Az erdélyi kettes huszárok hősi emlékműve
Legnépszerűbb alkotás: Az erdélyi kettes huszárok hősi emlékműve
Alkotások
Magyar Igazság kútjaDanaidák kútjaKölcsey Ferenc szobraA 7-es Cs. és Kir. Vilmos huszárezred hősi emlékeZichy Nándor szobraI. világháborús emlékműBalassa Bálint20. honvéd gyalogezred emlékműveI. és II. világháborús emlékmű

27 alkotás