Budapest, XII. kerület, Eötvös út - Normafa út
Archív képek

Alternatív, helyi címek:Jókai Mór-szobor
Angol cím:Mór Jókai

Budapest
XII. kerület, Eötvös út - Normafa út
A fogaskerekű Svábhegy állomása közelében lévő kicsi téren áll az alkotás.

Felállítás1906. szeptember 8.


Ády
2009.03.29. 22:03
"...Jókai Mór mellszobrát a Svábhegyen állították fel. Bár azóta több köztéri Jókai-szobor készült, ez volt mind közül az első – alig két évvel a nagy mesemondó halála után avatták fel. A Budapesti Hegyvidéki Turista Egyesület által 1906-ban alakított szoborbizottság tagja volt Glück Frigyes, Nemes Marcell, Majorossy Géza és Wellisch Alfréd. A szobor mintája Jankovits Gyula műtermében készült, s mivel a bizottság igen sikerültnek találta, nemsokára megtörtént a bronzba öntés is.
A főváros az egyesület kérésére hamarosan engedélyezte a kért közterület elfoglalását az Eötvös szálló előtt. A leleplezést 1906. szeptember 8-án, nem nagyszabású, de kegyeletes ünnepség keretében tartották. Az eseményen részt vettek a Jókai család tagjai, a volt és az akkori főpolgármester, valamint sok művész, író is. Ábrányi Emil mondott igen lelkes beszédet, s a meghívottak utána díszlakomán emlékeztek Jókaira." [1]

Vasárnapi Újság cikk a szobor felavatásáról. (Az archív kép szövege)
"JÓKAI SZOBRA A SVÁBHEGYEN.
Mig a Jókai hozzá méltó emlékszobrára való gyűjtés bántó lassúsággal halad, megemlékeztek róla azok, kik egyek voltak vele a magyar főváros szép környékének szeretetében. A budapestvidéki turista-egyesület állította az első szobrot Jókainak a Svábhegyen, azon a helyen, a melyet mindeneknél jobban szeretett, a hol kertészkedve figyelte a természetnek nagy és kicsiny dolgokban egyaránt csodálatos rejtelmeit a a hol munkáinak nagy részét írta. A magyar közönségnek nem kell magyarázni, mit jelentett Jókainak ez a kis svábhegyi kert, a melyről oly sokszor írt. Ezért volt kétszeresen kedves és kegyeletes gondolat a Svábhegyen állítani neki szobrot. Három más szoborral együtt áll ott az új szobor: gróf Széchenyi István, báró Eötvös József és Erzsébet királyné szobrával. — az elsőt ő dicsőítette legszínesebben a negyvenes évekből vett tárgyú regényeiben, a másikkal egy időben, együtt küzdött a magyar irodalomért, a harmadiknak kultuszát ő ápolta legnagyobb melegséggel. Nemcsak a hely, hanem a társaság is, a melybe került, illő Jókai egyéniségéhez és pályájához. A mellszobor méreteiben szerény, díszében egyszerű, de komoly, jóravaló munka. Jankovics Gyula műve, a kinek már egész sereg kisebb szobra áll a főváros közterein s egy nagyobb is: a szent Gellért szobra. A leleplezési ünnepet széppé, a legutóbbi napokban tartott országos jellegű ünnepek közt is figyelemre méltóvá tette a színhely, az alkalom, a résztvevők lelkesedése. Különösen ki kell emelni Ábrányi Emil ünnepi beszédét nemes lendülete és magvas tartalma miatt. Szépen jellemezte Jókai idealizmusát e szavakkal: Jókai a kételkedés, czinizmus, a kiábrándulás mai korában fentartja bennünk az. élet iránt való nagy és nemes illúziókat Valahányszor férfiakat vezet elénk, a kik nem ismerik a gyáva lemondást, a kik bátran szembeszállanak ezer akadálylyal, a kik válságos pillanatokban a fizikai erő rendkívüli nagyságát a lelkierő rendkívüli szépségeivel kötik össze, a kik hősökké és vértanúkká válnak hit, tudás, hazaszeretet szolgálatában: — mindannyiszor kioktat minket az igazán férfias erények tiszteletére; mindannyiszor megtanít arra, hogy hasonló helyzetekben legalább igyekezzünk megközelíteni a férfiasságnak ezt a magas talapzatra helyezett ideálját. Én a magam részéről áldom azt az írót, a ki az átlagos mértéken azért emelkedik túl, hogy az alacsonyságra hajló embert saját magával szemben magasabb mérték alkalmazására ösztönözze. Áldom azt az írót a ki a reális hűség rovására azért rajcol tökéletes embert, hogy kedvet, becsvágyat ébresszen bennünk annak az elsajátítására, a mi ebből a tökéletességből emberileg értékesíthető. Micsoda kincs az ifjúságra nézve az a sok nemes illúzió, a mit Jókai alkotásaiban fölhalmozva talál! A fiatalok tovább maradnak fiatalok, ha Jókai elbeszéléseit olvassák. Ebben a bűvös gyűrűben nem vesz erőt rajtuk a kora-érettség, a korai kiábrándulás. De az öregek is nyernek Jókain, talán még többet, mint az ifjúság. Mert az öregek megfiatalodnak, ha nehéz gond, küzdés, csalódás közepette érintkeznek a Jókai lelkéből kisugárzó örök-ifjúsággal. A koszorúk, melyeket a szobor talapzatára letettek, jellemzik Jókai pályájának s hatásának egyetemességét: a képviselőházon s az irodalmi és tudós társaságokon kezdve elküldték koszorujokat a svábhegyi hölgyek s a svábhegyi ifjúság is. A kis szobor talán emlékeztetője lesz a nemzetnek arra, hogy még tartozik egy nagyobbal: az igazi Jókai-szoborral, a mely az egész nemzet nevében, nagyságához méltón örökítse meg a költő emléket." [2]
Források:
[1] www.hegyvidekujsag.eu/szobrok-emlekmuvek-070924
[2] Vasárnapi Újság 37. szám 1906. 53. évfolyam Forrás: epa.oszk.hu
További linkek
Jókai Mór életrajza: http://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3kai_M%C3%B3r

Jankovits Gyula szobrászművész életrajza: http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC06879/06961.htm

Ády műlapja


Közös gyűjteményben
Magyar írók szobrai

Cím alapján hasonló

"Jókai" c. alkotás fotói Budapest településről

Feltöltő
Azonosító
149440
Feltöltve
2013.10.15. 12:38

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Ády 13.10.15. 12:38

"Jókai" c. alkotás fotói Budapest településről

Feltöltő
Azonosító
149441
Feltöltve
2013.10.15. 12:38

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Ády 13.10.15. 12:38

"Jókai" c. alkotás fotói Budapest településről

Feltöltő
Azonosító
149443
Feltöltve
2013.10.15. 12:38

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Ády 13.10.15. 12:38

"Jókai" c. alkotás fotói Budapest településről

Feltöltő
Azonosító
149442
Feltöltve
2013.10.15. 12:38

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Ády 13.10.15. 12:38

"Jókai" c. alkotás fotói Budapest településről

Feltöltő
Azonosító
149444
Feltöltve
2013.10.15. 12:38

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Ády 13.10.15. 12:38

"Jókai" c. alkotás fotói Budapest településről

Feltöltő
Azonosító
149445
Feltöltve
2013.10.15. 12:38

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Ády 13.10.15. 12:38

"Jókai" c. alkotás fotói Budapest településről

Feltöltő
Azonosító
149447
Feltöltve
2013.10.15. 12:38

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Ády 13.10.15. 12:38

"Jókai" c. alkotás fotói Budapest településről

Feltöltő
Azonosító
149446
Feltöltve
2013.10.15. 12:38

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Ády 13.10.15. 12:38

"Jókai" c. alkotás fotói Budapest településről

Feltöltő
Azonosító
149448
Feltöltve
2013.10.15. 12:40

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Ády 13.10.15. 12:40

"Jókai" c. alkotás fotói Budapest településről

Feltöltő
Azonosító
149453
Feltöltve
2013.10.15. 13:36

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Ády 13.10.15. 13:36

"Jókai" c. alkotás fotói Budapest településről

Feltöltő
Azonosító
149454
Feltöltve
2013.10.15. 13:37

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Ády 13.10.15. 13:37

"Jókai" c. alkotás fotói Budapest településről

Feltöltő
Azonosító
149449
Feltöltve
2013.10.15. 12:40

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Ády 13.10.15. 12:40

"Jókai" c. alkotás fotói Budapest településről

Feltöltő
Azonosító
149450
Feltöltve
2013.10.15. 12:40

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Ády 13.10.15. 12:40

"Jókai" c. alkotás fotói Budapest településről

Feltöltő
Azonosító
37970
Feltöltve
2009.12.11. 20:14

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

ATTILA SISKOVITS 09.12.11. 20:14

Archív fotók

"Jókai" c. alkotás fotói Budapest településről

Vasárnapi Újság cikk a szobor felavatásáról. Forrás: epa.oszk.hu
Feltöltő
Azonosító
84929
Feltöltve
2011.05.12. 11:18
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Ády 11.05.12. 11:18
Archív felvétel
Vasárnapi Újság cikk a szobor felavatásáról. Forrás: epa.oszk.hu

"Jókai" c. alkotás fotói Budapest településről

Feltöltő
Azonosító
149456
Forrás
Képeslap
Feltöltve
2013.10.15. 13:55
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Ády 13.10.15. 13:55
Archív felvétel

"Jókai" c. alkotás fotói Budapest településről

Képeslap.
Feltöltő
Azonosító
93729
Feltöltve
2011.09.05. 16:19
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Sila 11.09.05. 16:19
Archív felvétel
Képeslap.

"Jókai" c. alkotás fotói Budapest településről

Feltöltő
Azonosító
23474
Feltöltve
2009.07.30. 15:05
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

Neszták Béla 09.07.30. 15:05
Archív felvétel

"Jókai" c. alkotás fotói Budapest településről

Feltöltő
Azonosító
23472
Feltöltve
2009.07.30. 15:03
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

Neszták Béla 09.07.30. 15:03
Archív felvétel
Összesen 19 fotó

Műlap története

19.12.02. 21:56
A főszerkesztők Példás műlapnak szavazták meg a "Jókai" feltöltésünket!
11.09.05. 16:19
1 új fotót töltöttem a "Jókai" műlaphoz!
09.12.11. 20:14
1 új fotót töltöttem a "Jókai" műlaphoz!
09.07.30. 15:05
1 új fotót töltöttem a "Jókai" műlaphoz!
09.07.30. 15:03
1 új fotót töltöttem a "Jókai" műlaphoz!
09.03.29. 22:03
Ády publikálta "Jókai" c. műlapját!
Ebben a listában időrendi csökkenő sorrendben nyomon követheted a műlap változásait, bővüléseit és minden lényeges eseményét. Ez a publikus lista minden látogatónk számára elérhető.