Tősér János (1913-2017) szobrászművész, rajztanár - a Tanár úr

„Ha író volnék, megírnám az életemet”, nyilatkozta 2016-ban Tősér János. Alkotásai közül sokat megismerve, érdekelni kezdett életpályája. Életrajzi könyve hiányában, a róla szóló hírekből, újságcikkekből, könyvrészletekből próbáltam meg életének állomásait, sikereit, nehézségeit nyomon követni.
Tősér János 1913-ban szeptember 21-én, az Osztrák-Magyar Monarchia polgáraként született Jászárokszálláson, hatodik gyermekként a családjában. Kezdetben nem érdeklődött a művészeti pálya iránt. Tizennégy évesen az üveges szakmát akarta kitanulni. Apja egy időben Pesten napszámos volt, s így Budapesten járt középiskolába. Mikor ott rajzolgatott, tanárai felfigyeltek tehetségére. Javaslatukra jelentkezett a Lónyai utcai Mintarajz Szakiskolába. Tanult az Iparművészeti Főiskolán, elvégezte a Képzőművészeti Akadémiát is, ahol az udvaron dolgozó kőfaragóktól a kőfaragó mesterséget is elsajátította. Nappal tanult, s a költségei előteremtésére éjszaka dolgozott. [2]

Már főiskolai tanulmányai alatt is tevékenyen részt vett Jászárokszállás művészeti életében, mely az 1930-as években különös fellendülésnek indult. Tősér János még főiskolás éveit töltötte, mikor már Barócsi Antal helyi festőművész falusi szülőházában kialakított egyszerű műtermében, időnként dolgozhatott. Ekkor készített két reliefet, melyeket bronzba öntve a Kóczián-család síremlékére helyeztek fel. Pályája kezdetén épületdíszek elkészítésével foglalkozott. Egyike első homlokzati munkáinak a jászberényi főposta épületén a bejárat feletti magyar címer és mellette két angyalka. Ma már ezek nem láthatóak. Az ő munkái a jászárokszállási művelődési ház (ma Petőfi Sándor Műv. Ház) ornamentális díszei, melyekből a tetőn lévő két váza megalkotása sok álmatlan éjszakájába került, valamint szemben a nagyfogadó homlokzati díszei. Megtervezte a jászárokszállási országzászlót, melyet 1935-ben felavattak, majd 1945-ben elbontottak. Az 1930-as években egyre divatosabbá, elterjedtebbé váltak az épületek homlokzati díszei, Tősér Jánosnak is egyre több ilyen munkája lett. E homlokzati díszítőelemeket többnyire a helyi Schwarcz Endre műköves műhelyében készítette el. [10] [2]

Mikor szükségessé vált saját műterem léte Jászárokszálláson, egy volt borbélyműhely utcára nyíló kis épületét bérelte ki, s még mindig a 30-as években járunk. A szimpatizánsok, érdeklődők, segítők, egyre gyakoribb vendégek lettek a kis műteremben, melynek falait és padlózatát egyre nagyobb mértékben borították be a vázlatok, festmények és szobrászati alkotások. Tősér János inkább a szobrászat területén munkálkodott, de tehetséges festő barátai is gyakran megjelentek nála, s alkotásaikat a környező áruházak kirakataiba helyezték ki, melyek valóságos képtárrá váltak. [10]

Több munkája született egyházi témában is, köztük a Lourdi barlang, az eredetileg ahhoz készült, de túl nagyra sikerült Mária két méteres szobra, a kedves gyermekangyalok megújítása rk. templom oldalbejárata felett. A Jászapáti rk. templom két tornya közti párkányon álló Gábriel arkangyal, és a templom kertjében Mária megkoronázása, Szentháromság emlékmű szoborcsoportjának újrafaragása. Ide sorolnám a Jászárokszállási tanyavilágban megtalálható három szép kőkeresztjét, a Mészely-keresztet (1939), a Nagyárki tanyasi iskola kőkeresztjét (1936) és a Négyszállási tanyasi iskola kőkeresztjét, Ördög Emánuel kőkeresztet (1936). Ezen keresztek Tősér János tervei alapján, az ő Jézus és Mária szobraival, Juhász Géza helyi kőfaragó sírköves segítségével valósultak meg. Ugyanezen időben lehetett a helyi temetői Kupolás kereszt korpuszának újrakészítése is általa (Emlékképek 2000).[1] [7]

A II. világháború az ő életébe is közbeszólt. A háború után, valószínűleg saját házában lehetett az a helyiség, melyet műteremként használva folytatta szobrászi munkáját Tősér János. S születtek sorban alkotásai, köztük világháborús emlékmű, emléktábla, Horthy-szoborpályázat. Ez utóbbin 1942-ben 2. helyezést ért el pályamunkájával, melyről a bírálóbizottság, a „méltán feltűnést keltő, brilliánsan leegyszerűsített formát” és a repülés kihangsúlyozását emelte ki. [5] [30]

Jelentős állomásának érzékelem a szobrász művészetében az 1955-ben készített Vásárhelyi Pál-mellszobrát. Ez a szobor egy 1955. évi szolnoki kiállításon, a Magyar Képző-és Iparművészek Szövetségének Szolnok megyei munkacsoportja éves kiállításán szerepelt először. E kiállításról Háy Károly László (1907-1961) művészeti író, Munkácsy-díjas festő, grafikus, díszlettervező, egyetemi tanár, írt értékelő cikket a Szabad Művészet folyóiratban. Ebben olvashatunk Tősér János Vásárhelyi Pált ábrázoló mellszobráról is. Értékelése szerint a Tisza szabályozójának mellszobra „nagyon jól jellemzi a lelkes úttörő és a higgadt mérnök egyéniségének kettősségét. Formaadása kissé hideg, klasszicizáló, amit indokolhat, hogy kőben való kivitelezésre szánta és mindenképpen nagy fejlődést jelent a művész korábbi modorosságához képest.” Ez az értékelés a szobrász, művészi fejlődését sugallja. A kiállításon megcsodált gipsz-szobrot közóhajként bronzba öntötték, felállították és 1957.április 13-án leleplezték a róla elnevezett szolnoki közgazdasági középiskola előkertjében. [22] [23]

Elkészítette carrarai márványból Magyarország Nagyasszonya-szobrát, melyet Máriácska-szobornak is neveznek, a Farkasmályi pincesorhoz, ahol Gyöngyösről több ezer ember talált védő menedéket a háború alatt. Majd sorra születtek meg nagyméretű angyalszobrai, és további síremlékei a helyi temetőben. Kiemelkedő alkotásai a Deák Ferenc dombormű, Széchenyi István dombormű, és 2016-ban, 103 éves korában, a Csörsz-vezér szobra, mind jelentős szép alkotása. Ez utóbbi szobornál is, mint több megalkotott szobrai kőbe faragásánál közreműködtek Ördög Gábor és Ördög László jászárokszállási kőfaragók. [1] [2]

Tősér János szobrászművészi munkásságának csúcsaként vélem, a Jászárokszállás főterén látható Csőrsz vezér szobrát, ezért ennek megvalósításáról itt külön is írok. Tősér János sok alkotása díszíti városát, ezért a városért végzett munkássága elismeréséül 2013-ban, 100 éves korában, a Jászárokszállás Városért-díjat kapta meg. E díj átvételekor elhatározta, hogy elkészíti a városa jelképének számító Csörsz-vezér életnagyságú szobrát. A szobor kisplasztikáját be is mutatta a Jászvidék-havilap 2013. májusi számában. A kisplasztikákból öt remekművet formált, melyből hármat már elajándékozott. Csörsz avar királyról – akinek a nevéhez leginkább a Jászságban is elterjedt Csörsz-árok mondája köthető –, sokat olvasott, viszont elmondása szerint az sehol nincs leírva, milyen volt a ruhája színe, így fehéren hagyta. Neki mindig fehér marad.

Eredetileg szerette volna 100. születésnapjára, 2013. szeptember 21-re, elkészíteni a szobrot. Kitartásának és munkabírásának köszönhetően a szobor életnagyságú gipszmintája 2013. augusztusában már készen állt. Ekkor már várták a támogatók anyagi hozzájárulását a szobor végső megvalósításához. A szobor végül 2016-ra készült el, amikor a júliusban, Jászárokszálláson tartott XXII. Jász Világtalálkozó alkalmából, a kész szobor, a kisplasztikájával együtt kiállításra is került. Ezután, Csörsz-vezér szobrát a Petőfi Művelődési ház előtti zöldsávban, a város központjában helyezték el. Avatása 2016. augusztus 20-án történt meg. A szobor műkőbe öntését Ördög László és Ördög Gábor, jászárokszállási kőfaragók végezték, nevüket a szobor talapzatán olvashatjuk. E kőfaragók e szobornál is, mint több alkotás kőbe faragásában, műkőbe öntésében, közreműködtek. [24] [25] [26]

Csörsz vezér szobrát arra a talapzatra helyezték el, amelyen a nyolcvan évvel azelőtt felavatott országzászló is állt, melynek tervezésében, és felavatásában fiatal szobrászművészként és tanárként tevékenyen részt vett. [47]

Szobrászi munkája mellett tanított is majdnem a kezdetektől. Sokáig diploma nélkül dolgozott, de később mégis lediplomázott a szegedi tanárképző főiskola rajzszakán. Az évek teltével az alkotásai mellett, egyre nagyobb hangsúlyt kapott pedagógiai munkássága, melynek során alkotási tehetsége is megjelent. Pedagógusi tevékenységét 1964-ben az Oktatásügyi Minisztérium is elismerte, megkapta az Oktatásügy Kiváló dolgozója kitüntetést. Az ipari iskolában szakrajzra; a polgári fiúiskolában rajzra és mértanra, ábrázoló geometriára; az általános iskolában – nyugdíjba vonulásáig – rajz-gyakorlati-politechnika tantárgyakra oktatta diákjait a város Tanár ura. Újítási pályázaton, matematikai tárgyú pályázatokkal díjakat nyertek. Irányításával, gimnáziumi tanulói prototípus alapján, kémiai segédeszközöket készítettek az iskola számára, mely tevékenységük más tantárgyakra, eszközökre és javításokra is kiterjedt. [1] [2] [13]

„De többet, nagyobbat, újabbat”, nyilatkozta, elmesélve, hogy hogyan jutott el a kerámiához. Kísérletek, mintadarabok, égetőkemence-készítése, sok kísérletezés, repesztett technika megtanulása. Ezek birtokában, megszervezte az iskolai kerámia szakkört. A tanulók által kedvelt kerámia szakkör országos hírű lett, többször kapott meghívást folklór fesztiválokra, a szakköri tagok díjakat is nyertek. [3]

Olvastam, hogy szeretett volna nagy művész lenni, maradandót alkotni. Tősér János Jászárokszálláson maradt, és visszatekintve kimondható, hogy maradandót alkotott. Örömmel végzett pedagógusi munkája során nemzedékeket tanított, köztiszteletnek örvendett. Pedagógusi munkája mellett, a "tanár úr", szobrászi munkáját is folytatta, melynek eredményeként Jászárokszálláson és a megye településein számos köztéri alkotása megtalálható.

Tősér Jánost 103. születésnapja alkalmából a jászárokszállási városháza dísztermében köszöntötték 2016. szeptember végén. [47]

Tősér János, Jászárokszállás legidősebb polgára, 2017-ben már nem tudott részt venni a XVIII. Árokszállási Nyár kiállításain, melyeknek korábban állandó résztvevője volt, Tősér János bácsi 103 éves korában, 2017. július 02-án, Jászárokszálláson, elhunyt. [21]

Tősér János (1913-2017) szobrászművész, rajztanár, a jászárokszállási temetőben nyugszik.

Tősér János kitüntetéseiről, alkotásairól és kiállításairól az alábbiakban olvashatunk.:

Munkásságát életében kitüntetésekkel ismerték el:

1964-ben az Oktatásügy Kiváló Dolgozója [2]
2001-ben, a Millenniumi évben, „Jubileumi Emlékplakett" kitüntetettje [28]
2013-ban, Jászárokszállás Városért elnevezésű kitüntetésben részesült. [28]
2017-ban, Jászárokszállás díszpolgára [28]

Tősér János szobrászművész munkái:

1932? Két reliefet, bronzba öntve a Kóczián-család síremlékére, Jászárokszállás [10]
1934? ornamentális homlokzati díszek, emeleti ablakok mellvédjein díszítőelemek, Jászárokszállás, ma: Petőfi Művelődési ház [1]
1934? két váza az épület tetején a párkányzaton, Jászárokszállás, (Petőfi Művelődési Ház) [2]
1934? Nagyfogadó homlokzati díszei (valószínűleg a fő téri Csörsz vezér szálloda épülete) Jászárokszállás [3]
1934? Barokk épület ablakkeretei, Gyöngyös, főtemplom közelében [16]
1935 Főposta bejárata feletti kő, kis-magyar címer, két gyermekangyalkával (ma már nem látható), és két bejárati műkőoszlop, római fejrésszel, Jászberény (ma: 1.sz. Posta) [5] [16]
1935 Országzászló talapzat tervezése (1945-ig állt a helyén.) [1] [5]
1936 Kőkereszt a (elbontott) Nagyárki tanyasi iskolánál [7] [6]
1937 (1956) Szent Flórián szobor, tűzoltó szertár fölött, Jászárokszállás [1] [6]
1938 I. világháborús emléktábla az Ipartestület épületében [6]
1939 Címer és kővázák, (volt) Pénzügyőri laktanya, Jászberény, Nagykátai út [16]
1939 Mészely-kereszt a Jászágói úton [7] [6]
1939 Kőkereszt a Négyszállási (elbontott) tanyasi iskolánál [7]
1939? Korpusz újrakészítése a Kupolás kereszten, Jászárokszállás, temető [7]
1939 Lourdi-barlang megalkotása, tervvel, Jászárokszállás, templomkert [4] [20]
1939 Mária szobor a Zárda kertjében, Jászárokszállás, Zárda-kert [7]
…..Gábriel arkangyal újrafaragás, Jászapáti, rk. templom két tornya között [1]
….,Mária megkoronázása, Jászapáti, rk. templom előtt [1]
…..Szent János szobor felújítása , Nagyfüged, rk. templom előtt [1] [2]
…..Lovasszobor-terve, Visznek )nem találtam nyomát, hogy megvalósult volna) [16]
1940 I. Világháborús emlékmű, Karácsond [6]
1941 Emléktábla kézi véséssel, márvány, Jászárokszállás, Széchenyi Általános Iskola [5] [12]
1942 (2012) Jászo Fellner Tivadar emléktábla, Jászapáti gimnázium előcsarnokában [17]
1942? Női fej, Jászárokszállás Anno Galéria 2014.szeptember 22.i bejegyzéséből: [45]
1943 Horthy István halálának emlékére, szoborpályázaton 2. hely. [5] [30]
1947? Máriácska-emlékmű, Magyarország Nagyasszonya, márvány, Farkasmályi borpincék [1] [8]
1947? Auschwitz emlékmű, zsidó temető, Jászárokszállás [9]
1950? Fájdalmas nő a keresztnél, sírszobor, Demény-család, Jászárokszállás, temető [5]
1950? Márvány angyal síremlék I (Ördög Mancika síremléke) , Jászárokszállás, temető [6]
1954? Márvány angyal síremlék II. Jászárokszállás, temető [5]
1956 Damjanich szobor (emlékmű) restaurálásban részvétel [1] [11]
1956 ’56-os pályamű, nem valósult meg [44]
1957 Kisgyermek szobra, Jászárokszállás, temető [5]
1957 Vásárhelyi Pál szobra, Szolnok [1] [6]
1959 Két sportoló szobra a Jászárokszállási sportkör öltözőjébe [46]
1959 Tanácsköztársasági emléktábla, bronz dombormű, Szolnok [6]
1961 Az űr meghódítása c. kisplasztika [15]
1968 Székely Mihály dombormű, Jászberény [6]
1989 II. világháborús emlékmű, Jászdózsa [1] [6]
1989? Jászdózsa címeren [1]
1989 I.-II. világháborús emlékmű, Tarnazsadány [2]
1999? Gyermekangyalok a rk. templom oldalbejáratai felett, Jászárokszállás [4] [5] [16]
2001? Jászárokszállás Város emlékplakett [5] [28]
1990 Holokauszt emlékmű a zsidó temetőben, Jászárokszállás [7]
1991 Világháborús emlékmű, rajta: bronz dombormű, térdelő, imádkozó nő, Gyöngyössolymos [18] [19]
2000 (1863)? Árokszállási Szabad Jászok címere a Városháza falán [1] [20]
2003 Deák Ferenc dombormű, Jászárokszállás, Deák F. Gimnázium [1] [6]
2006 Emlékplakett 1956-2006, 50. évfordulóra. [5]
2012 Széchenyi István dombormű, Jászárokszállás, Széchenyi Általános Iskola [1] [6]
2016 Címer, Jászárokszállás, Széchenyi Általános Iskola [5]
2016 Csörsz vezér szobra, Jászárokszállás (kőfaragók közreműködésével) [2] [6]

Kiállítások:
Tősér János alkotásaival kiállításokon szerepelt. Az 1940-50-es években a Műcsarnokban, Jászberényben, Szolnokon. Később főleg szülővárosában, ahol a kiállítások állandó szereplője volt. Ezekből sorolok fel, a megtalált korabeli újságcikkek alapján:

1941 Jászsági képzőművészek kiállítása, Jászberény [31]
1942 Jászsági Képzőművészek VII. kiállítása, márványba faragott portré, és további, finoman kidolgozott művek, Jászberény [32]
1942 „A magyar művészetért” mozgalom kiállítása a Műcsarnokban, Tárogatós legény kis bronzszobor, Budapest [33]
1942 Háziipari tanfolyam kiállítása, Tősér János fafaragásra tanított tanyasi kiállítói [34]
1954 a megye képzőművészeinek kiállítása, Szolnok, Városi Tanács nagyterem [35]
1955 A Magyar Képző-és Iparművészek Szövetségének Szolnok megyei munkacsoportja éves kiállítása, (Vásárhelyi Pál gipsz mellszobra) Szolnok, Úttörőház [36]
1956 Kiállítás a Damjanich Múzeumban, Vásárhelyi mellszobor gipsz, Szolnok [37]
1961 Falvak kulturális seregszemléje, Jászárokszállás [38]
1977 Szolnok megye képzőművészei között, Vízgépészeti Vállalat termében, Kunhegyes [39]
1984 Papi Lajos szobrászművész kisgalériájában, Kisujszállás [40]
2001 Millenniumi rendezvények kiállítás, Jászárokszállás, Petőfi Művelődési ház [41]
2006 A város napja kiállítás, Tősér János művei, fafaragásai, kisplasztikái, közöttük a Jászkapitánnyal, Jászárokszállás, Petőfi Művelődési ház [42]
2011 Húsz éves városi jubileumi kiállítás, Jászárokszállás, Petőfi Művelődési Ház [43]
2016 „A szabadság 60 éve” kiállításon részvétel, a jászárokszállási gimnáziumban [29]
2016 A kész Csörsz vezér szobor és kisplasztikája kiállítása, XXII. Jász Világtalálkozó, : Jászárokszállás [26]

Források:
[1] Jászvidék, Jászárokszállás város közéleti havilapja, 2013.április 26.: https://www.jaszarokszallas.hu/?module=news&action=getfile&fid=83562
[2] Ha író volnék, megírnám az életemet, Berénycafé 2016.10.16.: http://jku.hu/2016/10/26/ha-iro-volnek-megirnam-az-eletem/
[3] Bemutatom Tősér Jánost: Szolnok Megyei Néplap 1965.07.10.: https://library.hungaricana.hu/hu/view/SzolnokMegyeiNeplap_1965_07/?query=t%C5%91s%C3%A9r%20j%C3%A1nos&pg=56&layout=s
[4] Homlokzat felújítása, Római katolikus templom, Jászárokszállás, Városi Könyvtár honlapja: http://jaszcorvina.wplanet.hu/Konyvtar/24/
[5] Jászárokszállás Anno Galéria: 2017.július 20-i bejegyzés: In memoriam Tősér János: https://www.facebook.com/J%C3%A1sz%C3%A1roksz%C3%A1ll%C3%A1s-Anno-Gal%C3%A9ria-658237047566080/
[6] Tősér János köztéri alkotásai: https://www.kozterkep.hu/alkotok/megtekintes/3232/toser-janos
[7] Emlékképek, fejezetek Jászárokszállás történelméből I.-II.-III. (2000-2003)
(8) Magyarok Nagyasszonya, a Farkasmályi pincesornál: http://tortenetekkepekkel.blogspot.com/2018/01/farkasmaly.html
[9] Auschwitz-emlékmű, Temetkezési szokások Jászárokszálláson: Honismeret 1996:előfizetéses: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Honismeret_1996/?query=t%C5%91s%C3%A9r%20j%C3%A1nos%20szobr%C3%A1sz&pg=527&layout=s
[10] Művészi élet a harmincas évek végén Jászárokszálláson (Tősér Béla): Emlékképek, fejezetek Jászárokszállás történelméből II. (2003)
[11] Damjanich-szobor restaurálása 1956: Szolnok megyei Néplap 1983.07.06-i száma: https://library.hungaricana.hu/hu/view/SzolnokMegyeiNeplap_1983_07/?query=t%C5%91s%C3%A9r%20j%C3%A1nos%20szobr%C3%A1sz&pg=44&layout=s
[12] Széchenyis márványtábla a szobrász saját kézi vésésével: http://szechenyiiskola.sulinet.hu/2011_2012/keptar_megemlekezes.html
[13] „Applikátor” és „Együttműködés” díjazott újítási pályaművek: Köznevelés 1968.01.26.: előfizetéses: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Kozneveles_1968/?query=t%C5%91s%C3%A9r%20j%C3%A1nos%20&pg=49&layout=s
[14] Kémiai szemléltető eszközök készítése: Szolnok Megyei Néplap 1965.11.06-i szám: https://library.hungaricana.hu/hu/view/SzolnokMegyeiNeplap_1965_11/?query=k%C3%A9miai%20%2C%20t%C5%91s%C3%A9r%20j%C3%A1nos&pg=26&layout=s
[15] Az űr meghódítása c. kisplasztika, 1961: A hazáért 1961.04.26.: előfizetéses: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Hataror_1961/?query=t%C5%91s%C3%A9r%20j%C3%A1nos%20szobr%C3%A1szm%C5%B1v%C3%A9sz&pg=300&layout=s
[16] 100 évesen is aktívan: Jászvidék, Jászárokszállás város közéleti havi lapja 2012.10. 26.: https://www.jaszarokszallas.hu/?module=news&action=getfile&fid=79293
[17] Jászo Fellner Tivadar emléktábla 1942 (2012): Jászapáti gimnázium: Tiszaföldvár Városi Könyvtár: http://www.zounuk.hu/tiszafoldvar/en/node/9184
[18] Világháborús emlékmű Gyöngyössolymos: https://www.gyongyossolymos.hu/wp-content/uploads/2017/07/VEGSO_SOLYMOSI-MOZAIk_7-sz%C3%A1m_JULIUS_2017_0702_16-oldal-korrektura-1.pdf
[19] Világháborús emlékmű felújítás, leírás, Gyöngyössolymos: http://www.elsovilaghaboru.com/centenariumiemlekbizottsag/hu/emlekmuvek
[20] Lourdi-barlang, Jászárokszállás: http://jaszvilagtalalkozo.hu/index.php/hasznos-informaciok/jaszarokszallasrol?start=2
[21] Tősér János, Jászárokszállás legidősebb polgára, 103 éves korában elhunyt.: Berénycafé: http://jku.hu/2017/07/11/csaladi-hetvege-arokszallason/
[22] Vásárhelyi-mellszobor kiállításon: Szabad Művészet 1955.10.01.: előfizetéses: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/SzabadMuveszet_1955/?query=t%C5%91s%C3%A9r%20j%C3%A1nos%20szobr%C3%A1sz&pg=522
[23] Vásárhelyi-mellszobor bronzba öntve, felavatva: Szolnok Megyei Néplap 1990.05.15.: https://library.hungaricana.hu/hu/view/SzolnokMegyeiNeplap_1990_05/?query=t%C5%91s%C3%A9r%20j%C3%A1nos%20&pg=131&layout=s
[24] A kisplasztika gipszbe öntve: Jászvidék, Jászárokszállás város közéleti havi lapja 2013. május 31-i száma: https://www.jaszarokszallas.hu/?module=news&action=getfile&fid=84330
[25] Az életnagyságú Csörsz vezér szobor gipszben: Jászvidék, Jászárokszállás város közéleti havi lapja 2013. augusztus 30-i száma: https://www.jaszarokszallas.hu/?module=news&action=getfile&fid=86038
[26] A kész Csörsz vezér szobor és kisplasztikája kiállítása, XXII. Jász Világtalálkozó, : Jászvidék, Jászárokszállás város közéleti havi lapja 2016. július 29-i száma: https://www.jaszarokszallas.hu/?module=news&action=getfile&fid=105343
[27] Csörsz vezér szobrának avatása: Gyöngyös TV honlapja 2016. augusztus 24-i beszámolója: https://gyongyostv.hu/28594-csorsz-vezer-szobrot-avattak-jaszarokszallason/
[28] Városunk kitüntetettjei, Jászárokszállás: https://www.jaszarokszallas.hu/?module=news&action=show&nid=89041
[29] „A szabadság 60 éve” kiállítás a jászárokszállási gimnáziumban, 2016
http://www.jaszdeak.sulinet.hu/56-os%20megemlekezes.html
[30] „vitéz Horthy István” szoborpályázaton 2. hely: Képes Sport 1943.07.06.: előfizetéses: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/KepesSport_1943_2/?query=horthy%20istv%C3%A1n%2C%20t%C5%91zs%C3%A9r%20j%C3%A1nos&pg=2&layout=s
[31] Jászsági Képzőművészek kiállítása 1941., Jászberény: Szépművészet 2. 1941/6.: előfizetéses: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/MTA_Szepmuveszet_1941/?query=t%C5%91s%C3%A9r%20j%C3%A1nos%20&pg=256&layout=s
[32] Jászsági Képzőművészek VII. Kiállítása 1942., Jászberény: Szépművészet 3. 1942/6: előfizetéses:
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/MTA_Szepmuveszet_1942/?query=t%C5%91s%C3%A9r%20j%C3%A1nos%20&pg=266&layout=s
[33] „A Magyar Művészetért” mozgalom kiállítása a Műcsarnokban, 1942.: előfizetéses:
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/MTA_Szepmuveszet_1942/?query=t%C5%91s%C3%A9r%20j%C3%A1nos%20&pg=305&layout=s
[34] Háziipari kiállítás Kecskeméten 1942 http://misc.bibl.u-szeged.hu/2107/1/magyar_lelek_005_006_284-286.pdf
[35] A megye képzőművészeinek kiállítás a szolnoki városi tanács nagytermében, Szolnok Megyei Néplap 1954.11-05.: https://library.hungaricana.hu/hu/view/SzolnokMegyeiNeplap_1954_11/?query=t%C5%91s%C3%A9r%20j%C3%A1nos%20&pg=16&layout=s
[36] A Magyar Képző- és Iparművészek Szövetségének Szolnok megyei munkacsoportja éves kiállítása(Vásárhelyi Pál gipsz mellszobra): Szabad Művészet, 1955.10.01.: előfizetéses:
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/SzabadMuveszet_1955/?query=t%C5%91s%C3%A9r%20j%C3%A1nos%20&pg=522&layout=s
[37] Kiállítás Damjanich Múzeumban, Vásárhelyi Pál gipsz-szobra, 1956.: Szolnok Megyei Néplap 1990.05.15.:
https://library.hungaricana.hu/hu/view/SzolnokMegyeiNeplap_1990_05/?query=t%C5%91s%C3%A9r%20j%C3%A1nos%20&pg=131&layout=s
[38] Kulturális seregszemle, jászsági falvak alkotói, Tősér János vezette képzőművészeti szakkör részvétele: Szolnok Megyei Néplap 1961.12.01.:
https://library.hungaricana.hu/hu/view/SzolnokMegyeiNeplap_1961_12/?query=t%C5%91s%C3%A9r%20j%C3%A1nos%20&pg=2&layout=s
[39] Munkahelyi tárlat, Kunhegyes, Szolnok Megyei Néplap1977.05.24.:
https://library.hungaricana.hu/hu/view/SzolnokMegyeiNeplap_1977_05/?query=t%C5%91s%C3%A9r%20j%C3%A1nos%20&pg=167&layout=s
[40] Papi Lajos szobrászművész kisgalériájában, Kisujszállás, Új Tükör 1984.08.26., előfizetéses:
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Tukor_1984_07-09/?query=t%C5%91s%C3%A9r%20j%C3%A1nos%20&pg=387&layout=s
[41] Millenniumi rendezvények kiállítása 2001, Jászárokszállás, Szolnok Megyei Néplap 2001.04.26.:
https://library.hungaricana.hu/hu/view/SzolnokMegyeiNeplap_2001_04/?query=t%C5%91s%C3%A9r%20j%C3%A1nos%20&pg=281&layout=s
[42] A Város Napja kiállítása, Tősér János fafaragások: Szolnok Megyei Néplap 2006.04.26.:
https://library.hungaricana.hu/hu/view/SzolnokMegyeiNeplap_2006_04/?query=t%C5%91s%C3%A9r%20j%C3%A1nos%20&pg=366&layout=s
[43] Húsz éves a város, jubileum, kiállítás: Jászárokszállás, Petőfi Műv. Ház.: Szolnok Megyei Néplap 2011.04.28.
https://library.hungaricana.hu/hu/view/SzolnokMegyeiNeplap_2011_04/?query=t%C5%91s%C3%A9r%20j%C3%A1nos%20&pg=354&layout=s
[44] 56-os pályamű, Jászárokszállás Anno Galéria 2014. október 23-i bejegyzés, https://www.facebook.com/658237047566080/photos/a.802718159784634/801259939930456
[45] Női portré, Jászárokszállás Anno Galéria 2014. szeptember 22-i bejegyzés: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=784270851629365&id=658237047566080
[46] Két sportoló szobra a jászárokszállási sportegyesület öltözőjébe
Szolnok Megyei Néplap 1959.11.11.: https://library.hungaricana.hu/hu/view/SzolnokMegyeiNeplap_1959_11/?query=T%C5%91s%C3%A9r%20J%C3%A1nos%20szobr%C3%A1sz%20k%C3%A9t%20sportol%C3%B3%20szobr%C3%A1t%20&pg=57&layout=s
[47] A 103 éves Tősér János köszöntése: Szoljon hírportál, 201610.02.: https://www.szoljon.hu/jasz-nagykun-szolnok/kultura-jasz-nagykun-szolnok/amig-csak-bir-ujabb-alkotasokat-keszit-a-103-eves-szobrasz-686122/
Bejegyzés megtekintés: