Miez?

Rövid bemutatás
Működési Elvek
Szerkesztőségi Szabályzat
Felhasználói Segédlet

Projekttörténet
Köztérkép Mozgalom
Partnereink
Technológiai kolofon
Kapcsolat
Impresszum

Jogi nyilatkozat
Adatkezelési szabályzat

Jogi nyilatkozat

Utoljára frissítve: 2018. május 23. (finomítások a GDPR miatt, adatkezelés átszervezése külön szabályzatba)

Kivonat

A legfontosabbnak tartott részek egyszerűsített és rövid kivonata. A weblap használatával a teljes szöveget el kell fogadnod.

  • A feltöltött képi állományok és szöveges leírások jogtulajdonosa az adott állomány feltöltője, amennyiben nem harmadik fél által létrehozott művek. A Köztérkép minden esetben csak a nyilvános közlés jogát birtokolja ezen szellemi termékek esetében.
  • Képek esetében a felhasználás egyedileg szabályozott, ezt ellenőrizd! Engedélyt az adott kép mellett kérhetsz.
  • Ha online cikket írsz, és ahhoz használnád a képeinket, akkor írj nekünk! Kapcsolat
  • A nem képi és nem szöveges leírás jellegű adatok közkincsnek minősülnek.
  • Köztérképen kívüli weboldalakról, nyomtatott anyagokból, vagy egyéb úton de harmadik féltől származó információk idézet jellegű közreadása esetén mindenkor fel kell tüntetned az információ pontos forrását.
  • A Köztérkép nem vállal felelősséget az információk helytállóságáért!
I. Bevezetés

A szoborlap.hu, www.kozterkep.hu, www.szoborkereso.hu, www.statuemap.com és www.mapublic.com weboldalak, valamint a hasonló nevű letölthető Applikációk (továbbiakban: Köztérkép) üzemeltetője Pál Tamás (2014 Csobánka, Vaddisznós utca 4. továbbiakban: Üzemeltető). A Köztérkép felhasználója minden látogató, aki a Köztérkép weboldalt megnyitja, annak tartalmát tanulmányozza, illetve a weboldal szolgáltatásait használja (továbbiakban: Te).

II. Szerzői jogok, felhasználás

Az itt részletezett szerzői jogok a III. részben leírtak együttes alkalmazásával érvényesek.


A.) Képi anyagok

A képek felhasználhatósága egyedileg változó.

1. A Köztérképen elérhető fényképfelvételek felhasználásának pontos feltételét a képek nagy méretben történő megnyitását követően megjelenő "Felhasználási engedély" részletezi.

2. Amennyiben a felhasználási feltétel előírja a forrás megnevezését, abban az esetben a helyes megjelölés: "Szerző neve / Köztérkép".

3. Amennyiben a kép mellett a "Nincs engedély" kitételt látod, a III/4. pontban részletezettől eltérő felhasználás esetén csak és kizárólag a feltöltő írásos engedélyével használhatod fel a fotót.

4. Internetes felhasználás esetén linkelendő a felvételt tartalmazó műlap webcíme. Az oldalról letöltött adatok módosítása csak annyira és olyan módon engedélyezett, amely feltétlenül szükséges a kitűzött cél megvalósításához.

5. Amennyiben a "Ne változtasd" kitétel is szerepel a felhasználhatóságban, úgy a képen látható vízjel levágása a továbbközlési jog elvesztését jelenti.

6. A Köztérképen található képek harmadik fél által történő nem jogszerű felhasználása esetén a képek jogos tulajdonosa kötbér igénnyel élhet.


A.) Szöveges leírások

A szerzői jogokat a szöveges leírás létrehozója birtokolja, amennyiben az saját szellemi termék és nem más forrásokból átvett, változtatás nélküli vagy kis mértékben átírt bekezdésekből áll.

1. Ha a fenti értelemben a szerzői jogokat a felhasználó birtokolja, tőle kérj engedélyt a felhasználáshoz.

2. A leírás engedélyes átvétele esetén jelöld meg a forrást "Szerző neve / Köztérkép" formában.


C.) Adatok

A Köztérkép fentieken (A, B) túli adatai közkincsnek minősülnek

Adatnak minősül minden olyan adatbázis elem, amely nem képi anyag, valamint nem egybefüggő szöveges bemutatás. Például: mű címe, alkotó neve, avatás ideje, földrajzi adatok és koordináták, paraméterek, nézettség és más statisztikák, stb.


D.) Egyéb rendelkezések

1. Felhasználás esetén a Köztérkép nem vállal közvetítői szerepet, a felhasználó az adott fényképfelvételek szerzői jogait birtokló személyekkel kell, hogy felvegye a kapcsolatot.

2. Amennyiben letöltöd és/vagy kinyomtatod a Köztérkép bármely oldalát, az újonnan létrejött példányon köteles vagy feltüntetni a szerzői és ahhoz hasonló más tulajdonosi jogokat.

III. Szerzői jogokkal kapcsolatos általános rendelkezések

1. Amennyiben a Köztérképre bármilyen szellemi terméket, véleményt, fényképet töltesz fel, vagy juttatsz el, vállalod, hogy ezen szöveges és képi tartalmakat az Üzemeltető minden további díjfizetési kötelezettségtől mentesen időben és térben korlátlanul felhasználhatja, publikálhatja (a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény [a továbbiakban: Sztv.] 16. §. (1), (4) bekezdései értelmében). A feltöltött szövegeket és képeket az Üzemeltető harmadik fél weboldalán megjelenítheti, egészben vagy részleteiben egyaránt. Az Üzemeltető a Köztérképre való tartalomfeltöltéssel összefüggő szolgáltatásokért sem anyagi, sem más ellenszolgáltatást nem kér – és nem is kérhet, így a feltöltött szövegek illetve képek megjelenítéséért honoráriumot fizetni nem tud. Ennek értelmében a Köztérkép egy virtuális műalkotás/köztéri alkotás leírás- és képgyűjtemény.


2. A Köztérképre csak saját szerzői jogú illetve szabadon felhasználható (Sztv. 33. § - 34. §) szövegeket és képeket tölthetsz fel.


3. Jelen jogi nyilatkozat tudomásulvételével elfogadod és magadra érvényesnek tekinted, hogy nem töltesz fel szerzői jog, üzleti titoktartás által védett elemeket, valamint bármit, ami személyiségi jogokat sérthet, kivételt képez e szabály alól az az eset, ha a feltöltő ezen jogok tulajdonosa és ezekről döntést hozhat, vagy ha a feltöltő a jogok tulajdonosától érvényes és hivatalos felhatalmazást kapott.


4. A Köztérképen található szerzői joggal védett szövegek és képek másolása, közvetítése, sokszorosítása, terjesztése, lejátszása illetve bárminemű a felsoroltakhoz hasonló felhasználása kizárólag a feltöltött anyag tulajdonosának hivatalos felhatalmazásával történhet meg.

Emellett a Köztérkép Üzemeltetője tájékoztatási és oktatási céllal történő tömeges (max. 10 darab) kép átvételét saját hatáskörben engedélyezheti a 6. pontban részletezettek szerint.


5. A Köztérképen található képek szerzői jogi védelem alá eshetnek. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Köztérképre feltöltött esetleges szerzői joggal védett képek jogosulatlan megjelenítéséért, mivel a képeket a Köztérkép felhasználói töltötték fel / küldték be. Az Üzemeltetőnek nem áll módjában ellenőrizni a beküldött képek felhasználásának jogosultságát, ez a feltöltő felhasználó felelőssége. Amennyiben a feltöltött és a feldolgozásra került képek készítője, a tulajdoni jogok birtokosa, illetve képviselője bármely jogát vagy érdekét az internetes oldalon történt publikálás sérti, kérésére az oldalon lévő szerzői jogokkal érintett termékét az Üzemeltető eltávolítja.


6. Regisztrációddal elfogadod, hogy feltöltéseid az Üzemeltető, vagy az általa megbízott szerkesztők jóváhagyásával kerülnek ki a publikusan elérhető weboldalakra. A feltöltés ellenőrzését követően Üzemeltető nem köteles publikálni a beküldést, ha az nem felel meg az oldal jogi szabályainak, vagy feltöltési elveinek.


7. Feltöltéseid regisztrációd esetleges törlését követően a Köztérképen maradnak, azok nem kerülnek automatikus törlésre.

IV. Felelősség kizárása

1. Bármely az internetes oldalon vagy azon keresztül elérhető anyagokért az Üzemeltető bizalmassági és/vagy biztonsági felelősséget nem vállal.


2. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget azért, ha a Köztérképen valamely műalkotás leírás vagy kép hibásan, hiányosan vagy nem megfelelő kategóriában szerepel.


3. Az Üzemeltető nem minden esetben ellenőrzi és vizsgálja felül a felhasználók által feltöltött szövegeket, képeket és megjegyzéseket mielőtt azok harmadik fél számára is hozzáférhetővé válnak. A megtekinthető anyagok tartalmazhatnak egyesek által kifogásolható, elfogadhatatlan vagy sértő elemeket. Az Üzemeltető nem tudja garantálni ezen elemek automatikus eltávolítását az internetes oldalról, valamint esetleges előfordulásuk esetén felelősséget nem vállal.


4. Nem tehetsz közzé törvénybe ütköző, obszcén, rágalmazó, fenyegető, erotikus, pornográf, fajilag vagy etnikailag sértő vagy bármilyen más módon el nem fogadható tartalmakat, illetve nem is linkelheted ezeket.


5. A saját magad által feltöltött, a Köztérképen közzétett és bárki által elérhető tartalmakért illetve azok bármilyen következményéért kizárólagos felelősséget kell vállalnod.


6. Az Üzemeltető a műalkotásokhoz írt hozzáadásokat csak megjeleníti, azok tartalmával nem feltétlenül ért egyet, és a tartalomért felelősséggel nem tartozik. A beküldött hozzáadások az oldalon azonnal, cenzúrázatlanul megjelenhetnek.


7. Nem közölhetsz szándékosan rossz információk alapján kidolgozott vagy arra vezető tartalmakat, melyek így károsíthatják az Üzemeltetőt és/vagy bármely harmadik felet.


8. Az Üzemeltető a Köztérkép használatából származó károkért felelősséggel nem tartozik.


9. Az Üzemeltető és/vagy bármely munkatársa felelősséget nem vállal és felelősségre nem vonható semmilyen, a következőkben felsorolt esetben: bármilyen természetű anyagi vagy nem anyagi károsodás esetén, mely a Köztérkép használata során keletkezik, a Köztérkép adatbázisba történő bármilyen illetéktelen behatolás esetén és az ott található személyes adatok felhasználása esetén, a Köztérkép oldalról és/vagy a Köztérkép oldalra történő adatátvitel bármilyen formájú megszakítása vagy megszüntetése esetén, bármely, a Köztérkép oldal vagy társoldalainak használata során letöltött vírusfertőzés esetén.


10. Az Üzemeltető vagy bármilyen munkatársa semmilyen mértékű felelősséget nem vállal és felelősségre nem vonható a Köztérképen található, ott hozzáférhető valamint onnan letölthető ismeretanyagok, reklámanyagok, valamint társoldalak ellenőrzéséért, vagy bármilyen, egy harmadik féllel lebonyolított tranzakció felügyeletéért.


11. Bár az Üzemeltető minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a Köztérkép internetes oldalon elküldött üzenetek eljussanak a címzetthez, az Üzemeltető nem vállal felelősséget az esetlegesen elveszett vagy rossz címre érkezett üzenetekért. Egyes spam szűrők a Köztérkép e-mailjeit kiszűrhetik, így az e-mailben elküldött tartalmak elveszéséért az Üzemeltető hatáskörén kívül eső tényezők is okolhatóak.


12. A Köztérkép rendszer egyszerűbb és gyorsabb kezelése érdekében üzenet küldéshez nem szükséges a küldő személyazonosságának ellenőrzése. Tilos más nevében üzenetet küldened a Köztérkép rendszerből. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget más nevében elküldött üzenetekért.


13. Az Üzemeltető a rendszerben levő adatlapokat bármikor törölheti. Ez azt eredményezheti, hogy a feltöltött szövegek és képek eltűnhetnek. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget az elveszett szöveges és képi tartalmakért, így kérjük, fontos tartalmaid saját számítógépeden is mentsd el.

VI. Harmadik személy internetes oldalaiért vállalt felelősség kizárása

1. A Köztérkép oldalain keresztül más internetes oldalak és szolgáltatások is elérhetőek, amelyek az feltöltőket segítik munkájuk során (pl.: Google Maps térképszolgáltatás). Ezen szolgáltatások birtokosa és üzemeltetője minden esetben olyan harmadik személy, amely fejlesztési terveire, szolgáltatásainak működtetésére Üzemeltetőnek nincs ráhatása.


2. A csatolt internetes oldal használata során annak tulajdonosa illetve fenntartója által közzétett használati feltételeket kell figyelembe venni. Annak hibás működéséért Üzemeltető nem vonható felelősségre.

VII. Általános rendelkezések

1. Tudomásul veszed és beleegyezel, hogy az általad feltöltött anyagok mások által elérhetőek és letöltésük során az Üzemeltető előnyökhöz juthat, amely előnyök megosztásáért az előnyt juttató tartalom feltöltője nem folyamodhat, róla teljes mértékben lemond az Üzemeltető javára (Sztv. 16. § (4) bekezdése).


2. A fenti feltételek megszegése vagy be nem tartása esetén az Üzemeltetőnek jogában áll a felhasználó által közzétett sértő elemeket (szövegek, képek, hozzászólások, stb.) eltávolítani a honlapról, a feltöltőt pedig letiltani és eltávolítani a felhasználók köréből.


3. Az Üzemeltető jogosult a fenti felhasználói feltételek tartalmát naprakész állapotba hozni, azt bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítani. Tanácsoljuk, hogy a felhasználói feltételeket időről időre ismét tanulmányozd át, hogy mindig időszerű információk birtokában legyél.


4. Ahogy a valóságban, úgy a weboldalon is egy identitásként létezz, egy felhasználóval. A többes regisztrációk törölhetőek.


5. A Köztérképre való regisztrációval elfogadod többek közt a jelen Jogi nyilatkozatot. A fentieken túlmenően a jelen nyilatkozat elfogadásával kifejezetten lemondasz azon jogodról, hogy a fenti nyilatkozatot bármilyen okból vagy módon módosítsd vagy visszavond. Szavatolod továbbá, hogy jelen nyilatkozat megtételére jogosult vagy, az nem sért szerzői és egyéb jogokat.