Országház - főrendiházi ülésterem városi folyosó: Hajdú