Dr. Mattyasovszky Kasszián emléktáblája
Legnépszerűbb alkotás: Dr. Mattyasovszky Kasszián emléktáblája
Alkotások
Túry Zoltán síremlékeI. világháborús emlékműAllegorikus szobrok a Déri Múzeum előttSzacsvay ImreII. Rákóczi FerencKönyves Kálmán-szoborFörstner Tivadar síremlékeBandholtz tábornokProhászka Ottokár szobra

59 alkotás