Hirschler József síremléke

Kolozsvár (Cluj-Napoca), Str. Iancu Avram 26-28, Cluj-Napoca

Alternatív, helyi címek:Monumentul funerar al protopopului József Hirschler
Angol cím:The grave of József Hirschler

Kolozsvár (Cluj-Napoca)
Str. Iancu Avram 26-28, Cluj-Napoca
A kolozsvári Házsongárdi temető I. B parcellájában, a volt Petőfi (ma...Teljes szövegA kolozsvári Házsongárdi temető I. B parcellájában, a volt Petőfi (ma Avram Iancu) utcai bejárattól kb. 50 méterre.Kevesebb szöveg

Avatás1941. október 26.

Tordai Mihály (építész, közreműködő)

Nem köztéri:Temető, sírkert
Horváth Csaba
2021.08.05. 08:48
Az Erdély Panteonjaként emlegetett Házsongárdi temető I. B parcellájában (5-ös helyrajzi szám) található Hirschler József (1874‒1936) kolozs-dobokai római katolikus főesperesnek, a kolozsvári Szent Mihály-templom plébánosának síremléke. Hirschler Újpesten született, Budapesten, Esztergomban, Bécsben (Pázmaneumban) és Rómában (Collegium Germanicum et Hungaricum-ban) tanult. Utóbbi helyszínen eltöltött évek meghatározóak voltak számára, ugyanis itt szentelték pappá 1900. október 28-án, itt szerzett hittudományi doktori címet, és itt nyilvánult meg először a művelődéstörténet iránti érdeklődése.
A kolozsvári Szent Mihály-templom káplánja (segédlelkésze) (1901‒1906), majd plébánosa (1906‒1936) volt. Utóbbi minőségében sokat tett a kolozsvári iskolahálózat kiépítéséért, legnagyobb megvalósítása a Marianum leánynevelő intézet és iskola megalapítása volt, mely 1911-ben nyitotta meg kapuját. Hischler nagyszabású tervei kivitelezéséhez felvett kölcsönök és a plébánia számára szerzett kölcsön nem megfelelő helyre való befektetése az egyházközséget a csőd szélére sodorta, és hozzájárult Hirschler lemondásához, valamint egészsége megromlásához.
Hirschler Józsefet a Szent Mihály-templomban ravatalozták fel, és 1936. november 19-én a házsongárdi Schütz-kriptába (II. B parcella) temették el.[1] Hirschler még életében megvásárolt egy sírhelyet, melyen számára dísznyughelyet alakítottak ki.
Hirschler József végső sírhelye egy betonkerettel körbevett sírhantból, egy Krisztus-szoborból, egy térdelő és a Hirschler által alapított Marianum egyenruháját viselő diáklány szobrából, valamint egy különálló fejkőből áll, utóbbiban fekete márványból készült betét van az alábbi felirattal:

DR. HIRSCHLER JÓZSEF

PÁPAI PRELÁTUS, C[ímzetes]. APÁT, 30 ÉVEN ÁT
KOLOZSVÁRI FŐESPERES-PLÉBÁNOS
A MARIANUM MEGALAPÍTÓJA
1874.III.17‒1936.XI.17
R.I.P.

A síremléket 1941. október 26-án avatták ünnepélyesen fel, jelentős számú tömeg jelenlétében. Az eseményen felszólalt Boga Alajos (1886‒1954) pápai prelátus, a díszsírhely létrehozásával megbízott bizottság tagja, továbbá jelen volt Kolozs vármegye főispánja, Inczédy-Joksman Ödön.[2]
A két életnagyságú szobrot Botár István szobrászművész alkotta meg, a sírhely környezetét Tordai Mihály kolozsvári építész alakítatta ki.[3]
Az avatáskor készült képek tanúsága szerint a két szobrot eredetileg egymással szemben helyezték el (Krisztus déli, a diáklány északi irányban nézett), továbbá a sírhant 1941-ben még nem volt kialakítva. Ma a Krisztus-szobor dél fele van fordítva, a diáklány szobra pedig keleti irányba néz. A síremléket vaskerítés veszi körbe.
A sírhelyet 2008-ban hozták rendbe, a rendbetett nyughelyet október 31-én áldotta meg az akkori kolozsvári római katolikus egyetemi lelkész, T. Takó István.[4]
A sírhely felkerült a romániai műemléki listára (azonosító kódja: CJ-IV-m-B-07839.008).[5]
Források:
[1] Sas Péter: Egy reneszánsz lelkületű főpap. Dr. Hirschler József főesperes-plébános. Verbum, Kolozsvár, 2010. 118.
[2] Uo. 121‒122.
Ma délben leplezik le Hirschler József dr. prelates siremlékét. Keleti Újság. 24. évf., 245. sz., 1941. október 26. 5. [https://library.hungaricana.hu/hu/view/KeletiUjsag_1941_10/?pg=192&layout=s]
Leleplezték néhai Hirschler József dr. müvészi siremlékét. Keleti Újság. 24. évf., 246. sz., 1941. október 28. 5. [https://library.hungaricana.hu/hu/view/KeletiUjsag_1941_10/?pg=205&layout=s]
[3] Sas: i. m. 121.
[4] Jakab Gábor: Hirschler József megújított síremlékének megáldása a kolozsvári Házsongrádban. Vasárnap. 18. évf., 45. sz., 2008. november 9. [https://vasarnap.verbumkiado.ro/archivum/old/index.html]
Sas: i. m. 122.
[5] Lista monumentelor istorice 2015. Județul Cluj. 1045. [https://patrimoniu.gov.ro/images/lmi-2015/LMI-CJ.pdf]

-Gaal György: Tört kövön és porladó kereszten. Pusztuló jelen és fájó múlt a házsongárdi temetőben. Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár, 2010. 85.
-Gál Zsófia: Hirschler József, az építő plébános. Erdélyi Krónika. 2019. december 17. [https://erdelyikronika.net/2019/12/17/hirschler-jozsef-az-epito-plebanos/]
További linkek
Tordai Mihály építész sírhelye: https://www.kozterkep.hu/mappak/megtekintes/4057
Cím alapján hasonló

"Hirschler József síremléke" c. alkotás fotói

Alkotó
Botár IstvánTordai Mihály (építész, közreműködő)
Település
Kolozsvár (Cluj-Napoca)
Feltöltő
Azonosító
453511
Feltöltve
2021.08.04. 18:20
EXIF információk...
Samsung / SM-A202F
ƒ190/100 • 1/139 • 3.6mm • ISO40

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Horváth Csaba 21.08.04. 18:20

"Hirschler József síremléke" c. alkotás fotói

Alkotó
Botár IstvánTordai Mihály (építész, közreműködő)
Település
Kolozsvár (Cluj-Napoca)
Feltöltő
Azonosító
453512
Feltöltve
2021.08.04. 18:20
EXIF információk...
Samsung / SM-A202F
ƒ190/100 • 1/130 • 3.6mm • ISO40

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Horváth Csaba 21.08.04. 18:20

"Hirschler József síremléke" c. alkotás fotói

Alkotó
Botár IstvánTordai Mihály (építész, közreműködő)
Település
Kolozsvár (Cluj-Napoca)
Feltöltő
Azonosító
453513
Feltöltve
2021.08.04. 18:20
EXIF információk...
Samsung / SM-A202F
ƒ190/100 • 1/159 • 3.6mm • ISO40

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Horváth Csaba 21.08.04. 18:20

"Hirschler József síremléke" c. alkotás fotói

Alkotó
Botár IstvánTordai Mihály (építész, közreműködő)
Település
Kolozsvár (Cluj-Napoca)
Feltöltő
Azonosító
453514
Feltöltve
2021.08.04. 18:20
EXIF információk...
Samsung / SM-A202F
ƒ190/100 • 1/214 • 3.6mm • ISO40

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Horváth Csaba 21.08.04. 18:20

"Hirschler József síremléke" c. alkotás fotói

Alkotó
Botár IstvánTordai Mihály (építész, közreműködő)
Település
Kolozsvár (Cluj-Napoca)
Feltöltő
Azonosító
453515
Feltöltve
2021.08.04. 18:20
EXIF információk...
Samsung / SM-A202F
ƒ190/100 • 1/373 • 3.6mm • ISO40

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Horváth Csaba 21.08.04. 18:20

"Hirschler József síremléke" c. alkotás fotói

Alkotó
Botár IstvánTordai Mihály (építész, közreműködő)
Település
Kolozsvár (Cluj-Napoca)
Feltöltő
Azonosító
453516
Feltöltve
2021.08.04. 18:20
EXIF információk...
Samsung / SM-A202F
ƒ190/100 • 1/239 • 3.6mm • ISO40

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Horváth Csaba 21.08.04. 18:20

"Hirschler József síremléke" c. alkotás fotói

Alkotó
Botár IstvánTordai Mihály (építész, közreműködő)
Település
Kolozsvár (Cluj-Napoca)
Feltöltő
Azonosító
453517
Feltöltve
2021.08.04. 18:20
EXIF információk...
Samsung / SM-A202F
ƒ190/100 • 1/100 • 3.6mm • ISO40

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Horváth Csaba 21.08.04. 18:20

"Hirschler József síremléke" c. alkotás fotói

A Hirschler József főespres-plébános átal alapított Marianum leánynevelőintézet egyenruháját viselő diáklány szobra.
Alkotó
Botár IstvánTordai Mihály (építész, közreműködő)
Település
Kolozsvár (Cluj-Napoca)
Feltöltő
Azonosító
453518
Feltöltve
2021.08.04. 18:20
EXIF információk...
Samsung / SM-A202F
ƒ190/100 • 1/249 • 3.6mm • ISO40

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Horváth Csaba 21.08.04. 18:20
A Hirschler József főespres-plébános átal alapított Marianum leánynevelőintézet egyenruháját viselő diáklány szobra.

Archív fotók

"Hirschler József síremléke" c. alkotás fotói

A frissen felavatott síremlék.
Alkotó
Botár IstvánTordai Mihály (építész, közreműködő)
Település
Kolozsvár (Cluj-Napoca)
Feltöltő
Azonosító
453519
Forrás
Sas Péter: Egy reneszánsz lelkületű főpap. Dr. Hirschler József főesperes-plébános. Verbum, Kolozsvár, 2010. 152.
Évszám
1941
Feltöltve
2021.08.04. 18:28
Képinfó
Archív fotó
EXIF információk...
Samsung / SM-A202F
ƒ190/100 • 1/100 • 3.6mm • ISO64

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Horváth Csaba 21.08.04. 18:28
1941, Archív felvétel
A frissen felavatott síremlék.
Összesen 9 fotó

Műlap története

21.08.22. 15:14
A "Hirschler József síremléke" műlapon jóváhagyásra került egy szerkesztés
21.08.05. 08:48
A közösség publikálta Horváth Csaba "Hirschler József síremléke" c. műlapját
Ebben a listában időrendi csökkenő sorrendben nyomon követheted a műlap változásait, bővüléseit és minden lényeges eseményét. Ez a publikus lista minden látogatónk számára elérhető.