Gyöngyöspata, Arany János utca
Archív képek

Állapot: Megrongálódott

Gyöngyöspata
Arany János utca
A Danka patak mellett lévő parkban van.

Felállítás1996
Felállítás1948. március 15.

Az alkotót eddig nem sikerült kideríteni. Többet tudsz?

Gyurkóné Edit
2017.10.30. 15:17
Gyöngyöspata egy festői környezetben lévő kisváros Gyöngyöstől 11 km-re.
Sajnos erről a Kossuth mellszoborról senki sem tudott semmilyen felvilágosítással szolgálni, pedig sokszor telefonáltam ez ügyben.
A szépen kialakított parkot véletlenül láttuk meg utunk során. Látszott rajta, hogy nemrég lett kialakítva, mégsem tudnak róla a helyiek semmit.
Göröntsér Vera
2017.11.02. 09:18
Ádámfy József: A világ Kossuth-szobrai c. könyvében (p. 75.) is szerepel: az alkotás valószínűleg Erdélyből került a településre, ahol korábban ledöntötték. A szobor sérülése is akkor keletkezhetett (jobb karja csonka). Gyöngyöspatán a centenárium évében állították fel 1948. március 15-én.
A könyv megjelenése idején a "tanácsház" kertjében állt, vagyis felállítása óta már áthelyezték.
Alkotója ismeretlen, mint ahogy keletkezésének ideje is, ill. arról sincs információ, mikor került jelenlegi helyére.
Források:
Ld. szöveg
Benkő Gabriella Emese
2020.01.05. 18:19
"Ismét Patán van a Kossuth-szobor
Visszakerült Budapestről, ismét Gyöngyöspatán van már a háborús sérülésektől golyóbelövésektől is felújításra szorult Kossuth-szobor. Jelenleg a kalandos sorsú Erdélyből származó képzőművészeti alkotás patinázását, s kőkeretének javítását végzik. A szobor már új helyén, a Szent János híd közelében lévő kis parkban áll, s itt is marad."
Források:
https://library.hungaricana.hu/hu/view/HevesMegyeiNepujsag_1996_08/?pg=89&layout=s
Orbán Róbert
2020.01.06. 05:16
A szobor története az alábbiak szerint rekonstruálható:
A szobor darabjait 1921-ben Weiss Gyula ügyvéd és földbirtokos vásárolta meg egy Schwarz nevű ócskavas-kereskedőtől. A töredékeket összeállította, előbb az ügyvédi irodájában helyezte el a szobrot, majd kivitette a pusztacsévi birtokára és ott állította fel. Weiss Gyulát 1928. márciusában Lestyán Sándor újságíró kereste fel és riportot készített vele az Ujság c. lap számára.
"1921-ben egy Schwartz nevű ócskavas- kereskedő jött hozzám, hogy a szobor részei nála vannak, mint közönséges vastörmeléket vásárolta, ő nem csinálhat vele mást, legfeljebb beolvasztatja ... Én megnéztem, rögtön láttam, hogy miről van szó. Kallós vagy Fadrusz munkájának tartom a szobrot, melyet, mint vastörmeléket megvásároltam. Kilószámra. Sokáig gondolkoztam, hogy mit csináljak vele. Összeállíttattam, s eleinte itt állt az irodámban. De bántott, hogy folyton a szemem előtt volt, oly sok mindent idézett fel bennem, annyi szépet és annyi csúnyaságot, oly sok régi jót és oly sok új rosszat, hogy kivitettem a pusztára. [1]
A cikk leírja a töredékekből összeállított szobor állapotát.
"Mintha törzsénél kettévágták volna. A törzsrésze van beépítve a betonalapzatba. Jobb karja a könyök és váll közötti résznél letörve vagy lereszelve. Az alkar teljesen hiányzik. A bal karral mellhez szorított kard markolata is ketté van törve, de a tört rész nincs teljesen leválva, hanem a test fölé hajol. A szobor fején nehéz tárgyal ejtett ütés nyoma, (ó, szentségtelen, barbár kezek!) a koponyán jókora lékelés. A tarkón zúzódások, szemmel láthatóan erőszakos beavatkozás nyomai." [2]
A cikk címe: "Az Újság munkatársa leleplezi a csévpusztai Kossuth-szobrot, mely azelőtt Marosvásárhely főterét díszítette és az ócskavas- kereskedésből mentették meg a magyar igazságnak" - Az írásból nem derül ki, hogy akkor ki és milyen módon azonosította a töredékeket a marosvásárhelyi szobor maradványaival.
Az Újság című lap 1940-ben tért vissza az ügyre. Ez a cikk több helyen is korrigálja az 1928-ban közölt adatokat. Így például már nem szerepel benne az, hogy a szobor eredetileg Marosvásárhelyen állt. Helyette a következőket olvashatjuk: "Azóta megállapították, hogy valamelyik erdélyi magyar községben állhatott s annakidején a megszálló román csapatok rombolták szét." A lap közli Weiss Gyula felhívását, aki elmondja, hogy szeretné visszaadni a szobortöredéket eredeti tulajdonosának és kéri az olvasók segítségét annak megállapításában, hogy hol is állhatott eredetileg a szobor.
"...., az Újság nagy nyilvánosságát kérem, hogy ezt a községet megtalálhassuk. Jelentkezzenek tehát azok, akik a mellékelt képről meg tudják állapítani a szobor eredetét, hogy az eredetileg egészalakú szobor egy részét képező felsőrészt átadhassam.”
A cikkből azt is megtudjuk, hogy az alkotás időközben átkerült Pusztacsévről Gyöngyöspatára. „
[3]
„Az 1924-ben végrehajtót agrárreform folytán Csévpusztáról elvittem a szobrot és itt, Gyöngyöspatán vásárolt kis szőlőbirtokomon állíttattam fel.”
Néhány nap múlva megérkezett az első olvasói levél. Katona Sándor né Nagyváradról írt és azt közölte,hogy véleménye szerint a szobor Nagyszalontáról származik. „Szalontán állott a református templom előtt. Később a talapzatát is elvitték, mégpedig azért, mert egy Kossuth-ünnep alkalmával szegfűcsokrot helyezett a szobrától megfosztott talapzatra a két Bajó-lány, akiknek „tettük" után át kellett szökniök a határon” [4]
A következő levélre mindössze öt napot kellett várni. Alday Aladár nagyszalontai református a következőket írta. „A jelzett helyen tényleg állott Kossuth-szobor, amit a románok szintén ledöntöttek, ezt a szobrot azonban nem hurcolták el, hanem az Arany Emlékegyesület akkori vezetőinek kérelmére átadták az egyesületnek az Arany- múzeumban való megőrzésre. Az egyesület vállalt feladatát elvégezte, a nagyszalontai Kossuth- szobrot a Csonkatoronyban elhelyezett Arany Emlékmúzeumban gondosan megőrizte.” [5] (Ez a szobor megtalálható a Köztérképen is - https://www.kozterkep.hu/3805/kossuth-lajos )
Weiss Gyula és az Ujság felhívása mindezek ellenére eredményes volt. A lap 1940 szeptember 28-i száma Schnürbacher Adolf olvasói levelét közli.
„Tekintetes Szerkesztőség! Tisztelettel hivatkozom lapjukban Weiss Gyula dr. ur gyöngyöspatai földbirtokos felhívására és a felhívásban szóban forgó Kossuth- szoborra vonatkozó adatokat minden kétséget kizáró határozottsággal közölni: A szobor a marosvásárhelyi Kossuth-szobor csonka része, mely mint fémtöredék kerüli a világháború fémszükségleteinek ellátására életre hívott Fémközponthoz. Mikor ez az alakulat feloszlott, a háború után több egyéb anyaggal együtt a szoborrész is ahhoz a céghez kerüli, ahol én állásban voltam (Meisner I. céghez). Innét kerüli Weiss Gyula dr. úrhoz, ki azt megőrizte, bízva Erdély visszatérésében. Határozottan emlékszem, hogy kb. húsz évvel ezelőtt már azzal a megjegyzéssel vette át, hogy amint arra meglesz az alkalom, visszaállíttatja eredeti helyére”. [6]
A Schnürmacher Adolf 1920 – 21-ben a csonka szobrot érintő eseményeknél hivatali alkalmazottként volt jelen. Előfordulhat, hogy a marosvásárhelyi Kossuth-szobor maradványai is Magyarországra kerültek de ha összehasonlítjuk a Köllő Miklós készítette marosvásárhelyi szoborról készült fotókat (lásd kapcsolt műlap) a Gyöngyöspatán lévő alkotással, szemmel láthatóak az eltérések. A két szobor nem ugyanaz. Ebből következően továbbra is nyitott a kérdés, hogy hol állt eredetileg a gyönyöspatai szobor, amelynek egyik jellegzetessége az, hogy Kossuth a kardot markoló bal kezét a melléhez szorítja.

A szobrot 1948-ban a centenáriumi ünnepségek idején a gyöngyöspatai tanácsház kertjében állították fel. [7]
Az alkotást 1996-ban restaurálták és áthelyezték a Szent János-híd melletti parkba. [8]
Források:
[1] Lestyán Sándor: Az Újság munkatársa leleplezi a csévpusztai Kossuth-szobrot .... Ujság, 1928. március 11. 9. p. - https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Ujsag_1928_03/?pg=204&layout=s
[2] Lestyán Sándor: Az Újság .....
[3] Ki tud róla? Egy Kossuth-szobor keresi otthonát - Újság, 1940., szeptember 15. 8. p. - https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Ujsag_1940-09/?query=Gy%C3%B6ngy%C3%B6spata%20%2B%20%22Kossuth%20szobor%22&pg=141&layout=s
[4] Megkerült a Kossuth-szobor otthona - Ujság, 1940. szeptember 19. 4. p. - https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Ujsag_1940-09/?query=Gy%C3%B6ngy%C3%B6spata%20%2B%20%22Kossuth%20szobor%22&pg=177&layout=s
[5] Hová való a Kossuth-szobor, Ujság, 1940. szeptember 26. 7. p. - https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Ujsag_1940-09/?query=Gy%C3%B6ngy%C3%B6spata%20%2B%20%22Kossuth%20szobor%22&pg=244&layout=s
[6] Hová lett a Kossuth-szobor (Schnürmacher Adolf olvasói levele), Ujság, 1940. szeptember 28. 6. p. - https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Ujsag_1940-09/?query=Gy%C3%B6ngy%C3%B6spata%20%2B%20%22Kossuth%20szobor%22&pg=263&layout=s
[7] L. M. (Losonczy Miklós): Kossuth-szobrok hazánkban és a világban, Napló, 1982. szeptember 19. 5. p. - https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/VeszpremiNaplo_1982_09/?query=Kossuth-szobor%20%2B%201948%20%2B%20Gy%C3%B6ngy%C3%B6spata&pg=156&layout=s
[8] Ismét Patán van a Kossuth-szobor - Heves Megyei Hírlap, 1996, augusztus 10. 4. p. - https://library.hungaricana.hu/hu/view/HevesMegyeiNepujsag_1996_08/?pg=89&layout=sKapcsolódó
Kossuth Lajos
Közös gyűjteményben
Kossuth-szobrok

Cím alapján hasonló

"Kossuth Lajos" c. alkotás fotói

Település
Gyöngyöspata
Feltöltő
Azonosító
294042
Feltöltve
2017.10.30. 14:49
EXIF információk...
Canon / Canon IXUS 220HS
ƒ80/10 • 1/160 • ISO200

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Gyurkóné Edit 17.10.30. 14:49

"Kossuth Lajos" c. alkotás fotói

Település
Gyöngyöspata
Feltöltő
Azonosító
294043
Feltöltve
2017.10.30. 14:49
EXIF információk...
Canon / Canon IXUS 220HS
ƒ80/10 • 1/200 • ISO125

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Gyurkóné Edit 17.10.30. 14:49

"Kossuth Lajos" c. alkotás fotói

Település
Gyöngyöspata
Feltöltő
Azonosító
294044
Feltöltve
2017.10.30. 14:49
EXIF információk...
Canon / Canon IXUS 220HS
ƒ80/10 • 1/250 • ISO200

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Gyurkóné Edit 17.10.30. 14:49

"Kossuth Lajos" c. alkotás fotói

Település
Gyöngyöspata
Feltöltő
Azonosító
294045
Feltöltve
2017.10.30. 14:50
EXIF információk...
Canon / Canon IXUS 220HS
ƒ27/10 • 1/1250 • ISO200

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Gyurkóné Edit 17.10.30. 14:50

"Kossuth Lajos" c. alkotás fotói

Település
Gyöngyöspata
Feltöltő
Azonosító
294046
Feltöltve
2017.10.30. 14:50
EXIF információk...
Canon / Canon IXUS 220HS
ƒ27/10 • 1/1000 • ISO200

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Gyurkóné Edit 17.10.30. 14:50

Archív fotók

"Kossuth Lajos" c. alkotás fotói

Település
Gyöngyöspata
Feltöltő
Azonosító
501006
Forrás
https://magyarnemzet.hu/kultura/2022/05/a-gyongyospatai-kossuth-szobor-es-megmentoje-sorsa-osszefonodott
Évszám
1948
Feltöltve
2022.09.18. 23:11
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Benkő Gabriella Emese 22.09.18. 23:11
1948, Archív felvétel
Összesen 6 fotó

Műlap története

22.09.18. 23:11
1 új fotót töltöttem a "Kossuth Lajos" műlaphoz
22.09.03. 12:53
Megérintettem a "Kossuth Lajos" alkotást
22.07.04. 10:18
A "Kossuth Lajos" műlapon jóváhagyásra került egy szerkesztés
21.08.08. 16:02
A "Kossuth Lajos" műlapon jóváhagyásra került egy szerkesztés
20.01.10. 16:44
A Közösség megszavazta a Kossuth Lajos műlapon várakozó szerkesztést
20.01.08. 08:04
A Közösség megszavazta a Kossuth Lajos műlapon várakozó szerkesztést
20.01.07. 13:33
A Közösség megszavazta a Kossuth Lajos műlapon várakozó szerkesztést
20.01.06. 05:16
A Közösség megszavazta a Kossuth Lajos műlapon várakozó szerkesztést
20.01.05. 18:19
A Közösség megszavazta a Kossuth Lajos műlapon várakozó szerkesztést
17.11.09. 09:39
A "Kossuth Lajos" műlapon jóváhagyásra került egy szerkesztés
17.10.30. 15:17
Gyurkóné Edit publikálta "Kossuth Lajos" c. műlapját
Ebben a listában időrendi csökkenő sorrendben nyomon követheted a műlap változásait, bővüléseit és minden lényeges eseményét. Ez a publikus lista minden látogatónk számára elérhető.