Debreczeni Ferenc síremléke
Legnépszerűbb alkotás: Debreczeni Ferenc síremléke
Alkotások
A bombamerénylet emléktáblájaDebreczeni Ferenc síremlékeSesztina-cég hősi halottainak emléktáblájaBékessy Béla emlékműve

4 alkotás