Gróf Tisza István emlékműve
Legnépszerűbb alkotás: Gróf Tisza István emlékműve
Alkotások
Gróf Tisza István emlékműveProhászka Ottokár síremlékeMagvetőHonvédsírok emlékműveZichy Nándor szobraAz egykori OTI-palota huszonöt allegorikus domborműtáblája I.KeresztútBajtársakBajtársak

21 alkotás

Szignója műveken

Minden szignós kép