Szép Béla (1893-1970) iparművész

Szép Béla iparművész alkotói pályáját, életrajzát lexikonokból nem ismerhetjük meg, ezért megpróbáltam az elérhető forrásokból azt összeállítani, hogy emléket állíthassak egy elfelejtett fafaragó iparművész életének.
Szép Béla asztalos, fafaragó, iparművész 1893-ban született Cegléden. Tizenöt éves korában a budapesti Magyar Királyi Iparművészeti Iskola növendéke, az esti tanfolyamok csoportjában. Az iskolai értesítőben szereplő jelzés szerint ezen iskolából kimaradt, okát nem ismertetik.

Az 1910-es években Szép Béla valószínűleg elvégezhetett egy tanítóképzőt, mert 1922 előtti években az ózdi gyári iskolában tanított, s ebben az iskolában kezdett szobrászattal foglalkozni. Ezután Budapestre került, mert 1922-ben már budapesti szobrászként vett részt a Nemzeti Szalon kiállításán, ahol faszobrai nagy elismerést nyertek. 1923-ban, az április 21.-23. között Ózdon rendezett amatőr képző- és iparművészeti kiállításra már budapesti szobrászként küldött néhány faszobrot gyűjteményéből.
Mindezt a Magyar Jövő 1923. április 29-i számában olvasható újságcikkből következtethetjük.

Legközelebb 1925-ben, harminckét éves korában találkoztam a nevével egy régi újságcikkben, mint aranyéremmel kitüntetett faszobrocskái kiállítójaként. Ezután, 1944-ig találtam újságcikkeket arról, hogy több kiállításon sikerrel vett részt, melyeket a következőkben fel fogok sorolni. Ezekből az egyik legérdekesebbek az 1927. évi szentesi Tiszavidék kiállításon szereplő faragott kis faszobrai, mert ezeket a forrásnak köszönhetően név szerint megismerhetünk: kaszás, öregasszony fej, imádságos asszony, vető paraszt, öreg paraszt és lovas. Sajnos ezekről a sikeres szobrokról fénykép nem maradt fenn, s hollétük is ismeretlen. Kiállításokról, aranyéremről, jutalmazásról, nemes ízlésű faragásokról olvashatunk, de ezekről csak az újságcikk maradt fenn, fénykép nem.

Jelentős munkájának tekinthető az 1938-ban hársfából kifaragott tíz, 70-80 cm-es nagyságú harangjáték figura is, Budapest II., Keleti Károly utcai Krisztus Király-templom tornyába,
melyeket Gecső Sándor szobrász szobrai után készített.

További jelentős munkái a Farkasréti temetőben, az 1930-40-es években készített nagyméretű sírkeresztjei, melyekről Tóth Vilmos: A farkasréti temető története c. könyvében írja, hogy „a régi Farkasréti temető síremlékeinek speciális csoportját jelentik.”

1940-ben, fatárgyak kiállításával szerepelt a VII. Milánói Nemzetközi Iparművészeti Kiállításon, a VII. Triennálén. 1944-ben sikerrel szerepel a VII. Nemzeti Kiállításon feszület és szárnyas oltár alkotásaival.

1944 után, ötvenéves kora éveiben, az archív újságcikkekben szereplő, Szép Béláról szóló kiállítási hírek megszüntek. Egy érdekes hirdetést találtam viszont 1964-ból. Ebben Szép Béla által tölgyfából készített 11 darabos magyaros, művészi kombinált szobabútort hirdetnek eladásra. Ebből arra gondolok, hogy idősebb korában lehetséges, hogy bútorasztalos munkával, s talán ajándéktárgyak készítésével foglalkozott, ezekből biztosította jövedelmét. Ezt a feltételezést az is alátámasztja, hogy 1948-50-ben, a telefonkönyvekben, a budapesti XII. kerületi Böszörményi úton, mint iparművész és asztalos mester szerepel. Feltételezhető talán, hogy készített továbbra is kisebb szobrokat is, s azokat a Művészeti Alapnál zsűriztetve értékesítette.

Szép Béla budapesti iparművésznek tekinthető. Az iskolás évei után Budapestre került, erről a források tanúskodnak [1]. Lakhelyeiről a forrásokban lehet olvasni, köztük az 1925. évi újságcikkben rákoshegyi mivoltáról [4], 1927. évi forrásban a VIII. kerületi [5], és1938-1943. évi telefonkönyvekben a II. kerületi Keleti Károly utcai lakóhelyéről [16]. A régi telefonkönyvekben szerepel, az 1948-1950. évi szerint, hogy a budapesti Böszörményi úton van telefonszáma, de erről egy helyi visszaemlékező azt mesélte, hogy ott az asztalosműhelye és irodája volt, a ház alagsorában [19].

Szép Bélát 1937-ben felvették a Magyar Néprajzi Társaság tagjai közé. Tagja volt a Magyar Népköztársaság Művészeti Alapnak, mely művészetének elismerését jelzi.

Szép Béla 1970-ben, 77 éves korában elhunyt. Végső nyughelye a Farkasréti temetőben van, hamvai a 618-as jelű fülkék (CC) 382. számú, feleségével közös urnafülkében nyugszanak.
.......................................................................................................................................
Életrajzát, alkotói pályájának ismertetését a következő forrásokból állítottam össze:

1893-ban született Szép Béla Cegléden. https://www.kozterkep.hu/alkotok/megtekintes/10697/szep-bela (Szép Béla alkotói oldala)

1908-1909. Az Országos Magyar Királyi Iparművészeti Iskola Értesítőjében szerepel Szép Béla neve. 1908-1909. évi esti tanfolyamok II. csoportjában, „kimaradt” jellel ellátva. Ez lehet a magyarázata, hogy nem találtam a végzettek névsorában. [1]

1910-as években elvégezhetett egy tanítóképzőt, s utána az ózdi gyári iskolában tanított. Ebben az iskolában kezdett szobrászattal foglalkozni. Ezt a Magyar Jövő 1923. április 29-i számában olvashatjuk, illetve az újságcikkből következtethetjük [27].

1922. május. A Nemzeti Szalon tavaszi kiállításán szerepelt a Templomba menet c. fa alkotásával. Erről Magyar Jövő 1923. április 29-i számában és a Nemzeti Szalon kiállításainak katalógusa (1922. május.) olvashatunk.[26]
.
1923. Szép Béla budapesti szobrászként, mint volt ózdi tanító, faszobor gyűjteményéből küldött néhányat Ózdra, az 1923. április 21.-23. között tartott amatőr képző- és iparművészeti kiállításra. Szobrai ezt megelőzően a Nemzeti Szalon kiállításon kiállításán szerepeltek, s azokról a legnagyobb elismeréssel nyilatkoztak. Erről a Magyar Jövő 1923. április 29-i számában olvashatunk [27].

1925. Az esztergomi Szent Benedek rendi Szent István Gimnázium dísztermében Szép Béla szobrász alkotásai is szerepeltek. (a kiállítás utáni cikk, a Séta a kiállításon – Esztergom, 1925. 74. sz.. újságban olvasható.)[2]

1925. szeptember: Kiállítás az esztergomi főreáliskolában. A róla szóló hír: „A terem külső képét nagyban emelték Szép Béla iparművész faszobrocskái.” [3]

1925. A Séta a kiállításon c. cikkben olvashatjuk:, hogy Szép Béla rákoshegyi iparművész szobrai aranyéremmel lettek kitüntetve. Ez az Esztergom, 1925. 74. sz.. újságban olvasható. [4]

1927. a szentesi, Tiszavidéki mezőgazdasági, ipari, kereskedelmi és kulturális kiállításon kiállított (a forrás 56. oldalán), szobrászat csoportban: "Szép Béla, fafaragó iparművész. Budapest, VIII. Pál u. 5. sz. néven. Kiállított művei: Kaszás. (Ara 320 pengő), Öregasszony fej (Ara 320 pengő), Imádságos asszony (Ara 200 pengő), Vető paraszt (Ara 200 pengő), Öreg paraszt (Ara 90 pengő), Lovas. (Ara 160 pengő)." [5]

1929: Kiállított fafaragásokat a Debreceni Műpártoló Egyesület (DME) képzőművészeti és iparművészeti téli tárlatán. Ezt írták róla a Debreczeni Újság 1929.12.08-i számában: „Az iparművészeti csoportban nagyon szép fafaragásokat állított ki Szép Béla iparművész. Szobrai és dísztárgyai egyaránt a fafaragás remekei. A legapróbb részlettől a legszélesebb formázásig dolgozik biztos kézzel és művészettel.[6]

1929: A DME előzőekben írt kiállításáról a Debreczeni Újság 1929.12.10-i számában írták Szép Béláról:”…szintén nagy feltűnést keltenek Szép Béla budapesti fafaragó munkái, amelyek a fővárosban is nem egyszer hatalmas sikereket értek el.” [7]

1931. A Nemzetközi Vásáron a kormányzó úr, a magyar tárgyú faszobrok és használati iparművészeti tárgyak kiállításánál Szép Béla iparművészt megszólítással tüntette ki és melegen gratulált a díszes kiállításhoz. [8]

1932: Kiállítási érmet kapott Szép Béla iparművész a IV. Országos Kézművesipari Kiállítás kitüntetettjei között. [9]

1933. A KÉVE egyesület Lakásművészeti kiállításán részt vevő iparművészek között fatárgyakat állított ki. A magyar Iparművészet 36. évfolyam 1.-2- számában olvasható. [10]

1935. A magyar Divatcsarnok ajándéktárgy-tervpályázatán, a 33 jutalmazott pályázó között van Szép Béla. A tervpályázat célja a tömegesen előállítható, de iparművészek által tervezett ajándéktárgyak születése volt. Erről a Magyar Iparművészet 38. évfolyama 226. oldalán olvashatunk. [11]

1937. Az 1937. évi Párizsi Nemzetközi Világkiállítás magyar pavilonjában fatárgyakat kiállító Szép Béla iparművész neve az aranyérmet nyertek között szerepel. Ezt a Magyar Iparművészet 41. évfolyam 1938. Kiállítások kiadványában olvashatjuk, ahol beszámoló szerepel az 1937. évi párizsi világkiállítás díjazottjairól [25].

1937. A kiállító művészek között szerepel fatárgyakkal, az Iparművészeti társulat által szervezett karácsonyi vásáron. Ezt a Magyar Iparművészet 40. évfolyam, Kiállítások kiadványában olvashatjuk. [12]

1937: Szép Béla iparművészt felvették a Magyar Néprajzi Társaság tagjai közé. [13]

1938. Kifaragta hársfából a Budapest II., Keleti Károly utcai Krisztus Király-templom harangjátékának tíz, 70-80 cm magasságú szobrát, Gecső Sándor szobrai alapján. [14]

1939. Az Országos Magyar Idegenforgalmi Hivatal „Budapest télen” c., újonnan átrendezett állandó mintakiállításának résztvevője fatárgyakkal, melyről a Magyar Iparművészet 42. évfolyam 1939. évi krónikájában olvashatjuk. A cikk szerint az iparművészek ez alkalommal is tudásuk legjavát produkálták, melyet a közönség rendkívüli érdeklődése is tanúsított. [15]

1930-40-es évek: Tóth Vilmos: A Farkasréti temető története c. könyvében írja, hogy „a régi Farkasréti temető síremlékeinek speciális csoportját jelentik Szép Béla harmincas-negyvenes években készült fa sírkeresztjei”. Ezekről külön, csatolt mappát készítettem.

1939-43-ben Szép Béla fafaragó iparművész a Budapest, II. Keleti Károly utcában lakott a telefonkönyv szerint. Az 1943. évi telefonkönyvet forrását tettem ide. [16]

1940. Fatárgyak kiállításával szerepelt 1940-ban a VII. Milánói Nemzetközi Iparművészeti Kiállításon, a VII. Triennálén. Ezt a Magyar Iparművészet 1940. évi krónikájában olvashatjuk. [17]

1941. Szép Béla nemes ízlésű fafaragásairól olvashatunk az Új Magyarság 1941.12.05-i számában. Az iparművészeti társulat „Művészet az iparban c. kiállításáról beszélünk. [18]

1944. A Nemzeti Újság 1944.06.04-i száma, 15. oldalán egy beszámolót olvashatunk a VII. Nemzeti Kiállításról, melyen szerepelt Szép Béla, akiről ezt írták: „Mélyek és finomak Szép Béla feszületei és szárnyas oltárai. [24]

1948-50-ben Szép Béla iparművész, asztalosmester nevén telefonszám olvasható a Bp. XII. Böszörményi úton, a telefonkönyv szerint, de ott egy visszaemlékező szerint asztalosműhelye és irodája volt a ház alagsorában. [19]

1964. Szép Béla által tölgyfából készített 11 darabos magyaros, művészi kombinált szobabútor eladó. Hirdette valaki az Új Ember 1964.05.24-i számában. [20]

1970.05.24. Szép Béla, a Magyar Népköztársaság Művészeti Alap tagja, 77. évében elhunyt. Temetése június 26-án lesz. Ezt a Magyar Nemzet 1970.05.24-i számában olvashatjuk. [21]

1970.05.30. Szép Béla elhunyta alkalmából részvétüket kifejezőknek mond köszönetet a család a Magyar Nemzet 1970.05.30-i számában. [22]

1970. Szép Béla hamvai, a budapesti Farkasréti temető 618-as jelű fülkék (CC) 382. urnafülkéjében nyugszanak. [23]

Források:
A bejegyzésemben szerepeltettem a forrásokat, az egyes bekezdéseknél, a könnyebb beazonosítás céljából.
[1] https://issuu.com/momekonyvtar/docs/1908-1909 (az Országos Magyar Királyi Iparművészeti Iskola 1908-1909. évi értesítője)
[2] https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Limes_1990/?query=Sz%C3%A9p%20b%C3%A9la%20fafarag%C3%B3&pg=25&layout=s (Esztergom, 1925. 74. szám)
[3] https://library.hungaricana.hu/hu/view/Esztergom_es_Videke_1925/?query=sz%C3%A9p%20b%C3%A9la%20iparm%C5%B1v%C3%A9sz&pg=257&layout=s (Esztergom és Vidéke 1925. 09.27.)
[4] https://library.hungaricana.hu/hu/view/Esztergom_1925/?query=SZO%3D(sz%C3%A9p%20b%C3%A9la%20iparm%C5%B1v%C3%A9sz)&pg=235&layout=s (Esztergom 1925. 74. szám.)
[5] Forrás: a "Szép Béla iparművész" keresőszavakra, az interneten megtalálható, az ekonyvtar.vksz/pont/hu találatnál, "A Tiszavidék kiállítás Szentes" címen, vagy a szentesi helytörténeti könyvtárban.
(Címe: A Tiszavidéki mezőgazdasági, ipari, kereskedelmi és kulturális kiállítás útmutatója, Szentes 1927.)
[6] https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/DebreczeniUjsag_1929_12/?query=Sz%C3%A9p%20b%C3%A9la%20iparm%C5%B1v%C3%A9sz&pg=97&layout=s (Debreczeni Újság 1929.12.08-i száma)
[7] https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/DebreczeniUjsag_1929_12/?query=Sz%C3%A9p%20b%C3%A9la%20iparm%C5%B1v%C3%A9sz&pg=109&layout=s (Debreczeni Újság 1929.12.10.i száma)
[8] https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Ujsag_1931_05/?query=Sz%C3%A9p%20b%C3%A9la%20fafarag%C3%B3&pg=263&layout=s (Újság 1931.05.14-i száma, 10. oldal)
[9] https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/MagyarIpar_1932/?query=Sz%C3%A9p%20b%C3%A9la%20iparm%C5%B1v%C3%A9sz&pg=60&layout=s (Magyar Ipar 1932.09.25.)
[10] http://epa.oszk.hu/01000/01059/00189/pdf/EPA01059_MagyarIparmuveszet_1933_1-2_34-36.pdf (Magyar Iparművészet 1933. 36. évfolyam 1.-2. száma 35. oldal)
[11] https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/MagyarIparmuveszet_1935/?query=Sz%C3%A9p%20b%C3%A9la%20iparm%C5%B1v%C3%A9sz&pg=245&layout=s (Magyar Iparművészet 1935. 38. ávfolyam 226. oldal)
[12] https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/MagyarIparmuveszet_1937/?query=Sz%C3%A9p%20b%C3%A9la%20iparm%C5%B1v%C3%A9sz&pg=262&layout=s (Magyar Építőművészet 1937. 40. évfolyam, Kiállítások kiadvány)
[13] https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Ethnografia_1937_048/?query=Sz%C3%A9p%20b%C3%A9la%20iparm%C5%B1v%C3%A9sz&pg=107&layout=s (Ethnographia • 48. évfolya1937. 102. oldal)
[14] https://www.kozterkep.hu/38443/a-harangjatek-szobrai
[15] https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/MagyarIparmuveszet_1939/?query=Sz%C3%A9p%20b%C3%A9la%20iparm%C5%B1v%C3%A9sz&pg=223&layout=s (Magyar Iparművészet 1939. évi 42, évfolyam, 220. oldal)
[16] https://library.hungaricana.hu/hu/view/FszekCimNevTarak_20_019_04_00_1943_01/?query=sz%C3%A9p%20b%C3%A9la%20iparm%C5%B1v%C3%A9sz&pg=554&layout=s (Budapesti telefonkönyv 1943. január)
[17] https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/MagyarIparmuveszet_1940/?query=Sz%C3%A9p%20b%C3%A9la%20iparm%C5%B1v%C3%A9sz&pg=50&layout=s (Magyar Iparművészet 1940. 43. évfolyam 51. oldal)
[18] https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/UjMagyarsag_1941_12/?query=Sz%C3%A9p%20b%C3%A9la%20iparm%C5%B1v%C3%A9sz&pg=37&layout=s (Új Magyarság 1941.12.05-i száma 8. oldal)
[19] https://library.hungaricana.hu/hu/view/FszekCimNevTarak_20_019_14/?query=sz%C3%A9p%20b%C3%A9la%20iparm%C5%B1v%C3%A9sz&pg=489&layout=s (Budapesti telepfonkönyv 1950)
[20] https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/UjEmber_1964/?query=Sz%C3%A9p%20b%C3%A9la%20iparm%C5%B1v%C3%A9sz&pg=87&layout=s (Új Ember 1964.05.24.)
[21] https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/MagyarNemzet_1970_05/?query=Sz%C3%A9p%20b%C3%A9la%20iparm%C5%B1v%C3%A9sz&pg=219&layout=s (Magyar Nemzet 1970.05.24.)
[22] https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/MagyarNemzet_1970_05/?query=Sz%C3%A9p%20b%C3%A9la%20iparm%C5%B1v%C3%A9sz&pg=285&layout=s (Magyar Nemzet 1970.05.30.)
[23] http://epa.oszk.hu/00000/00003/00030/adattar.html (A Farkasréti temető 2003-ban (adattár))
[24] https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/NemzetiUjsag_1944_06/?pg=44&layout=s&query=sz%C3%A9p%20b%C3%A9la A Nemzeti Újság 1944.06.04-i száma, 15. oldalán.
[25] https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/MagyarIparmuveszet_1938/?query=sz%C3%A9p%20b%C3%A9la%20iparm%C5%B1v%C3%A9sz&pg=182&layout=s A Magyar Iparművészet 41. évfolyam 1938. Kiállítások kiadványában olvashatjuk az 1937. évi Párizsi Nemzetközi Világkiállítás mérlegét.
[26] https://library.hungaricana.hu/hu/view/ORSZ_NEMG_NemzetiSzalon_1921_1923/?query=sz%C3%A9p%20b%C3%A9la&pg=389&layout=s A Nemzeti Szalon kiállításainak katalógusa, 1922. május.
[27] https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/MiskolciMagyarJovo_1923_04-08/?query=%22Sz%C3%A9p%20B%C3%A9la%22%20%2B%20szobr%C3%A1sz&pg=8&layout=s Magyar Jövő 1923. április 29-i száma, 3. oldal. (Köszönetem Orbán Róbertnek, aki megküldte nekem ezt az újságcikket, melyből három újabb nagyon értékes információhoz juthatunk Szép Béla alkotói életrajzát illetően.)
Bejegyzés megtekintés:

Kapcsolt alkotó

Szép Béla
Iparművész

Hozzászólások

Hozzászólás írása...