Sarlós Boldogasszony-templom üvegablakai
Legnépszerűbb alkotás: Sarlós Boldogasszony-templom üvegablakai
Alkotások
II. számú ravatalozó üvegablakaiA Máriabesnyői Kegytemplom üvegablakaiI. számú ravatalozó: Attila temetése: freskó és üvegablakA pócsi Mária-ikon első könnyezéseA Mindenkor Segítő Szűz Mária plébániatemplom szentélyének üvegablakaiA Nyolc boldogság üvegablakokA kolozsvári Minorita templom üvegablakaiSzent József templom hajójának üvegablakaiI. számú ravatalozó: Attila temetése: nyugati oldali üvegablakok

41 alkotás

Szignója műveken

Minden szignós kép