RÉTFALVI Sándor

#3912
szobrász, (Aknaszlatina, 1941. május 31. - )

,

1959-1964: Magyar Képzőművészeti Főiskola, szobrász szak, mestere: Somogyi József. 1964: Európai szobrászati szimpózion ösztöndíja, Burgenland; 1974: ösztöndíjjal Oronskóban (PL); 1978: Munkácsy-díj; 1980: Római Magyar Akadémia ösztöndíja; 1998: érdemes művész. 1968-1974: a pécsi Művészeti Szakközépiskola művészeti igazgatója. 1967: a villányi nemzetközi szobrász-alkotótelep egyik megalapítója és szervezője; 1982-1995 között a Janus Pannonius Tudományegyetem rajztanszék tanszékvezetője; 1989: uo. az általa megszervezett egyetemi szintű rajz- és vizuális szakemberképzési tanszéken tanszékvezető docens, 1991-től egyetemi tanár. 2000-től a Janus Pannonius Tudományegyetem Művészeti Kar, szobrász tanszékvezető egyetemi tanára. Római ösztöndíjasként Amerigo Tot mellett kitanulta a viaszveszejtéses bronzöntés technikáját, amit aztán művészeti munkája mellett ma is tevékenyen művel. A pécsi művészeti közélet egyik meghatározó egyénisége. Pécsett és Nagykanizsán él. ~ kiemelkedő tagja annak a szobrásznemzedéknek, amely Somogyi József iskolájából került ki. Mesterének expresszív realista stílusa mindmáig egyik legmeghatározóbb jegye művészetének. Kisplasztikái (Gereblyés, 1967) és köztéri, valamint szakrális szobrai (Havihegyi korpusz, Pécs, 1970) az emberi alak megjelenítésében sajátos népi-paraszti jelleget hordoznak, amely munkásságát a hódmezővásárhelyi festőiskola érzelemdús nosztalgiájával rokonítja. Művészetében nagy szerepe van a természet iránti vonzalomnak is, amit antropomorf "tájszobrok" egész sorozata bizonyít (Villánykövesdi Vénusz, 1974). Rendszeresen készít érmeket is: a Janus Pannonius emlékére készített sorozata (1973) a műfaj legszebb hazai emlékei közé tartozik. 1963-tól rendszeres résztvevője a Vásárhelyi Őszi Tárlatoknak, majd a pécsi Országos Kisplasztikai Biennáléknak.

Mesterei . 

 • Somogyi József.

Egyéni kiállítások . 

 • 1965 • Pécs

 • 1966 • Janus Pannonius Múzeum Rákóczi úti Kiállítóterem, Pécs

 • 1968 • Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár [Fürtös Ilonával] (kat.) • Janus Pannonius Múzeum, Pécs

 • 1972 • Janus Pannonius Múzeum, Pécs [Bérces Gáborral]

 • 1972, 1974 • Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár • Janus Pannonius emlékére, Pécs [Fürtös Ilonával] (kat.)

 • 1974 • Műcsarnok [Fürtös Ilonával] (kat.)

 • 1977 • Ferencvárosi Pincetárlat, Budapest • Nagykanizsa

 • 1980 • Róma

 • 1982 • Babits Mihály Művelődési Központ, Szekszárd [Fürtös Ilonával]

 • 1984 • Budapest • Győr • Mánfa

 • 1985 • Hamburg

 • 1986 • Gleisdorf (A)

 • 1989 • Köln

 • 1990 • Feldbach (A)

 • 1995 • Hungar Hotels, Budapest

 • 1996 • Zágráb

 • 1997 • Dorottya u. Galéria, Budapest [Bachman Zoltánnal, Kistelegdi Istvánnal] (kat.).

Válogatott csoportos kiállítások . 

 • 1978 • Magyar szobrászat, Műcsarnok, Budapest

 • 1980 • A magyar kisplasztika új törekvései, Prága

 • 1982 • Magyar szobrászat, Hamburg

 • 1983 • Malerwoche, Graz

 • 1985 • Nemzetközi Kisplasztikai Biennálé, Poznań

 • 1986 • Magyar kisplasztika, Offenburg

 • 1989 • Színes magyar kövek, Kunstmesse, Bázel

 • 1990 • Fonderia Galerie, Svájc

 • 1993:

Köztéri művei . 

 • Kavicsasszony (márvány, 1968, Pécs, Pintér-kert)

 • Kréth Imre (bronz dombormű, 1968, Siklós)

 • Kővirág (mészkő, 1969-1970, Villány, Szoborpark)

 • Corpus (bronz, 1970, Pécs)

 • Fiú mozdonnyal (bronz, 1970, Csertő, Gyermekotthon)

 • dombormű (bronz, 1971, Komló, Városi Tanács)

 • Aranybulla-emlékmű (mészkő, 1972, Székesfehérvár)

 • feszület (fa, 1973, Szeged, római katolikus templom)

 • Ormánság (mészkő, 1973, Sellye, Gimnázium)

 • Felszabadulási emlékmű (mészkő, 1975, Boly)

 • plasztika (rézlemez, 1976, Sárvár, Magyar Szocialista Munkáspárt székháza)

 • Pórszász János-síremlék (rézdomborítás, 1976, Pécs, köztemető)

 • feliratos emléktábla (bronz, 1976, Mohács, Történelmi Emlékhely)

 • Táncoló lányok (bronz, 1977, Nagykanizsa, Sétakert)

 • Az ember megjelenése a tájban (kő, 1978, Gyöngyös, Agrártudományi Egyetem)

 • háromalakos kompozíció (bronz, 1980, Szigetvár)

 • emlékmű (mészkő, 1980, Kunfehértó)

 • díszkút (1982, Budapest, Kongresszusi Központ)

 • kerti plasztika (mészkő, 1983, Harkány)

 • püspöki kripta (bronz, 1983, Pécs)

 • cégérek (bronz, 1985, Budapest, Grand Hotel Hungária)

 • Család (bronz, 1985, Szigetvár)

 • Internáltak emlékére (tégla emlékfal, 1985, Nagykanizsa)

 • Pilinszky-síremlék (bronz, 1987, Budapest)

 • Olajbányász emlékmű (bronz, kő, 1987, Nagykanizsa)

 • Hősi emlékmű (mészkő, 1987, Lenti)

 • Kígyós -síremlék (1988, Pécs)

 • Schulek Frigyes (bronz kútfigura, 1989, Boglárlelle, Schulek-villa)

 • II. világháborús emlékmű (tégla, 1989, Nagykanizsa)

 • gróf Batthyány Lajos (bronz portré, 1990, Nagykanizsa, Batthyány L. Gimnázium)

 • Zrínyi Miklós (carrarai márvány, 1990, Nagykanizsa, Zrínyi Múzeum Gimnázium)

 • Mátyás király épületplasztika (bronz, 1990-1991, Pécs, MHB épülete)

 • díszkút (bronz, 1992, Pécs, Színház tér)

 • Corpus (1993, Pécs, Kertvárosi templom)

 • Lázár Vilmos (márvány, bronz, 1993, Pécs, Aradi vértanúk útja)

 • Nagysándor József (kő, bronz, 1993, Pécs, Aradi vértanúk útja)

 • II. világháborús emlék (bronz, 1994, Pécs, Janus Pannonius Tudományegyetem Aula)

 • prof. dr. Grastyán Endre síremléke (bronz, 1995, Pécs)

 • dr. Óriás Nándor emléktábla (1998, Pécs, Janus Pannonius Tudományegyetem, Jogi Kar)

 • domborművek (1999, Pécs, Székesegyház, déli kapuzat)

 • térválasztó rács (bronz, 2000, Pécs, Székesegyház, déli kapuzat).

Művek közgyűjteményekben . 

 • Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár

 • Janus Pannonius Múzeum, Pécs

 • Magyar Nemzeti Galéria, Budapest.

Irodalom . 

 • Kovalovszky M.: R. Fürtös Ilona és ~ kiállítása (kat. bev., Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 1968)

 • Perneczky G.: Fiatalok Fehérvárott, Élet és Irodalom, 1968. július 6.

 • Mendöl Zs.: Pannónia dicsérete. ~ Janus-sorozatáról, Művészet, 1974/9.

 • Romváry F.: Pécs szobrai, Pécs, 1982

 • Rideg G.: Egy szobrász Pannóniából, beszélgetés ~ral, Művészet, 1983/7.

 • Kovács P.: A tegnap szobrai. Fejezetek a magyar szobrászat félmúltjából, Szombathely, 1992.

Az adatok az Enciklopédia Kiadó által kiadott Kortárs Magyar Művészeti Lexikon I-III. köteteinek digitális változatából származnak. A kötetek tartalmát nem frissítjük, csak közreadjuk.

Információk a lexikonról