Kós Károly
Legnépszerűbb alkotás: Kós Károly
Alkotások
Dr. Janovics JenőPoór LiliKós KárolyMárkos András szobrász síremlékeBenczédi Sándor házának domborműveiSzerelmes párFiatalság

7 alkotás

Szignója műveken

Minden szignós kép