SCHAÁR Erzsébet

#4036
szobrász, (Budafok, 1908. július 27. - Budapest, 1975. augusztus 29.)

,

1924: Iparrajziskola 1924-1926: Magyar Képzőművészeti Főiskola, mestere: Kisfaludi Strobl Zsigmond. 1932: Fiatal művészek Szinyei-díja; 1962: Munkácsy-díj; 1972: érdemes művész. 1926-tól kiállító művész. 1926-ban Párizsba ment tanulmányútra, majd Münchenben és Bécsben tartózkodik. Tagja volt a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének. Budapesten élt. ~ az elmúlt fél évszázad magyar képzőművészetének meghatározó egyénisége. Indulásakor, a 20-as években még kevés szó esett női egyenjogúságról, még kevesebb feminizmusról, mégis, munkásságának értékelésekor lehetetlen a "gyengébb nem"-hez tartozását nem tudomásul venni. Akár már a sztereotípia szintjén is: apró, filigrán termetéhez képest a szobrászokat többnyire robusztus, erős férfialakként szoktuk elképzelni. Ami pedig az életrajzi vonatkozásokat illeti: kibontakozását, karrierjét késlelteti az anya-szerep (1935-ben ment férjhez Vilt Tibor szobrászművészhez; fia, Pál 1950-ben született), az édesapa lassú haldoklása a mikrokozmoszt jelentő - azóta régen lebontott - budafoki házban, s végül a férj domináns életvitele. A házaspár életét legkönnyebb ugyancsak sztereotípiák segítségével elképzelnünk: az alacsony nővel szemben egy magas, sovány férfi-termet, a lírával, ill. az érzelemmel és szeretetéhséggel szemben hideg intellektus és sziporkázó szellemesség; a sors-vektorok eredőjeként állandóan jelen lévő rivalizálás stb. De egy szublimált formavilágból ugyancsak visszafejthetjük a konfliktusokkal terhes együttélést, mégpedig a művésznő Székek c. kisbronz sorozatából (1967-72). A családhoz közel álló, ugyancsak kiváló szobrász, Berczeller Rudolf szinte megszállott hivatástudatának szuggesztív hatásától szintén nem tekinthetünk el - ezt ellensúlyozza majd a fiatalabb pályatárs, Ország Lili festőművész, s végül Pilinszky János és Mészöly Miklós, a két irodalmár fel-felbukkanása a baráti körben. Pályáját realista mintázással kezdi (Édesanyám, 1925). Az újra pályára állás időszakának agyagból mintázott (terrakotta) kisplasztikáiban (1947-50) vagy fából faragott domborműveiben még egy szociológiailag determinált, hazai sajátosságot is felfedezhetünk: mivel Magyarországon keveseknek nyílik lehetősége a nagy méretekben való alkotásra (lévén ez leginkább politikai hatalomhoz közel álló, köztéri, emlékmű-feladat), így megszületik "a méretei ellenére monumentális kisplasztika" kissé önáltató, defenzív ideológiája. ~nél is, másoknál is. Az 50-es évek végétől újra és újra megújuló művészi formanyelvvel jelentkezett. A 60-as évek első felében expresszívebb kifejezésmód jellemezte munkáit, akár karcsú bronzalakokból összeállított csoportkompozíciókat (Kórus, 1963), akár kis terrakotta féldomborműveket készített (Halott katonák, 1965). Az életrajzi mozzanatok egy Giacometti-stílusú formavilágban öltenek először testet a 60-as években: göcsörtösen mintázott szobrokban és főleg kisplasztikákban, melyeknek szikáran expresszív megfogalmazását méltán lehet "egzisztencialistának" nevezni. A karosszékben ülő, csonttá soványodott, élőhalott édesapa alakja (1965) még csak a kezdet. Jellegzetesebb az utcán megfigyelt járókelők elvékonyodott sziluettje (Bundás nők, 1965), melyeket nemsokára más "női" témák is követnek, pl.: a kozmetikusnál, tükör vagy kirakat előtt ellesett jelenetek, ill. a portrék, melyek újabb sorát az 1942-es Major Máté-portréval vagy az 1944-es Férfifejjel kezdhetjük. Utána következik Psota Irén (1964), Tolnay Klári, s - nem egészen véletlenül - Hugonnai Vilma, az első magyar orvosnő mellszobra, Bartók Béla, Károlyi Mihály (mindkettő: 1965), Radnóti Miklós (1969). Ugyancsak újdonság a fekvő, vízszintes domborműként funkcionáló kis szobrok csoportja is (Fekvő, 1964; Halott katonák, Szerelmesek, mindkettő 1965-ből). A 60-as, 70-es évek fordulójára két újítás gazdagítja az apró figurák sorozatát. Új térélmények új kisplasztikákhoz vezetnek, melyekben a dobozszerű tér megfogalmazása majdnem fontosabbá válik, mint a belé helyezett alak. Nyugodtan nevezhetjük ezeket a mikrotereket a szobrászatban szokatlan módon "lírai tereknek". E formák, különböző építészeti részletek, ajtók, ablakok felnagyított változatának egyik legszebb példája az Ajtók, mely 1967-ben készült a Székesfehérvári Könnyűfémműben. Ezt követi a Fal előtt és fal mögött két alumíniumfigurája (1968). Másfelől ~ a tragikus életérzést kifejező formaként megtalálja magának a halotti maszkot, ám ez ellentmondásosan jelenik meg szobrászatában. A maszk szép, kifejező (a legtöbbször) női arc - életszerű, mintha csak lehunyná a szemét -, a hajat sűrű drótszál-köteg alkotja, míg az életnagyságú testet az akkor divatos műanyag, a "hungarocell" hófehér hasábja. Modern múmiaportré, antik sztélé és frivol, pop artos szépségideál egyben. A hasábszerű "test" oszlophoz, pillérhez válik hasonlatossá, tehát építészeti elem lesz belőle, míg a környezetében olykor megjelenő tényleges architektonikus kellékek, egy-egy falrészlet, ajtó vagy ablak, intimitásukban és lírai kifejezőerejükben az emberi alak expresszivitásához közelítenek. Az antropomorf jelleg még a szikár, figura nélküli ajtókon vagy ablakokon is megőrződik. Különös módon szorul vissza e művekben a nemiség: noha a modell legtöbbször kétségkívül fiatal nő volt, a hasábba zártság és a maszk-karakter éteri tisztaságú, majdhogynem "angyali" figurákban jelentkezik. Egy új emlékműtípus születik, de annyira meglepő módon ötvözi a pátoszt és a hétköznapiságot, hogy a társadalom (helyesebben a szoborállításokért felelős esztéta-funkcionárius réteg) nehezen tudja megemészteni. ~nek mégis sikerült egyetlen nagylélegzetű együttesben (ma installációnak mondanánk), a sokalakos Utcában (1974) összegezni mindazt, amit az ember és a körülvevő tér kapcsolatáról el akart mondani. Még 1967-ben számol be egy térélményéről: "kinyitottam az ablakot, kitártam az ajtót. A térben ezek olyan határozottan álltak, úgy hasítottak a levegőbe, mintha a levegő szilárd tömeg lenne. Néztem a három szomszéd szobába nyíló ajtót. Mind a három ajtó különböző irányban állt. Én pedig ott álltam középen, mint egy kis pont, és tőlem három különböző irányban három ajtóél, három határozott forma." Ebben az élményben most a néző részesül, aki végigsétál az Utca két házfala, ajtói és ablakai mentén, a néma, "megkövült" alakok között. Még véletlenül sem "tekintetének kereszttűzében", hiszen kimerevedett halottakról van itt szó, akik egykor magukra maradtak a térben, nem titkolva életidegenségüket, most pedig heroikus, mégis mai panoptikum részesei lettek, maguk közé fogadva bennünket. Talán egyedül a magyar film, elsősorban Jancsó Miklós és Gulyás János tudott még ebben az időszakban, a 70-es évek immár történetivé vált kulisszái között a ~éhez hasonló antropomorf tereket és életteljes síremlékeket létrehozni.

Mesterei . 

 • Kisfaludi Strobl Zsigmond.

Egyéni kiállítások . 

 • 1930 • Budapest

 • 1932 • Tamás Galéria, Budapest [Járitz Józsával]

 • 1960 • Műcsarnok Kamaraterem, Budapest

 • 1966 • Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár • Collegium Hungaricum, Bécs

 • 1970 • Műcsarnok, Budapest

 • 1972 • Képzőművészeti Akadémia, Antwerpen • Kulturális Központ, Gent

 • 1974 • Csók Képtár, Székesfehérvár (az Utca) • Kunstmuseum, Luzern (az Utca) • Iparművészeti Múzeum, Budapest

 • 1977 • ~ és Vilt Tibor kiállítása, Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár • Wilhelm-Lehmbruck-Museum, Duisburg

 • 1981 • emlékkiállítása • V. Nemzetközi Kisplasztikai Biennálé, Műcsarnok, Budapest

 • 1982 • XL. Velencei Biennálé, Velence

 • 1983 • Magyar Nemzeti Galéria, Budapest.

Válogatott csoportos kiállítások . 

 • 1948 • Közösségi művészet felé, Budapest

 • 1967 • Biennale of Open Air Sculpture, Middelheim

 • 1979 • Kortárs magyar művészet, Firenze • Milánó

 • 1983 • Kortárs magyar művészet, Varsó • Krakkó • Wrocław • Bytom

 • 1985 • Contemporary Visual Art in Hungary. Eighteen Artists, The Third Eye Centre, Glasgow

 • 1991 • Hatvanas évek. Új törekvések a magyar képzőművészetben, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

 • 1994 • Variációk a pop artra. Fejezetek a magyar művészetből 1950-1990, Ernst Múzeum, Budapest

Köztéri művei . 

 • Déryné (mészkő, 1953)

 • Bartók Béla (1965, Budapest)

 • Károlyi Mihály (1965, Budapest)

 • Nőalak (1965, Budapest, Rácfürdő)

 • Nőalak (1966, Ajka, lakótelep)

 • Tudósok (mészkő, 1968-1970, MTA Biológiai Intézet, Tihany)

 • Radnóti Miklós (bronz, 1969, Budapest)

 • Káldor Adolf (bronz, 1969, Budapest)

 • Henszlmann Imre (bronz, 1972, Budapest)

 • Goldmann György (bronz, 1972, Budapest)

 • Kernstok Károly (bronz, 1974, Budapest, Margitszigeti művészsétány)

 • Sachsenhauseni emlékmű (1974)

 • Hugonnai Vilma (bronz, 1980, Budapest).

Művek közgyűjteményekben . 

 • Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár

 • Janus Pannonius Múzeum, Pécs (az Utca, állandó kiállítás 1991-től)

 • Kolozsváry-gyűjt., Győr

 • Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

 • Wilhelm-Lehmbruck-Museum, Duisburg.

Filmek . 

 • Kovács A.: Két arckép, 1965

 • Gulyás J.-Fitz P.: Terek, BBS, 1974.

Irodalom . 

 • Hubay M.: ~ szobraihoz, Magyar Művészet, 1948

 • Ferenczy B.: ~ről, Új Hang, 1956/9.

 • Dobrovits A.: (kat., bev. tan., Műcsarnok Kamaraterme, 1960)

 • Makrisz Agamemnon: Gondolatok ~ kiállításán, Magyar Építőművészet, 1960/2.

 • Hubay M.: Változandó változatlan, Film Színház Muzsika, 1962. október 26.

 • Rozgonyi I.: A hitújító (~ szobrászművész, 1965), in: Párbeszéd művekkel. Interjúk 1955-1981, MTA Művészettörténeti Kutató Csoport, Budapest, 1988

 • Kovalovszky M.: (kat., bev. tan., Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 1966)

 • Major M.: ~ kiállítása Fehérvárott, Magyar Építőművészet, 1966/5.

 • Perneczky G.: ~ szobrainak kiállítása Székesfehérvárott, in: Tanulmányút a Pávakertbe, Budapest, 1969

 • Frank J.: ~ kiállítása, Élet és Irodalom, 1966. augusztus 13.

 • Kovács P.: ~, Művészet, 1966/12.

 • Frank J.: ~nél, Élet és Irodalom, 1967. július 15.

 • Körner, É.: In Search of a Synthesis. The Sculpture of ~, New Hungarian Quarterly, 1967. No. 25

 • Németh L.: Modern magyar művészet, Budapest, é. n. (1968)

 • Perneczky G.: (kat., Műcsarnok, 1970)

 • Németh L.: ~ szobrai a Műcsarnokban, Kritika, 1970/8.

 • Modern muvészet... (Tóbiás Á. interjúja ~tel és Vilt Tiborral), Múzsák, 1970/2.

 • Németh, L.: Hungarian Art 1945-1969, New Hungarian Quarterly, 1970. No. 37

 • Patkó, I.: Three Expositions - Three Worlds, New Hungarian Quarterly, 1970. No. 40

 • Beke L.: Impresszók ~ műtermében, Képzőművészeti Almanach 2., Budapest, 1970

 • Németh, L.: The 1971 Salon, New Hungarian Quarterly, 1971. No. 43

 • Beke L.: ~, Budapest, 1973 (p. Emmanuel előszavával)

 • ~-Pilinszky J.: Tér és kapcsolat, Budapest, 1975

 • ~: Egy kapcsolat története (fotó: Gulyás J.), h. n., é. n. (önkiadás, Budapest, 1975?)

 • Sík, Cs.: Obituary for ~, New Hungarian Quarterly, 1976. No. 69

 • Fitz, P.: ~ The Three Marks, Alba Regia, 16. 1978

 • Kovács, P.: ~ (kat. bev., Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 1980)

 • Nagy, I.: Contemporary Hungarian Art in Székesfehérvár and Florence, New Hungarian Quarterly, 1980. No. 77

 • Sinkovits, P.: Tendencies 1970-1980, New Hungarian Quarterly, 1981. No. 84

 • Kovalovszky, M.: Áttetsző tér, Művészet, 1981/9.

 • Kovalovszky, M.: Translucent Space (kat., bev. tan., Velencei Biennálé, 1982)

 • Ember, M.: The Street, New Hungarian Quarterly, 1984. No. 93

 • Frank, J.: Plaster of Paris and Paint - and Glass, New Hungarian Quarterly, 1985. No. 97

 • Kovács P.: A tegnap szobrai. Fejezetek a magyar szobrászat közelmúltjából, Szombathely, 1992

 • Kovács P.: ~, Budapest, 1995.

Az adatok az Enciklopédia Kiadó által kiadott Kortárs Magyar Művészeti Lexikon I-III. köteteinek digitális változatából származnak. A kötetek tartalmát nem frissítjük, csak közreadjuk.

Információk a lexikonról