BARCSAY Jenő

#312
festő, grafikus, (Katona, 1900. január 14. - Budapest, 1988. április 2.)

,

1919-1924: Magyar Képzőművészeti Főiskola, mesterei: Vaszary János és Rudnay Gyula. 1938: Zichy Mihály grafikai díj; 1954, 85: Kossuth-díj; 1955: Tornyai-érem; 1964: érdemes művész; 1967: Pro Arte-díj; 1969: kiváló művész; 1970: IIe Festival International de Peinture (Nemzetközi festészeti fesztivál), Cagnes-sur-Mer (FR); 1983: SZOT-díj. 1925-ben állít ki először csoportkiállításon (Ernst Múzeum). 1929-ben fordul meg először Szentendrén. 1945-től a Magyar Képzőművészeti Főiskolán az anatómia és a szemléleti látszattan professzora. 1962-ben Párizsba utazik. Haláláig Budapesten és Szentendrén élt és alkotott. ~ sajátosan központi szerepet játszik a kissé nagyvonalúan "szentendrei festészet"-nek nevezett stílus-konglomerátumban: Vajda Lajostól merít az ikonhagyomány továbbéltetésekor (különösen ami a zárt kontúrú figurákat és az arany háttereket illeti), ugyancsak az ő (valamint Korniss Dezső) kezdeményezését folytatja a szentendrei (olykor provinciális-barokk) motívumok művészi feldolgozásában, olykor pedig a kassáki "képarchitektúrák" szigoráig redukálja mondanivalóját. Sajátos stílusát részben átadja a Szentendrén alkotó művészek fiatalabb generációinak (Balogh László, Deim Pál). ~ 1945 utáni munkássága absztrahált női figurák csoportozataival és tájképekkel kezdődik. 1949-ben monumentális kartont rajzol szénnel papírra: a kubisztikusan megtört, egyszerű tömbbé összefoglalt, hatalmas női alakokból jönnek létre később nagy mozaikjai. A nőalak az 1950-es években klasszicizált változatban jelenik meg művészetében. Másik inspiráló forrása a hangulatos szentendrei építészet, melynek kreatív leegyszerűsítésével a konstruktivizmushoz közel álló lírai absztrakt festészetet hoz létre. E motívumokhoz kapcsolódik a festőállvány témája is (1957-től kezdve), mely természetesen éppúgy értékelhető egyfajta önarcképként, mint "a festészet dicsérete" allegóriája leegyszerűsített XX. századi allegóriájaként. Az 1960-as években számos nonfigurativ, geometrikus képet fest, ezek végsőkig redukált, komor fekete-fehér szubsztrátumait mutatja be néhány évvel halála előtt rendezett Műcsarnok-beli kamarakiállításán. Mozaikjai mellett egy másik monumentális-murális műfajban, a gobelin területén is jelentős kompozíciókat alkotott, míg a grafikai technikák közül elsősorban a rézkarcot művelte (természetesen a szabadkézi rajz mellett). Művészetpedagógiai munkássága rendkívül jelentős: anatómiai szakkönyvét (melyben a reneszánsz mesterek precizitására és a tudományos hűségre egyaránt törekedett), valamint másik két könyvét számos nyelvre lefordították és tankönyvként használják.

Mesterei . 

 • Vaszary János, Rudnay Gyula.

Egyéni kiállítások . 

 • 1925, 1936, 1941 • Ernst Múzeum, Budapest

 • 1932 • Tamás Galéria, Budapest

 • 1944 • Alkotás Művészház, Budapest

 • 1947 • Művész Galéria, Budapest

 • 1957 • Nemzeti Szalon, Budapest

 • 1964 • XXXII. Velencei Biennálé, Velence [Csohány Kálmánnal, Segesdy Györggyel]

 • 1966 • Ernst Múzeum, Budapest

 • 1967 • Herman Ottó Múzeum, Miskolc

 • 1969 • Egy mozaik születése és előzményei, Ferenczy Múzeum, Szentendre

 • 1970 • A szentendrei mozaik, Műcsarnok, Budapest

 • 1971 • Janus Pannonius Múzeum Modern Képtár, Pécs

 • 1972 • Helikon Galéria, Budapest

 • 1975 • Hatvani Galéria, Hatvan • Magyar Kultúra Háza, Varsó

 • 1976 • Uitz Terem, Dunaújváros

 • 1977 • Vörös Kápolna, Balatonboglár

 • 1982 • Műcsarnok, Budapest

 • 1984 • Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

 • 1985 • Műcsarnok, Győr

 • 1985 • Dürer Terem, Gyula

 • 1986 • Műhely Galéria, Szentendre

 • 1987 • Erdei F. Művelődési Központ, Kecskemét.

Válogatott csoportos kiállítások . 

 • 1945-1947 • Európai Iskola kiállításai, Budapest

 • 1966 • Exposition de Peinture, Sculpture et Arts Graphiques Hongrois du Xe au XXe siecle, Párizs

 • 1968 • Ungarische Kunst der Gegenwart, Museum Volkwang, Essen (Német Szövetségi Köztársaság)

 • 1969 • I. Nürnbergi Biennálé, Nürnberg (Német Szövetségi Köztársaság)

 • 1970 • IIe Festival International de Peinture (Nemzetközi festészeti fesztivál), Cagnes-sur-Mer (FR)

 • 1976 • XXXVII. Velencei Biennálé, Velence

 • 1980 • XXXIX. Velencei Biennálé, Velence

Köztéri művei . 

 • Cím nélkül (márványmozaik, 1964, Miskolc, Nehézipari Műszaki Egyetem aulája)

 • Cím nélkül (márványmozaik, 1968, Budapest, Nemzeti Színház)

 • Cím nélkül (márványmozaik, 1970, Szentendre, Művelődési Ház).

Művek közgyűjteményekben . 

 • Ferenczy Múzeum, Szentendre

 • Fővárosi Képtár, Budapest

 • Szentendre

 • Janus Pannonius Múzeum, Pécs

 • Magyar Nemzeti Galéria, Budapest.

Írásai . 

 • Művészeti anatómia, Budapest, 1953

 • Ember és drapéria, Budapest 1958

 • Forma és tér, Budapest, 1966

 • Pályám emlékezete. Sorsom, emlékeim, Új Írás, 1977.

Irodalom . 

 • Kállai E.: ~, Magyar Csillag, 1942/1.

 • Kállai E.: ~, Alkotás, 1948/4-5.

 • Berény R.: ~, Szabad Művészet, 1948/20.

 • Lyka K.: (kat., bev. tan., Nemzeti Szalon, 1957)

 • Dávid K.: ~ mozaiktervéről, Műterem, 1958/ 2.

 • Genthon I.: ~, Művészettörténeti Értesítő, 1958/2-3.

 • Beszélgetés ~vel (1958) (közreadja Székely Z.), Művészettörténeti Tanulmányok, 1960

 • László Gy.: ~, Budapest, 1963

 • Genthon I.: (kat., bev. tan., Ernst Múzeum, 1966)

 • Losonczi M.: ~ művészete, 1967

 • [Több Szerzővel]: ~, Művészet, 1974/2.

 • Petényi K.: ~, Budapest, 1974

 • Genthon I.: ~, Budapest, 1974

 • Bojár I.: Vallomás egy műalkotásról. ~ Szentendre mozaikja, Budapest, 1975

 • Haulish L.: A szentendrei festészet kialakulása, története és stílusa 1945-ig, Budapest, 1977

 • Beke L.: Tíz kortárs magyar művészeti kiállítás 1982 második feléből, Művészettörténeti Értesítő, 1982/4.

 • Frank, J.: Recent Work by ~, New Hungarian Quarterly, 1982/88.

 • Tisztelet a Mesternek. Születésnapi levelek ~höz. (szerk.: Bihari J.), Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, Pest Megyei Művelődési Központ és Könyvtár, Szentendre, 1987

 • Barcsay gyűjtemény Szentendrén (kat., bev. tan., Petényi K., Szentendre, é. n.)

 • Németh, L.: Life in Painting J. Biennálé, New Hungarian Quarterly, 1989/29.

Az adatok az Enciklopédia Kiadó által kiadott Kortárs Magyar Művészeti Lexikon I-III. köteteinek digitális változatából származnak. A kötetek tartalmát nem frissítjük, csak közreadjuk.

Információk a lexikonról