"A gannai Szent kereszt felmagasztalása templom szobrászati munkái" műlap-gyűjtemény

A Veszprém megyei Nagygannán (mai nevén Gannán) 1808 és 1818 között felépült Szent Kereszt Felmagasztalása...Teljes szövegA Veszprém megyei Nagygannán (mai nevén Gannán) 1808 és 1818 között felépült Szent Kereszt Felmagasztalása plébániatemplom egyedülálló építészeti alkotás, egyúttal a magyar történelem elválaszthatatlan része: altemploma az Esterházy család temetkezési helye, ahol a mai napig több mint ötven Esterházy (vagy hozzájuk kapcsolódó házastárs) alussza örök álmát. A templom felépítésére a család három ága, a fraknói, a galántai és a tatai Esterházyak adtak megbízást Esterházy Miklós hercegnek (1765–1833) - ő Charles Moreau építészt bízta meg a tervek elkészítésével, akinek többek között a család kismartoni kastélyának mai kinézetét is köszönhetjük. Moreau a római Pantheon alakzatait vette alapul tervének elkészítéséhez, ezt építette meg Joseph Engel bécsi építőmester, és született meg a magyarországi neoklasszicizmus első egyházi épülete. A templombelső szobrászati díszítésére az ugyancsak bécsi illetőségű Joseph Klieber kapott megbízást; a felügyeletével és tanítványai közreműködésével elkészült szobrászati munkákat az épület befejezésekor helyezték el. A gyűjtemény a hat homokkő szobrot és a négy márvány domborművet mutatja be.Kevesebb szöveg