
Alkotó a képen
(Vanyur István)
Avatást látunk
EXIF információk...
Xiaomi / M2101K6G
ƒ190/100 • 1/122 • 6mm • ISO50

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Borjáti Balázs 21.09.13. 20:36
Jobboldalt, közvetlenül a szobor mellett Vanyúr István, az alkotó.

"Molnár Imre" c. alkotás fotói Szigetvár településről

A szobor a koszorúkkal.
Feltöltő
Azonosító
458518
Feltöltve
2021.09.13. 20:35
EXIF információk...
Xiaomi / M2101K6G
ƒ190/100 • 1/1014 • 6mm • ISO50

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Borjáti Balázs 21.09.13. 20:35
A szobor a koszorúkkal.

"Molnár Imre" c. alkotás fotói Szigetvár településről

A szobor szemből.
Feltöltő
Azonosító
458515
Feltöltve
2021.09.13. 20:34
EXIF információk...
Xiaomi / M2101K6G
ƒ190/100 • 1/941 • 6mm • ISO50

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Borjáti Balázs 21.09.13. 20:34
A szobor szemből.

"Molnár Imre" c. alkotás fotói Szigetvár településről

Bal oldalról.
Feltöltő
Azonosító
458514
Feltöltve
2021.09.13. 20:33
EXIF információk...
Xiaomi / M2101K6G
ƒ190/100 • 1/788 • 6mm • ISO50

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Borjáti Balázs 21.09.13. 20:33
Bal oldalról.

"Molnár Imre" c. alkotás fotói Szigetvár településről

Jobbról nézve.
Feltöltő
Azonosító
458520
Feltöltve
2021.09.13. 20:39
EXIF információk...
Xiaomi / M2101K6G
ƒ190/100 • 1/529 • 6mm • ISO50

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Borjáti Balázs 21.09.13. 20:39
Jobbról nézve.

"Molnár Imre" c. alkotás fotói Szigetvár településről

Feltöltő
Azonosító
458521
Feltöltve
2021.09.13. 20:41
EXIF információk...
Xiaomi / M2101K6G
ƒ190/100 • 1/1091 • 6mm • ISO50

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Borjáti Balázs 21.09.13. 20:41

"Molnár Imre" c. alkotás fotói Szigetvár településről

A posztamens felirata.
Feltöltő
Azonosító
458516
Feltöltve
2021.09.13. 20:34
EXIF információk...
Xiaomi / M2101K6G
ƒ190/100 • 1/788 • 6mm • ISO50

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Borjáti Balázs 21.09.13. 20:34
A posztamens felirata.

"Molnár Imre" c. alkotás fotói Szigetvár településről

Az alkotó szignója.
Feltöltő
Azonosító
458517
Feltöltve
2021.09.13. 20:35
Képinfó
Szignó a képen
EXIF információk...
Xiaomi / M2101K6G
ƒ190/100 • 1/60 • 6mm • ISO116

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Borjáti Balázs 21.09.13. 20:35
Az alkotó szignója.
Összesen 12 fotó

Műlap története

Nincs még publikus esemény.
Ebben a listában időrendi csökkenő sorrendben nyomon követheted a műlap változásait, bővüléseit és minden lényeges eseményét. Ez a publikus lista minden látogatónk számára elérhető.