Mária megkoronázása
Legnépszerűbb alkotás: Mária megkoronázása
Legnépszerűbb alkotások
Jó pásztor-oszlop Szent Lénárd és Szent Vendel alakjávalImmaculata-oszlop passiójelvényekkel

3 alkotás