Szűz Máriának és Nepomuki Szent Jánosnak szentelt emlékmű