Országház - főrendiházi ülésterem dunai folyosó: Lovas katona