SZURCSIK János

#4630
festő, (Hercegszántó, 1931. május 10. - )

,

1948-1949: Rudnay Gyula bajai szabadiskolájában kezdett festeni; 1949-től a Derkovits Kollégium tagja; 1950-1956: Magyar Képzőművészeti Főiskola, mesterei: Fónyi Géza, Domanovszky Endre. 1957-1960: Derkovits-ösztöndíj; 1960: olasz ösztöndíj; 1963: Munkácsy-díj; 1973: Szakszervezetek Országos Tanácsa-díj; 1976: érdemes művész; a Tornyai- és a Munkácsy-plakett tulajdonosa, számos kiállítás és pályázati díj kitüntetettje: II. Nyári Tárlat, Debrecen, I. díja; 1972: Téli Tárlat, Miskolc, a Városi Tanács nagydíja; IX. Nyári Tárlat, Szeged, festészeti díj. Bulgáriában, Romániában és Olaszországban járt tanulmányúton. A 60-as évektől rendszeresen szerepel a hazai és a külföldi magyar kiállításokon, mint az Országos Képzőművészeti kiállítás, Debreceni Nyári Tárlat, Szegedi Nyári Tárlat, Miskolci Téli Tárlat, Vásárhelyi Őszi Tárlat, Alföldi Tárlat. Tagja a Tiszakécskei Alkotótábornak (1977), amely az alföldi realista festészet hagyományainak haladó szellemű ápolását, megújítását tűzte ki célul. Az alföldi festők - Fejér Csaba, Kurucz D. István, Németh József - egyik legkiemelkedőbb alkotója. Több nagyméretű alkotása közintézményekben, városi gyűjteményekben szerepel. Művészi pályája a "fényes szelek" nemzedékével, a természetelvű realizmus jegyében veszi kezdetét; a Nyolcakkal induló konstruktív-expresszív vonulatot folytatja. Falusi életképein - Rudnay, Szőnyi, Bernáth líraiságával - a tevékeny mindennapok világa jelenik meg, de az idillikus-nosztalgikus megjelenítést kerüli. Természetelvű piktúrájának legfontosabb ihletője, élményvilága forrása az Alföld: a paraszti sors, az alföldi élet hétköznapjainak művészi feldolgozása. Jellemző témái: munkajelenetek és a pihenés időszakai, falusi közösségi események; az életteher és a gond, a gyász, ill. a harmónia nyújtotta biztonságérzet lelki állapotai; szociális érzékenységét jelzi az idősek családi-érzelmi elmagányosodásának képi ábrázolása. Metodikája Kohán György tömörségét, monumentalitás-érzékét, expresszivitását, Derkovits Gyula és Dési Huber István képi gondolkodását, típusalkotói módszerét követi, újítja meg. A tiszta, tömör lokálszíneket kedveli, de önkényesen nem a látvány adta reális színviszonyokat jeleníti meg. Robusztus formái megteremtése során a foltra és a vonalra egyaránt épít. Táblaképei mellett - állami megbízásra - számos nagyméretű murális munkát - pannót, freskót, szekkót, sgraffitót, gobelint - is készít (pl.: Földosztás; Dózsa; Magvetők), ezért a szakma elsősorban "muralista mesterként" tartja számon. Korai murális munkái még közel állnak a táblaképek tartalmi-formai megoldásaihoz, emocionális mozzanatok formálják. Az életművét végigkísérő monumentalitás- és totalitásigény, drámai erő nem méretfüggő: táblaképeit és murális munkáit egyaránt jellemzi. A 60-as évek táblaképeinek festői előadásmódja - testes színfoltok, tér- és formaképző hatás, konkrét környezeti jegyek - a 70-es évekre módosul. A szemléletbeli váltás részben a mexikói forradalmi festők radikális dinamizmusának, Derkovits Gyula expresszionista korszakának és az olasz neorealizmus művészetének hatása, valamint a murális munkák következménye lehet: a monumentális forma- és színkezelés, nagyvonalú természetlátás, folt- és tömeghatás válik uralkodóvá; a rendelkezésre álló tér telítődik, a figurák valós terének megjelenítése háttérbe szorul, semlegessé válik. Az életművében sokáig középponti szerepű paraszti témakör is visszahúzódik; a munkásélet festői felfedezésével egyre erősebb hangsúlyt kap a történelmi távlatokban való gondolkodás. Az utóbbi években a monumentális, drámai kompozíciók háttérbe szorultak, helyükbe intimebb témák tértek vissza: a táj, családi, utcai jelenetek, csendéletek, a paraszti élet helyszínei, a nagyváros arca. Szociális érzékenységének, empatikus készségének adott hangot a csavargók, koldusok, elesettek képtémává emelésével, megjelenítésével.

Mesterei . 

 • Fónyi Géza, Domanovszky Endre.

Egyéni kiállítások . 

 • 1963 • Ernst Múzeum, Budapest (gyűjt.) • Miskolc • Hódmezővásárhely

 • 1973 • Műcsarnok, Budapest (gyűjt.)

 • 1974 • Szombathely

 • 1975 • Csávoly • Kölesd

 • 1977 • Moszkva

 • 1980 • Kölesd

 • 1981 • Hercegszántó • Kalocsa (kat.) • Sárvár, Nyergesújfalu

 • 1987 • Thermál Szálló [Somogyi sal]

 • 1990 • Kőszeg

 • 1992 • Baja.

Válogatott csoportos kiállítások . 

 • 1975-1976 • Magyar Nemzeti Galéria, Budapest • Hatvan

 • 1981 • III. Országos Portrébiennálé, Hatvan • A gobelin, Vigadó Galéria, Budapest

 • 1982 • IV. Realista Festészeti Triennálé, Szófia

 • 1985 • II. Táblaképfestészeti Biennálé, Móra Ferenc Múzeum, Szeged • 40 alkotó év, Műcsarnok, Budapest

 • 1986 • Nyári Tárlat, Debrecen

 • 1987 • XXV. Alföldi Tárlat, Békéscsaba

Művek közgyűjteményekben . 

 • Hétköznapok, Ünnepnapok (Baja, Városi Tanács ülésterme)

 • Történelem (pannó, 1968, Művelődési Ház, Nagybátony)

 • Földosztás (gobelin, 1972, Nyíregyháza)

 • pannó (1972, Zrínyi Miklós Katonai Akadémia tanácsterme)

 • Elnyomás és Felszabadulás (1972, Szombathely)

 • sgraffitó (Pécs, Posta)

 • falkép (Gyermekváros, Fót).

Irodalom . 

 • Aradi N.: ~, Budapest, 1974

 • Lóska L.: Nyírségi körkép - 1977, Művészet, 1977/9.

 • Schenk L.: A monumentalitás kérdőjelei. Vásárhelyi törekvések, Művészet, 1978/12.

 • Menyhárt L.: Előkép-élőkép-pillanatkép. Az alföldiek jussa. (Az alföldi festészetről), Művészet, 1978/12.

 • Dömötör J.: A vásárhelyi tárlatok negyedszázada, Művészet, 1978/12.

 • Szuromi P.: Lehetőségek, torzítások. (Vita Vásárhely képzőművészetéről), Művészet, 1980/6.

 • Fertőszögi B.: Művészetre nevelés Kölesden, Művészet, 1980/8.

 • Horváth T.: ~ újabb munkáiról, Művészet, 1980/9. ~ festőművész kiállítása (kat., Kalocsa, 1981)

 • Bán A.: A gobelin (Vigadó Galéria), Művészet, 1981/12.

 • Nagy Z.: Program és megvalósulás az ötvenes évek művészetében, Művészet, 1982/3.

 • Kovács Gy.: A III. Országos Portré Biennálé Hatvanban, Művészet, 1982/4.

 • Husz M.: Széljegyzetek a IV. Szófiai Realista Festészeti Triennáléról, Művészet, 1982/9.

 • Kratochwill M.: Gobelin kiállítás a Műcsarnokban, Művészet, 1985/10.

 • Szuromi P.: Fakuló emlékképek. A II. Szegedi Táblakép-festészeti Biennáléról, 1985/11-12.

 • Bánszky P.: Nagy István Képtár Baján, Művészet, 1985/11-12.

 • Kürti K.: A debreceni nyári tárlatról, jubileum előtt, Művészet, 1986/10.

 • Lóránd K.: A Tiszakécskei Alkotótábor. Tíz év számvetése, Művészet, 1987/2.

 • Nagy I.: Sokarcú realizmus. A XXXIII. Hódmezővásárhelyi Őszi Tárlatról, Művészet, 1987/3.

 • Láncz S.: Tájképek. Somogyi és ~ tárlata, Művészet, 1987/5.

 • Sz. Molnár E.: Három Szurcsik, Napút, 2001/3.

Az adatok az Enciklopédia Kiadó által kiadott Kortárs Magyar Művészeti Lexikon I-III. köteteinek digitális változatából származnak. A kötetek tartalmát nem frissítjük, csak közreadjuk.

Információk a lexikonról