Tarnai János síremléke

Budapest, XII. kerület, Németvölgyi út 99.
Archív képek
További képek a Fotólistában

Alternatív, helyi címek:Egy jogi polihisztor

Budapest
XII. kerület, Németvölgyi út 99.
Farkasréti temető 42, 1, 75/76 sírhelyén található.

Felállítás1931


Nem köztéri:Temető, sírkert
kalaposlány
2017.11.23. 16:54
A Tarnai János síremlék részei egy sírszobor és a fatörzs által eltakart, nem látható bronz betét a sírfeliratok között.

Tarnai János nagy bíró, valóságos jogi polihisztor volt. Ezekkel a szavakkal Magyar István dr., királyi kúriai tanácselnök búcsúztatta el a magyar igazságszolgáltatás nagy halottját, Tarnai Jánost.

Tarnai (Tauszig) János jogász, jogi író síremléke a budapesti Farkasréti temető 42, 1, 75/76 sírhelyén található, mely 2004. óta védett, Nemzeti sírhely.

Tarnai János síremlékét Varga Oszkár (1888-1955), korának elismert szobrászművésze alkotta meg. A temetés ünnepélyes külsőségei, a nagyszámú és előkelő gyászolók részvétele, a korabeli szokások, mind alapjául szolgálhatnak annak, hogy a síremlék a következő évben, 1931-ben elkészült. A lépcsős beton emelvényen valamikor állott márvány sírszobor vélhetően a római jog mindenek feletti tiszteletét szimbolizálja. A sírszobor egy ifjú római jogász alakját sejteti, korabeli öltözékben, kezében egy babérkoszorú, másik kezében a szívéhez emelt LEX feliratú iratcsomag, a római törvények szimbolizálására. (Megj.: Kiegészítés e sztori végén.)A sírszobor, vélhetően a belenőtt, ma már nagy méretű fa növekedésének egy időszakában esett darabjaira. A jelenleg egymásra halmozott daraboknak is hívó hatása van, messziről sejteti, hogy nem mindennapi síremlék felé tart a kívácsi szemlélődő. A szobor fejrésze nem látható a helyszínen. A sírfelirat mellett, alig láthatóan, a fatörzs takarásában egy bronz szegély látható, valószínűleg egy betét.
Tarnai János életútjáról olvasva, e síremlék számomra Tarnai Jánost, a polihisztort szimbolizálja. Ha elolvassuk Tarnai János gazdag életútjának rövid ismertetését, és a temetéséről szóló korabeli tudósítást, igazán meg fogjuk érteni, hogy miért alkotott ilyen sírszobrot Vörös Oszkár.

Tarnai János életpályájáról néhány jellemző momentum a Zsidó lexikon 883. oldalán szereplő leírásból kivonatolva: A nyugalmazott kúriai tanácselnök, jogtudományi író, Gyöngyösön született 1843-ban. Jogi tanulmányait a budapesti és lipcsei egyetemeken végezte, azután ügyvédi gyakorlatot folytatott Budapesten. 1891-ben táblabírónak majd 1897.-ben kúriai nevezték ki, 1912-ben kúriai tanácselnök lett, majd 1917-ben nyugdíjaztatta magát. Nagy része volt a ma érvényben levő bűnvádi perrendtartás és számos más büntetőjogi törvényjavaslat előkészítésében. 1880-93-ig a Magyar Igazságügy c.folyóirat szerkesztője és főmunkatársa volt. Fordításai közül a legjelentősebb, Beccaria olasz jogtudósnak, a Bűntett és büntetés c.korszakalkotó munkáját. Önálló munkái is jelentősek Cikkei a Jogtudományi Közlönyben (1877. Igazságügyi levelek a gyakorlati törvénykezés köréből); dolgozatai legnagyobb részt a M. Igazságügyben jelentek meg; a Pallas Nagy Lexikonának is munkatársa volt. (forrás: az első sorban szerepel)

Részlet egy korabeli, 1930. évi beszámolóból, Tarnai János temetéséről:
„Nagyszámú és előkelő gyászoló közönség jelenlétében temették el Tarnai János Dr. nyugalmazott kúriai tanácselnököt, a magyar bírói kar egyik büszkeségét.
A 87 éves Tarnai János drt-t, a magyar bírói kar egyik legkiválóbb tagját, az európai hírű büntetőjogászt és nyugalmazott királyi kúriai tanácselnököt kedden délután helyezték örök nyugalomba a farkasréti temetőben. ..... Temetésén megjelent a magyar bírói kar számos kiválósága és igen sok tagja. ......Megjelent ezen kívül a végső tisztességadáson a budapesti büntetőtörvényszék, a királyi főügyészség, a budapesti törvényszék, a pestvidéki törvényszék és a királyi ügyészségek, valamint a Budapesten elhelyezett járásbíróságok számos tagja, bírája és ügyésze. A gyászszertartást Huszár Elemér dr. plébános végezte..... Ezután Magyar István dr. királyi kúriai tanácselnök lépett a ravatal mellé és a következő szavakkal búcsúztatta el a magyar igazságszolgáltatás nagy halottját:
Tarnai János .....bírói munkáját a következetesség, az igazsághoz való hűség, a tiszta értelemben vett hazaszeretet eszméi iránti törhetetlen ragaszkodás, a mindennapinál kimagaslóan mélyebb műveltség, nagy emberi intelligencia jellemezte. Az álnokságot, a hízelgést megvetette és pusztán szorgalmával, fényes tehetségével és puritán jellemével emelkedett fel a legelső sorokba.....Nagy bíró volt, valóságos jogi polihisztér, akinek filozófiai mélységét, természettudományi skeptikus elemei ereje tartotta egyensúlyban.
Élete és működése örök például szolgálhat a későbbi bírói és jogászi nemzedékeknek.” (Magyar Országos Tudósító, Budapest 1930. április 1. Nyolcadik kiadás, XII.évfolyam 74. szám, a források negyedik és ötödik eleme)

Kiegészítés: Igazán nem gondoltam volna, hogy olyan hosszú, eredménytelen keresés után, egyszer mégiscsak megtalálom a síremlék eredeti állapotáról készült fotót, Rosch Gábor: A Farkasréti Temető sírszobrai c. könyvében. Ezen a fotón látható a késöbb letört, és ma is hiányzó fejrész. Az eredeti állapotot látva viszont, inkább egy fiatal római nőt vélek felfedezni, ami a szépséges sírszobor mondanivalóján mit sem változtat.
Források:
http://mek.niif.hu/04000/04093/html/0891.html
((Magyar Zsidó lexikon, 883. oldal)
http://old.bparchiv.hu/index.php?action=print&news_id=693
http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/t/t27374.htm
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MOT_1930_04_1/?query=tarnai%20j%C3%A1nos%20temet%C3%A9se&pg=6&layout=s
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MOT_1930_04_1/?query=tarnai%20j%C3%A1nos%20temet%C3%A9se&pg=7&layout=s
kalaposlány
2018.06.30. 14:32
A síremlék 2018. június 30.-i látogatásakor azt tapasztaltam, hogy azt elbontották. Jelenleg egy körbekerített gödör látható a helyén. Egy korábban a Nemzeti Örökség Intézettel folytatott levélváltásomból kiderült, hogy az összetört síremlék rekonstrukciója, vagy más módon történő megépítése szerepel a 2018. évi terveikben, mellyel szinkronban lehet a látott állapot. Remélhetőleg a sírszobor kerül restaurálásra, de ez a későbbiekben derül majd ki.
kalaposlány
2018.08.18. 06:25
Tarnai János síremlékét, Varga Oszkár alkotását, összetört állapotban találtam 2017. novemberben, mikor fényképeket készítettem.
Azóta több alkalommal látogatást tettem a sírnál, figyelemmel kísértem sorsát, s vártam a Nemzeti Örökség Intézettől (NORI) kapott információ szerinti tervezett felújítás megvalósulását.
Nemrégiben tapasztaltam, az eredeti, összetört síremlék elbontását, s az akkor látott sírgödörről fényképet készítettem, melyet az képek között szerepeltetek. Nemsokára már az új alépítmény elkészültét fotózhattam, s erről is képen számolok be.
Meglepetésként ért a 2018. augusztus 17.-i látogatásomkor látott, szépen felújított síremlék. Az összetört síremlék, az elbontás utáni sírgödör, az új alépítmény, majd a felújított síremlék fényképeinél, igyekeztem hasonló látószögből is készíteni képeket, hogy látsszon a változás. Az eredeti sírfeliratok között, az akkor a hatalmas fa törzse által eltakart, közel 30 cm átmérőjű bronz dombormű, mely Tarnai Jánost ábrázolja, most ismét látható, gyönyörködhetünk benne. Talán az egyetlen ismert arckép Tarnai Jánosról. Sajnos a sírszobor fejrésze nem került elő, de így is gyönyörű a mű. A NORI-tól kapott információ szerint, a fejrész hiányában, azt tekintették etikus eljárásnak, hogy a szobrot torzó formában újítják fel, nem felvállalva azt, hogy "kitalálnak" hozzá valamiféle fejet.
A felújítást végző nevét keresve, a Nemeskő Kft. nevét említették meg temetői látogatásomkor, s ennek alapján velük telefonon beszélve meggyőződtem arról, hogy valóban az ő munkájuk e felújítás. A felújított síremlék 2018. júliusában készült el teljes egészében. Szép munkát végeztek. A sírszobor összes sérülése kijavításra, pótlásra került. A fehér márvány-szobor felülete ismét szikrázóan ragyog a napfényben.
Nyugodtan írhatjuk már le, hogy Tarnai (Tauszig) János jogász, jogi író síremléke a budapesti Farkasréti temető 42, 1, 75/76 sírhelyén található. Síremlékét Varga Oszkár szobrászművész készítette. 2004. óta védett, Nemzeti sírhely.
Források:
A Nemzeti Örökség Intézetével történt levélváltás
Telefonbeszélgetés a Nemeskő és Építőipari Kft.-vel

kalaposlány műlapja


Közös gyűjteményben
Farkasréti temető síremlékei

Cím alapján hasonló

"Tarnai János síremléke" c. alkotás fotói Budapest településről

Az összetört síremlék 2017. novemberében fényképezve.
Feltöltő
Azonosító
296867
Évszám
2017
Feltöltve
2017.11.23. 03:41

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

kalaposlány 17.11.23. 03:41
2017
Az összetört síremlék 2017. novemberében fényképezve.

"Tarnai János síremléke" c. alkotás fotói Budapest településről

Az összetört síremlék 2017. novemberében fényképezve.
Feltöltő
Azonosító
296868
Évszám
2017
Feltöltve
2017.11.23. 03:41

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

kalaposlány 17.11.23. 03:41
2017
Az összetört síremlék 2017. novemberében fényképezve.

"Tarnai János síremléke" c. alkotás fotói Budapest településről

Az összetört síremlék 2017. novemberében fényképezve.
Feltöltő
Azonosító
296869
Évszám
2017
Feltöltve
2017.11.23. 03:41

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

kalaposlány 17.11.23. 03:41
2017
Az összetört síremlék 2017. novemberében fényképezve.

"Tarnai János síremléke" c. alkotás fotói Budapest településről

Az összetört síremlék 2017. novemberében fényképezve.
Feltöltő
Azonosító
296870
Évszám
2017
Feltöltve
2017.11.23. 03:41

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

kalaposlány 17.11.23. 03:41
2017
Az összetört síremlék 2017. novemberében fényképezve.

"Tarnai János síremléke" c. alkotás fotói Budapest településről

Az összetört síremlék 2017. novemberében fényképezve.
Feltöltő
Azonosító
296872
Évszám
2017
Feltöltve
2017.11.23. 03:41

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

kalaposlány 17.11.23. 03:41
2017
Az összetört síremlék 2017. novemberében fényképezve.

"Tarnai János síremléke" c. alkotás fotói Budapest településről

Az összetört síremlék 2017. novemberében fényképezve.
Feltöltő
Azonosító
296873
Évszám
2017
Feltöltve
2017.11.23. 03:41

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

kalaposlány 17.11.23. 03:41
2017
Az összetört síremlék 2017. novemberében fényképezve.

"Tarnai János síremléke" c. alkotás fotói Budapest településről

Az összetört síremlék 2017. novemberében fényképezve.
Feltöltő
Azonosító
296874
Évszám
2017
Feltöltve
2017.11.23. 03:41

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

kalaposlány 17.11.23. 03:41
2017
Az összetört síremlék 2017. novemberében fényképezve.

"Tarnai János síremléke" c. alkotás fotói Budapest településről

Az összetört síremlék 2017. novemberében fényképezve.
Feltöltő
Azonosító
296875
Évszám
2017
Feltöltve
2017.11.23. 03:41

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

kalaposlány 17.11.23. 03:41
2017
Az összetört síremlék 2017. novemberében fényképezve.

"Tarnai János síremléke" c. alkotás fotói Budapest településről

Az összetört síremlék 2017. novemberében fényképezve.
Feltöltő
Azonosító
296876
Évszám
2017
Feltöltve
2017.11.23. 03:41

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

kalaposlány 17.11.23. 03:41
2017
Az összetört síremlék 2017. novemberében fényképezve.

"Tarnai János síremléke" c. alkotás fotói Budapest településről

Az összetört síremlék a kép előterében 2017. novemberében
Feltöltő
Azonosító
316434
Évszám
2017
Feltöltve
2018.06.30. 14:58

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

kalaposlány 18.06.30. 14:58
2017
Az összetört síremlék a kép előterében 2017. novemberében

"Tarnai János síremléke" c. alkotás fotói Budapest településről

Elbontották a síremléket. A bekerített gödör az előtérben. 2018. június 30.-i felvétel
Feltöltő
Azonosító
316432
Évszám
2018
Feltöltve
2018.06.30. 14:35

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

kalaposlány 18.06.30. 14:35
2018
Elbontották a síremléket. A bekerített gödör az előtérben. 2018. június 30.-i felvétel

"Tarnai János síremléke" c. alkotás fotói Budapest településről

A síremlék felújítás fázisa, az alépítmény elkészült, 2018. júliusi felvétel.
Feltöltő
Azonosító
321874
Évszám
2018
Feltöltve
2018.08.23. 05:37

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

kalaposlány 18.08.23. 05:37
2018
A síremlék felújítás fázisa, az alépítmény elkészült, 2018. júliusi felvétel.

"Tarnai János síremléke" c. alkotás fotói Budapest településről

A 2018. júliusban felújított síremlék.
Feltöltő
Azonosító
321872
Évszám
2018
Feltöltve
2018.08.23. 05:37

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

kalaposlány 18.08.23. 05:37
2018
A 2018. júliusban felújított síremlék.

"Tarnai János síremléke" c. alkotás fotói Budapest településről

A 2018. júliusban felújított síremlék.
Feltöltő
Azonosító
321321
Évszám
2018
Feltöltve
2018.08.18. 06:30

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

kalaposlány 18.08.18. 06:30
2018
A 2018. júliusban felújított síremlék.

"Tarnai János síremléke" c. alkotás fotói Budapest településről

A 2018. júliusban felújított síremlék.
Feltöltő
Azonosító
321873
Évszám
2018
Feltöltve
2018.08.23. 05:37

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

kalaposlány 18.08.23. 05:37
2018
A 2018. júliusban felújított síremlék.

"Tarnai János síremléke" c. alkotás fotói Budapest településről

A 2018. júliusban felújított síremlék.
Feltöltő
Azonosító
321879
Évszám
2018
Feltöltve
2018.08.23. 05:37

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

kalaposlány 18.08.23. 05:37
2018
A 2018. júliusban felújított síremlék.

"Tarnai János síremléke" c. alkotás fotói Budapest településről

A 2018. júliusban felújított síremlék, a láthatóvá vált Tarnai domborművel.
Feltöltő
Azonosító
321880
Évszám
2018
Feltöltve
2018.08.23. 05:37

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

kalaposlány 18.08.23. 05:37
2018
A 2018. júliusban felújított síremlék, a láthatóvá vált Tarnai domborművel.

"Tarnai János síremléke" c. alkotás fotói Budapest településről

Tarnai János domborműve a sírfeliratok között.
Feltöltő
Azonosító
321875
Feltöltve
2018.08.23. 05:37

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

kalaposlány 18.08.23. 05:37
Tarnai János domborműve a sírfeliratok között.

"Tarnai János síremléke" c. alkotás fotói Budapest településről

A 2018. júliusban felújított síremlék részlete.
Feltöltő
Azonosító
321876
Évszám
2018
Feltöltve
2018.08.23. 05:37

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

kalaposlány 18.08.23. 05:37
2018
A 2018. júliusban felújított síremlék részlete.

"Tarnai János síremléke" c. alkotás fotói Budapest településről

A 2018. júliusban felújított síremlék részlete.
Feltöltő
Azonosító
321877
Évszám
2018
Feltöltve
2018.08.23. 05:37

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

kalaposlány 18.08.23. 05:37
2018
A 2018. júliusban felújított síremlék részlete.

"Tarnai János síremléke" c. alkotás fotói Budapest településről

A 2018. júliusban felújított síremlék részlete.
Feltöltő
Azonosító
321878
Évszám
2018
Feltöltve
2018.08.23. 05:37

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

kalaposlány 18.08.23. 05:37
2018
A 2018. júliusban felújított síremlék részlete.

"Tarnai János síremléke" c. alkotás fotói Budapest településről

A síremlék 2019 júniusában
Feltöltő
Azonosító
358456
Feltöltve
2019.06.02. 17:20
Képinfó
Szignó a képen
EXIF információk...
Samsung / SM-A750FN
ƒ17/10 • 1/156 • 3.9mm • ISO40

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Tüskés Anna 19.06.02. 17:20
A síremlék 2019 júniusában

"Tarnai János síremléke" c. alkotás fotói Budapest településről

A síremlék 2019 júniusában
Feltöltő
Azonosító
358457
Feltöltve
2019.06.02. 17:20
EXIF információk...

ƒ17/10 • 1/290 • 3.9mm • ISO40

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Tüskés Anna 19.06.02. 17:20
A síremlék 2019 júniusában

"Tarnai János síremléke" c. alkotás fotói Budapest településről

A síremlék 2019 júniusában
Feltöltő
Azonosító
358458
Feltöltve
2019.06.02. 17:20
EXIF információk...

ƒ17/10 • 1/185 • 3.9mm • ISO40

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Tüskés Anna 19.06.02. 17:20
A síremlék 2019 júniusában

"Tarnai János síremléke" c. alkotás fotói Budapest településről

A síremlék 2019 júniusában
Feltöltő
Azonosító
358459
Feltöltve
2019.06.02. 17:20
EXIF információk...

ƒ17/10 • 1/259 • 3.9mm • ISO40

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Tüskés Anna 19.06.02. 17:20
A síremlék 2019 júniusában

"Tarnai János síremléke" c. alkotás fotói Budapest településről

A síremlék 2019 júniusában
Feltöltő
Azonosító
358460
Feltöltve
2019.06.02. 17:20
EXIF információk...

ƒ17/10 • 1/312 • 3.9mm • ISO40

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Tüskés Anna 19.06.02. 17:20
A síremlék 2019 júniusában

"Tarnai János síremléke" c. alkotás fotói Budapest településről

A szignó a 2019. július 26-i látogatásomkor újra látható volt. Néhány hete hiába kerestem a szignót, talán a finom bevésést betöltötte a por. Ezen az oldalon, a lábazaton lehet keresni.
Feltöltő
Azonosító
366751
Feltöltve
2019.07.26. 19:37

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

kalaposlány 19.07.26. 19:37
A szignó a 2019. július 26-i látogatásomkor újra látható volt. Néhány hete hiába kerestem a...Teljes szövegA szignó a 2019. július 26-i látogatásomkor újra látható volt. Néhány hete hiába kerestem a szignót, talán a finom bevésést betöltötte a por. Ezen az oldalon, a lábazaton lehet keresni.Kevesebb szöveg

Archív fotók

"Tarnai János síremléke" c. alkotás fotói Budapest településről

Tarnai János síremlékének eredeti állapota.
Feltöltő
Azonosító
390729
Forrás
Rosch Gábor: A Farkasréti temető sírszobrai.
Évszám
1931
Feltöltve
2020.01.11. 13:11
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

kalaposlány 20.01.11. 13:11
1931, Archív felvétel
Tarnai János síremlékének eredeti állapota.

"Tarnai János síremléke" c. alkotás fotói Budapest településről

Tarna János sírszobrának eredeti állapota.
Feltöltő
Azonosító
390730
Forrás
Rosch Gábor: A Farkasréti temető sírszobrai.
Évszám
1931
Feltöltve
2020.01.11. 13:14
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

kalaposlány 20.01.11. 13:14
1931, Archív felvétel
Tarna János sírszobrának eredeti állapota.
Összesen 29 fotó

Műlap története

20.01.11. 13:14
1 új fotót töltöttem a "Tarnai János síremléke" műlaphoz!
20.01.11. 13:11
1 új fotót töltöttem a "Tarnai János síremléke" műlaphoz!
19.07.26. 19:37
1 új fotót töltöttem a "Tarnai János síremléke" műlaphoz!
19.06.02. 17:20
5 új fotót töltöttem a "Tarnai János síremléke" műlaphoz!
18.06.30. 14:37
A "Tarnai János síremléke" műlapon jóváhagyásra került egy szerkesztés.
17.11.23. 16:54
A közösség publikálta kalaposlány "Tarnai János síremléke" c. műlapját!
Ebben a listában időrendi csökkenő sorrendben nyomon követheted a műlap változásait, bővüléseit és minden lényeges eseményét. Ez a publikus lista minden látogatónk számára elérhető.