Szentháromság-oszlop
Legnépszerűbb alkotás: Szentháromság-oszlop
Legnépszerűbb alkotások
Pietás keresztFogadalmi keresztPatrona Hungariae-oszlop Szent István és Szent Imre mellékalakokkal

4 alkotás