Budapest   V.  Veres Pálné  u.  17.
Archív felvételek