A jászberényi Római katolikus főtemplom története

 
A jászberényi Római katolikus főtemplom története

Műemlék épület

A mai templom helyén a középkorban is templom állott mégpedig ellenkező irányú szentélye nézett a mai torony felé. Építési idejét nem ismerjük, de okmányszerű adat van arról, hogy 1332-ben már állott. A templom ebben az időben csúcsíves stílusú lehetett.
Az 1560-as években felét a protestánsok használják.
1624-ben a hatvani török kádi megengedi, hogy a jászberényiek a düledező templomukat kijavíthassák. Ez a javítás és a templom kőkerítéssel való körbevétele 1639-ben fejeződik be, felszentelése pedig 1649-ben történik meg.
1651-ben leég, újjáépítik.
1663-ban a templom kőkerítésének kijavítására kapnak engedélyt a törököktől.
1685-91 között újjáépítik, és kibővítik a templomot.
1722-ben a déli oldalán új tornyot építenek.
1735-ben oldalhajóval és mellékszentéllyel bővítik a templomot.
1759-61-ig Mayerhoffer András (János) tervei szerint megépül a mai barokk torony. A kőfaragó munkákat Conti Lipót pesti mester készítette. A templom ekkor válik a mai irányúvá.
1772-ben földrengés ledönti a régi templomot.
1774-82 között Jung József tervei alapján megépül a mai templom íves csatlakozással a toronyhoz.
1802-ben a torony díszes sisakot kap (Karbetter József pesti ácsmester műve)
1805-ben Pollack Mihály tervei alapján klasszicizáló stílusú tabernákulum készül a főoltárra.
1883-ban Goldatics Ferenc megfesti Rómában a főoltárképet.
1883-ban restaurálják a templomot.
1894-ben épül a mai oszlopos kerítés a régi kőkerítés helyett.
1909-ben újabb tatarozás, ekkor festi a mennyezet képeket Szirmai Albert-
1956-ban a toronysisak és a templom tetőzetének egy része leég.
1957-ben a torony ideiglenesen sátortetőt, a templom palatetőt kap.
1968-69 A toronysisak újjáépül az egész templom külsejét és a plébániát felújítják. Új szembenéző oltár készül. Mindezeket a helyiek áldozatkészsége tette lehetővé, Dr Tajti Lajos kanonok plébános idejében
Bejegyzés megtekintés:

Hozzászólások

Hozzászólás írása...