Alkotások
Antall JózsefSzeleczky Zita síremlékeVida János mellszobraHorthy MiklósTrianoni emlékműTóth IlonaBika-szoborTabódy István-szoborGróf Teleki Sámuel mellszobra

123 alkotás

Szignója műveken

Minden szignós kép