Sesztina-cég hősi halottainak emléktáblája
Legnépszerűbb alkotás: Sesztina-cég hősi halottainak emléktáblája
Alkotások
A bombamerénylet emléktáblájaDebreczeni Ferenc síremlékeSesztina-cég hősi halottainak emléktáblájaBékessy Béla emlékműve

4 alkotás