Alkotások
Dr. Fejérpataky László-emléktáblaSzirmai IstvánZoltánfy István síremlékeSimándy József-emléktáblaReizner János szobraCsongor Győző Hont Ferenc és Buday György emléktáblájaKlebelsberg-reliefSzerelem

31 alkotás

Szignója műveken

Minden szignós kép