Országház - főrendiházi ülésterem dunai folyosó: Könyvnyomdász