dr. Szaplonczay Manó obeliszk és emléktábla
Legnépszerűbb alkotás: dr. Szaplonczay Manó obeliszk és emléktábla
Alkotások
dr. Szaplonczay Manó obeliszk és emléktábla13-as jászkun huszárezred hősi emlékműve

2 alkotás