Az ecseri Páduai Szent Antal-templom hajójának üvegablakai I.