Országház - nyugati homlokzat: Jagelló (II.) Ulászló

Budapest, V. kerület, Pesti alsó rakpart

Budapest
V. kerület, Pesti alsó rakpart
Az Országház képviselőházi szárnya Duna felőli homlokzatának...Teljes szövegAz Országház képviselőházi szárnya Duna felőli homlokzatának árkádjához vezető lépcsőfeljáró szélein álló két-két oszlopköteg, balról számított ....második tagjának hármas szoborcsoportjában látható.Kevesebb szöveg

Felállítás1905


ATTILA SISKOVITS
2011.05.22. 19:05
"...Uralkodását a királyi hatalom gyengesége jellemezte, ezért is nevezték Dobzse-nek (jelentése: „jól van”). Helyette Szapolyai István, Bakócz Tamás és Szathmári György kormányzott. A központi hatalom szétesett, Mátyás reformjainak nagy része megsemmisült. 1504-ben szélütés érte, így még kevésbé volt képes beleszólni az ország irányításába. Ulászló nem akadályozta meg azt sem, hogy lezüllesszék Mátyás híres fekete seregét.
A királyi jövedelmek a töredékükre estek vissza, s előfordult az is, hogy nem volt pénz a különböző kiadásokra.
A törökökkel 1504-ben hét évre, 1510-ben újabb három évre békét kötött. Mindeközben a központi hatalom szétesése miatt a végvári zsoldosokat már nem volt miből fizetni, s a végvárak falai is omladozni kezdtek.
1505-ben a Rákosi országgyűlés kimondta, hogy amennyiben II. Ulászló utód nélkül halna meg, akkor a magyar rendek többé nem választanak idegen uralkodót.
Az 1514-es budai országgyűléssel szerette volna Werbőczy István elfogadtatni az általa összeállított jogkönyvet, a Hármaskönyvet (Tripartitum), amely gyűjtemény célja a jogalkalmazás megkönnyítése volt.
A Hármaskönyv legfőbb alapelve az volt, hogy: a törvényeket az ország nemesei és a király együttesen hozzák, a Szent Korona nevében.
A joggyűjtemény szellemisége a jobbágyok jogfosztottságát alapelvként kezeli.
Mivel a Hármaskönyv elsősorban a köznemesek érdekeit szolgálta, az országgyűlés sem 1514-ben, sem később nem emelte törvényerőre, a vármegyék azt mégis évszázadokig használták (1844-ig).
1514-ben a törökök ellen indított keresztes hadjárat a Székely Dózsa György vezette parasztháborúba torkollott, amit Szapolyai János erdélyi vajda csapatai vertek le.
Ulászló Candale-i Anna francia hercegnőt 1502-ben vette el. Tőle született Lajos herceg, a trónörökös. 1515-ben Ulászló, Habsburg Miksa és I. Zsigmond bécsi királytalálkozóján a 9 éves Lajos trónutódlásában egyeztek meg. Ulászló 1516. március 13-án halt meg Budán."
(Forrás: http://www.doksi.hu/faces.php?order=DisplayFace&id=380 )
II. Ulászló király szobra az árkádos ívsor feletti baldachinos konzolokon,
10,5 méter magasságban lett elhelyezve.
Az alkotó Vasadi Ferenc az uralkodót Magyarország szokásjogának gyűjteményét (a Tripartitumot) kezében tartva ábrázolja.
II. Ulászló király figuráját, balról az előző uralkodó ..Hunyadi Mátyás szobra, jobbról pedig az uralkodó utódjának, vagyis fiának: II. Lajosnak (a mohácsi vesztőnek) szobra veszi közre.
Aerdna
2014.10.07. 21:25
Az Országház építése hazánkban nem pusztán építészeti probléma volt a XIX. században. Szimbolikus erővel bírt, a függetlenség jelképét látták a megvalósításban, és része volt ebben az országgyűlés Pestre történő áthelyezésének is. Az Országház építése több javaslat, három tervpályázat (1844, 1861, 1882) és az ideiglenes jelleggel megépített képviselőház (1865) megépítése után valósulhatott meg. Az 1880. évi LVIII. törvénycikk kimondta, hogy az Országházat a Tömő téren kell megépíteni. Az 1882 áprilisában megjelent pályázat meghatározta az épület elhelyezését, miszerint a főhomlokzatnak a Dunára kell néznie, de az épület párhuzamosan, vagy merőlegesen is elhelyezhető. A beérkezett 19 pályázatból négyet díjaztak (Steindl Imre, Hauszmann Alajos, Schickedanz Albert és Freund Vilmos, illetve Otto Wagner pályázatait). A bizottság Steind Imre tervét választotta, annyi változtatással, hogy egy félemelet beiktatását kérte, és a homlokzati két főtorony és az üléstermek négy-négy tornyát kupola helyett hegyes sisakokkal váltották fel. Az átdolgozott terveket 1884-ben fogadták el, az első kapavágást 1885-ben tették meg. Az épületet 1902-ben vették használatba, de a belső munkálatok csak 1904-ben fejeződtek be.

Az Országház épületében és a külső falakon elhelyezett szobrok a magyar nemzet történelmét mutatják be. A külső falakon elhelyezett alkotások a magyar történelem nagy alakjait és kísérőiket ábrázolják. A szobrok a „száraz realizmus” jegyében kerültek megformálásra.

„Steindl nemcsak a stílus tekintetében, hanem a szobrok beállításában és történeti hűségükben is egységet követelt: mind frontálisan áll, ruházatuk és fegyverzetük tudományos útbaigazítás alapján, „hiteles” formákkal készült.” Az alkotásokat huszonhárom alkotó készítette, de egyéni stílus nem fedezhető fel rajtuk. A szobrok, akárcsak az épület külső burkolata, eredetileg a puha mészkőből készültek, ezért a megrongálódott, hiányos szobrokat újrafaragják, restaurálják.

Az Országház épületének főhomlokzata a Duna felé néz. Az épület szobrait úgynevezett „baldachinos szoborkonzolokon” helyezték el az ablakcsoportokat elválasztó falszakaszokon, az épület külső szobrainak többsége itt, a nyugati homlokzaton látható. A nyugati oldalon – a főhomlokzaton – a „magyar uralkodók időrendbe állított szobrai sorakoznak” , Árpád vezér alakjával indul a szobrok sora, és II. József szobra az utolsó a sorban.

II. Ulászló mellett az országgyűlés több trónkövetelő mellőzésével döntött, akit 1490-ben királlyá koronáztak. Feleségül vette Brandenburgi Borbálát, és Mátyás özvegyét Beatrixot is, mindkét házasságot a pápa érvénytelenítette, így feleségül vette Camdelai Annát, aki a trónörökös születése után elhunyt.
Források:
Csorba László – Sisa József: Az Országház, Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 1997.
Gedai István: Magyar uralkodók pénzeiken, Zrínyi Kiadó, Budapest, 1991. 97-99. o.Közös gyűjteményben
Országház szobrai

Cím alapján hasonló

"Országház - nyugati homlokzat: Jagelló (II.) Ulászló" c. alkotás fotói Budapest településről

II. Ulászló és fia II. Lajos.
Feltöltő
Azonosító
84345
Feltöltve
2011.05.04. 09:43
EXIF információk...
NIKON CORPORATION / NIKON D700
ƒ110/10 • 1/3200 • ISO200

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

ATTILA SISKOVITS 11.05.04. 09:43
II. Ulászló és fia II. Lajos.

"Országház - nyugati homlokzat: Jagelló (II.) Ulászló" c. alkotás fotói Budapest településről

I. Mátyás - II. Ulászló - II.Lajos.
Feltöltő
Azonosító
84346
Feltöltve
2011.05.04. 09:44
EXIF információk...
NIKON CORPORATION / NIKON D700
ƒ200/10 • 1/1000 • ISO250

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

ATTILA SISKOVITS 11.05.04. 09:44
I. Mátyás - II. Ulászló - II.Lajos.

"Országház - nyugati homlokzat: Jagelló (II.) Ulászló" c. alkotás fotói Budapest településről

II. Ulászló, kezében a Tripartitum.
Feltöltő
Azonosító
84347
Feltöltve
2011.05.04. 09:45
EXIF információk...
NIKON CORPORATION / NIKON D700
ƒ200/10 • 1/400 • ISO250

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

ATTILA SISKOVITS 11.05.04. 09:45
II. Ulászló, kezében a Tripartitum.

"Országház - nyugati homlokzat: Jagelló (II.) Ulászló" c. alkotás fotói Budapest településről

Feltöltő
Azonosító
84348
Feltöltve
2011.05.04. 09:46
EXIF információk...
NIKON CORPORATION / NIKON D700
ƒ200/10 • 1/320 • ISO250

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

ATTILA SISKOVITS 11.05.04. 09:46

"Országház - nyugati homlokzat: Jagelló (II.) Ulászló" c. alkotás fotói Budapest településről

Feltöltő
Azonosító
85239
Feltöltve
2011.05.18. 01:04
EXIF információk...
NIKON CORPORATION / NIKON D700
ƒ140/10 • 1/2000 • ISO500

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

ATTILA SISKOVITS 11.05.18. 01:04

"Országház - nyugati homlokzat: Jagelló (II.) Ulászló" c. alkotás fotói Budapest településről

Feltöltő
Azonosító
104708
Feltöltve
2012.02.15. 21:17
EXIF információk...
NIKON CORPORATION / NIKON D700
ƒ180/10 • 1/250 • ISO200

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

ATTILA SISKOVITS 12.02.15. 21:17

"Országház - nyugati homlokzat: Jagelló (II.) Ulászló" c. alkotás fotói Budapest településről

Feltöltő
Azonosító
104709
Feltöltve
2012.02.15. 21:29
EXIF információk...
NIKON CORPORATION / NIKON D700
ƒ160/10 • 1/640 • ISO200

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

ATTILA SISKOVITS 12.02.15. 21:29

"Országház - nyugati homlokzat: Jagelló (II.) Ulászló" c. alkotás fotói Budapest településről

Feltöltő
Azonosító
178748
Feltöltve
2014.09.07. 20:36
EXIF információk...
FUJIFILM / FinePix S1600
ƒ560/100 • 1/170 • ISO64

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Göröntsér Vera 14.09.07. 20:36

"Országház - nyugati homlokzat: Jagelló (II.) Ulászló" c. alkotás fotói Budapest településről

Feltöltő
Azonosító
178749
Feltöltve
2014.09.07. 20:38
EXIF információk...
FUJIFILM / FinePix S1600
ƒ560/100 • 1/125 • ISO64

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Göröntsér Vera 14.09.07. 20:38

"Országház - nyugati homlokzat: Jagelló (II.) Ulászló" c. alkotás fotói Budapest településről

Feltöltő
Azonosító
178751
Feltöltve
2014.09.07. 20:40
EXIF információk...
FUJIFILM / FinePix S1600
ƒ460/100 • 1/120 • ISO64

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Göröntsér Vera 14.09.07. 20:40
Összesen 10 fotó

Műlap története

18.11.16. 15:54
Megérintettem az "Országház - nyugati homlokzat: Jagelló (II.) Ulászló" alkotást!
14.10.11. 18:02
Az "Országház - nyugati homlokzat: Jagelló (II.) Ulászló" műlapon jóváhagyásra került egy szerkesztés.
14.09.07. 20:40
1 új fotót töltöttem az "Országház - nyugati homlokzat: Jagelló (II.) Ulászló" műlaphoz!
14.09.07. 20:38
1 új fotót töltöttem az "Országház - nyugati homlokzat: Jagelló (II.) Ulászló" műlaphoz!
14.09.07. 20:36
1 új fotót töltöttem az "Országház - nyugati homlokzat: Jagelló (II.) Ulászló" műlaphoz!
11.05.22. 19:05
ATTILA SISKOVITS publikálta "Országház - nyugati homlokzat: Jagelló (II.) Ulászló" c. műlapját!
Ebben a listában időrendi csökkenő sorrendben nyomon követheted a műlap változásait, bővüléseit és minden lényeges eseményét. Ez a publikus lista minden látogatónk számára elérhető.