A Diakonissza Ház Védcölöp utcai bejáratának kapuszobrai