Mohács, Széchenyi tér
Archív képek

Állapot: Lebontott

Mohács
Széchenyi tér
A Széchenyi téren a Városháza előtt állt.

Felállítás1974. április 20.


Ády
2010.11.02. 13:25
"Felavatták Lenin szobrát Mohácson

Lenin szobrának avató ünnepségét tartották tegnap délelőtt Mohácson a Széchenyi téren.
Tíz órára, az ünnepség kezdetére már tömegesen állták félkörbe az emlékművet, fiatalok, idősek egyaránt. Az első sorban a párt-, az állami társadalmi és tömegszervezetek vezetői — köztük Aczél György, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnökhelyettese, dr, Csendes Lajos, az MSZMP Központi Bizottsága Agitációs és Propaganda Osztályának helyettes vezetője, dr. Nagy József, a Megyei Pártbizottság első titkára, Horváth Lajos, a Megyei Tanács elnöke, Borsos János, a Mohácsi Városi Pártbizottság első titkára, Fischer János, Mohács város tanácselnöke, Varga Imre Kossuth-díjas szobrászművész. Ormos Tibor, a Képző- és Iparművészeti Lektorátus igazgatója, Pécs, Mohács, Komló, Szigetvár városok párt és állami vezetői, a járási pártbizottságok első titkárai, tanácsvezetői, a KISZ, p Szakszervezetek, a Hazafias Népfront vezetői, országgyűlési képviselők és a társadalmi szervezetek képviselői.
Az avatóünnepséget a Mecseki Szénbányák Vállalat fúvószenekara a Himnusz hargjaival nyitotta meg, majd Bősze György, a Pécsi Nemzeti Színház művésze, Johannes R. Becher: Lenin, aki fölrázta álmából a világot című versét szavalta. Az ünnepség a Park utcai általános iskola énekkarának műsorával folytatódott Ezt követően Borsos János, a Mohács városi Pártbizottság első titkára köszöntötte a városi Párt, Tanács, valamint g társadalmi és tömegszervezetek nevében az avató ünnepség minden résztvevőjét.
A köszöntőt követően avató beszédet dr. Nagy József, a Megyei Pártbizottság első titkára mondott...."
...Beszédének további részében az avató ünnepségről szólva a következőket mondotta:
— Miért állítunk emlékművet?
Talán azért, amit Majakovszkij ír felejthetetlen költeményében:
„Mit tett ő, ki ő, és honnan való ez a legemberibb ember?
Uljanov rövid életet élt, ismerős végig az útja, de Lenin elvtárs hosszú életét meg kell írni újra éj újra"
Igen, ezért!
Erre vállalkozott, ezt tette Varga Imre Munkácsy- és Kossuth-díjas szobrászművész is, amikor megalkotta a most felavatásra kerülő emlékművet. Azt kereste és azt fejezte ki, amelynek a mi Lenin képünk alapját is alkotnia kell: „nem az emberfölötti eredményekre képes emberről kell bebizonyítani, hogy ő is csak ember, hanem azt kell keresni, mi tesz képessé egy embert olyan cselekedetekre, amelyeket jobb híján emberfölöttinek nevezünk”. Zsebredugott kéz, az ismert sapka, mellény, töprengő, emberközeli arc. Lenin lejön közénk.
Beszédét így fejezte be:
— Most, amikor az alkotást átadom Mohács város közönségének, megköszönöm a művésznek azt, hogy Lenin születése óta eltelt 104 év után, a történelem új fejleményei, a tudomány új vívmányai, az emberi sors új feltételei közepette is változatlan időszerűséggel tudta elénk állítani a gondolkodó és cselekvő Lenint. Azt az embert, akinek gondolkodása és cselekvése iktatta be igazán az emberiséget tulajdon történelmének birtokába. És ezt is kell minden kor emberének megtanulnia ahhoz, hogy tulajdon művének boldog és szabad birtokosa maradhasson. E gondolatok jegyében Lenin emlékművét felavatom és tisztelettel átadom Mohács városának.
Az avatóbeszéd után lehullt a fehér lepel Lenin bronzszobráról az ünneplő közönség nagy tapsa kíséretében. Most tárult csak szemünk elé a fehér márványlépcsőkön álló két és félméteres bronz-szobor, amelynek szép keretet ad a szobor mellett lévő Lenin portréját ábrázoló bronzlemezdomborítású 20 négyzetméteres zászló. A párt, a tanács, a KISZ és a Hazafias Népfront vezetői, képviselői helyezték el ezután az emlékezés és hála koszorúit, majd Bősze György színművész, Székely Dezső: Lenin című versét szavalta. Ezt követően a Szivárvány kamarakórus és a Park utcai általános Iskola énekkarának műsora következett. Az ünnepség az Internacionálé hangjaival ért véget."

Találtam egy tartalmas cikket Rényi András tollából amiben Varga Imre ilyen típusú műveiről ír és ebben szóba kerül ez az emlékmű is.

[...] Példaként csak témám szempontjából legjellegzetesebb politikai művére, az 1974-ben felállított mohácsi Lenin-emlékműre hivatkoznék, amelyen – mint közismert – Varga mintegy megkettőzi tárgyát: a hőst egyszerre mutatja fel propagandisztikus jelképként (mint a külön póznán lobogó zászló monumentálissá fokozott dekoratív profilképét) és hozza hús-vér emberként testközelbe (mint a lépcsőn hanyagul zsebredugott kézzel, szórakozottan lefelé lépkedő életnagyságú figurát). A szobor a „közülünk való” hétköznapi ember személyességét a monumentális propaganda személytelenségével és elidegenedettségével konfrontálja – ugyanakkor a figura eltűnődő, töprengő kifejezése a történelmi feladat kényszerű vállalásának reflexiójává is válik. [...] A cikk és benne a mű leírás folytatódik itt http://www.renyiandras.hu/index.php/emlekezetpolitika/varga-imre-kun-bela-szobrarol

Az emlékművet a rendszerváltás után 1990. november 22-én lebontották. Sajnos eddig nem derült ki számomra, hogy hol vannak pontosan a kompozíció darabjai. Viszont találtam egy képet amin Lenin elvtárs valahol a falnak van támasztva. http://media.photobucket.com/image/moh%2525C3%2525A1cs%20lenin/ericainde/hungary%20-%20mohacs/DSCF2025.jpg Valószínűleg az önkormányzat raktára (telephelye lehet)
Források:
Idézet: Dunántúli Napló, 1974. április 21. (31. évfolyam,108. szám)
További linkek
Vlagyimir Iljics Lenin életrajza: http://hu.wikipedia.org/wiki/Vlagyimir_Iljics_Lenin

Ády műlapja


Közös gyűjteményben
Lenin-szobrok

Cím alapján hasonló

"Lenin-emlékmű" c. alkotás fotói Mohács településről

A belinkelt kép, hátha az idők során eltűnik a link: Forrás: i11.photobucket.com
Feltöltő
Azonosító
69393
Fotózva
2009. október
Feltöltve
2010.10.20. 16:46
EXIF információk...
FUJIFILM / A100
ƒ310/100 • 1/160 • ISO100

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Ády 10.10.20. 16:46
2009. október
A belinkelt kép, hátha az idők során eltűnik a link: Forrás: i11.photobucket.com

Archív fotók

"Lenin-emlékmű" c. alkotás fotói Mohács településről

Feltöltő
Azonosító
250242
Forrás
Dunántúli Napló, 1974. április 21. (31. évfolyam, 108. szám)
Évszám
1974
Feltöltve
2016.08.19. 16:06
Képinfó
Avatást látunk
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Ády 16.08.19. 16:06
1974, Archív felvétel

"Lenin-emlékmű" c. alkotás fotói Mohács településről

Képeslap 1974
Feltöltő
Azonosító
69391
Évszám
1974
Feltöltve
2010.10.20. 16:02
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Ády 10.10.20. 16:02
1974, Archív felvétel
Képeslap 1974

"Lenin-emlékmű" c. alkotás fotói Mohács településről

Orig: Magyar Rendőr
Kép - 67393
Feltöltő
Azonosító
229754
Forrás
fortepan.hu
Feltöltve
2016.01.18. 22:59
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Ády 16.01.18. 22:59
Archív felvétel
Orig: Magyar Rendőr
Kép - 67393

"Lenin-emlékmű" c. alkotás fotói Mohács településről

1980 Forrás: www.adattar.net
Feltöltő
Azonosító
69392
Évszám
1980
Feltöltve
2010.10.20. 16:04
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Ády 10.10.20. 16:04
1980, Archív felvétel
1980 Forrás: www.adattar.net

"Lenin-emlékmű" c. alkotás fotói Mohács településről

Orig: Magyar Rendőr
Kép - 67394
Feltöltő
Azonosító
229756
Forrás
fortepan.hu
Feltöltve
2016.01.18. 23:00
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Ády 16.01.18. 23:00
Archív felvétel
Orig: Magyar Rendőr
Kép - 67394

"Lenin-emlékmű" c. alkotás fotói Mohács településről

Forrás: ilovefiguresculpture.com
Feltöltő
Azonosító
70795
Feltöltve
2010.11.07. 21:07
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Ády 10.11.07. 21:07
Archív felvétel
Forrás: ilovefiguresculpture.com

"Lenin-emlékmű" c. alkotás fotói Mohács településről

IPM cikk részlet Forrás: retronom.hu /Feribá/
Feltöltő
Azonosító
69425
Feltöltve
2010.10.21. 11:22
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Ády 10.10.21. 11:22
Archív felvétel
IPM cikk részlet Forrás: retronom.hu /Feribá/

"Lenin-emlékmű" c. alkotás fotói Mohács településről

Forrás: Saját Budapest folyóirat 1977/11
Feltöltő
Azonosító
76360
Évszám
1977
Feltöltve
2011.01.25. 11:07
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Ády 11.01.25. 11:07
1977, Archív felvétel
Forrás: Saját Budapest folyóirat 1977/11

"Lenin-emlékmű" c. alkotás fotói Mohács településről

Feltöltő
Azonosító
76361
Feltöltve
2011.01.25. 11:07
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Ády 11.01.25. 11:07
Archív felvétel

"Lenin-emlékmű" c. alkotás fotói Mohács településről

Feltöltő
Azonosító
76362
Feltöltve
2011.01.25. 11:08
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Ády 11.01.25. 11:08
Archív felvétel

"Lenin-emlékmű" c. alkotás fotói Mohács településről

Feltöltő
Azonosító
277122
Forrás
Fortepan 118572 sz. kép
Feltöltve
2017.05.09. 22:24
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Neményi Margó 17.05.09. 22:24
Archív felvétel

"Lenin-emlékmű" c. alkotás fotói Mohács településről

Feltöltő
Azonosító
277124
Forrás
Fortepan 118573 sz. kép
Feltöltve
2017.05.09. 22:25
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Neményi Margó 17.05.09. 22:25
Archív felvétel
Összesen 13 fotó

Műlap története

19.06.20. 21:48
A főszerkesztők Példás műlapnak szavazták meg a "Lenin-emlékmű" feltöltésünket!
17.05.09. 22:25
1 új fotót töltöttem a "Lenin-emlékmű" műlaphoz!
17.05.09. 22:24
1 új fotót töltöttem a "Lenin-emlékmű" műlaphoz!
10.11.02. 13:25
Ády publikálta "Lenin-emlékmű" c. műlapját!
Ebben a listában időrendi csökkenő sorrendben nyomon követheted a műlap változásait, bővüléseit és minden lényeges eseményét. Ez a publikus lista minden látogatónk számára elérhető.